วันเสาร์ 11 กรกฎาคม 2020

“กอ.รมน.ขอนแก่น” มอบถุงยังชีพ พร้อมเงิน ช่วยเหลือทหารผ่านศึก ที่เจ็บป่วยและทุพพลภาพ

“กอ.รมน.ขอนแก่น” มอบถุงยังชีพ พร้อมเงิน ช่วยเหลือทหารผ่านศึก ที่เจ็บป่วยและทุพพลภาพ

“กอ.รมน.ขอนแก่น” มอบถุงยังชีพ พร้อมเงิน ช่วยเหลือทหารผ่านศึก ที่เจ็บป่วยและทุพพลภาพ


รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น(ท.) ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ และเงิน ช่วยเหลือทหารผ่านศึก ที่เจ็บป่วยและทุพพลภาพ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใย และบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารผ่านศึกทั้ง 2 นาย ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น พร้อมทั้งนำ ชุดชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) แจกหน้ากากอนามัย แผ่นพับ ใบปลิว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ในเรื่องการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เมื่อเวลา 08.30 น.วันอังคารที่ 26 พ.ค. พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รองผอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น(ท.) พร้อมด้วย ผู้แทนจาก สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ และเงิน ช่วยเหลือทหารผ่านศึก ที่เจ็บป่วยและทุพพลภาพ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใย และบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัว ให้กับ พลฯสุนัน แสนธนู ทหารผ่านศึก บัตรชั้น 4 ณ บ้านเลขที่ 108 หมู่ 9 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น


จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมฯ อส.ทพ.ทองถม วิไลรส ทหารผ่านศึก บัตรชั้น 4 สภาพความพิการ พิการทางการเคลื่อนไหวแขนและขาทั้งสองข้าง นอนติดเตียง

ณ บ้านเลขที่ 101หมู่5 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น พร้อมทั้งนำ ชุดชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) แจกหน้ากากอนามัย แผ่นพับ ใบปลิว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ในเรื่องการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับชาวบ้าน โดยมี ชมรมทหารผ่านศึกอำเภอแวงน้อย และอสม.บ้านอิโล ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมฯ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

About The Author

Related posts