วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

จ.ขอนแก่น รับมอบข้าวสารจากชาวไทยซิกข์ในจังหวัดขอนแก่น สู้ภัยโควิด-19

จ.ขอนแก่น รับมอบข้าวสารจากชาวไทยซิกข์ในจังหวัดขอนแก่น สู้ภัยโควิด-19
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

จ.ขอนแก่น รับมอบข้าวสารจากชาวไทยซิกข์ในจังหวัดขอนแก่น สู้ภัยโควิด-19


*** วันนี้ (28 พ.ค. 63) ที่หน้าโถงศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย พรพิมล  คงตระกูล วัฒนธรรม จ.ขอนแก่น ร่วมรับมอบข้าวสาร 600 ถุงๆละ 600 กิโลกรัม พร้อมน้ำดื่ม และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยนายวีระ สัจจเดว์ ผู้แทนชาวไทยซิกซ์ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19

*** จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จำนวน 150 ถุง , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน 100 ถุง , เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น จำนวน 50 ถุง , ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง จำนวน 50 ถุง , เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 50 ถุง , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น จำนวน 50 ถุง , วัดธาตุ พระอารามหลวง จำนวน 40 ถุง , สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จำนวน 30 ถุง , มณฑลหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร จำนวน 30 ถุง , ศาสนาคริสต์ จำนวน 30 ถุง และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู จำนวน 20 ถุง

*** นายวีระ สัจจเดว์ ชาวไทยซิกซ์ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งประกอบธุรกิจผ้าม่านในจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ครอบครัวเข้ามาประกอบสัมมาอาชีพในประเทศไทยในสมัย รัชกาลที่ 7 ได้พึ่งพระบรมโพธิสมภารอย่างมีความสุขมาตลอด วันนี้ชาวขอนแก่นได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จึงได้นำสิ่งของมาช่วยเหลือผ่านจังหวัดขอนแก่น และปัจจุบันในจังหวัดขอนแก่น มีชาวไทยซิกซ์อาศัยอยู่ประมาณ 30 ครัวเรือน ประกอบอาชีพค้าขาย ผ้าม่าน โทรศัพท์มือถือ และจักรยาน เป็นต้น

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads