วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2020

“สสว.”จับมือ มรภ.สวนสุนันทา ติดปีก SME สู่ตลาดออนไลน์จีน

“สสว.”จับมือ มรภ.สวนสุนันทา ติดปีก SME สู่ตลาดออนไลน์จีน

“สสว.”จับมือ มรภ.สวนสุนันทา ติดปีก SME สู่ตลาดออนไลน์จีน

สสว. เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเพื่อเชื่อมโยงการค้าออนไลน์สู่สากล Selling to China & China e-Landscape with real check-list for SMEs Thai เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเอสเอ็มอี และเชื่อมโยงการค้าออนไลน์ สู่สากล ผลักดันผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ตลาดออนไลน์ของจีน ตั้งเป้าสามารถผลักดันเอสเอ็มอีจาก ทั่วประเทศ นำสินค้าขึ้นไปขายบนแพลตฟอร์ม e-commerce จนี สร้างยอดขายไม่น้อยกว่า 250 ล้านบาท


เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 8 ก.ค.ที่ ห้องคอนเวนชั่น 1- 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “Selling to China & China e-Landscape with real check-list for SMEs Thai” โดยงานสัมมนาดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน และเชื่อมโยงการค้าออนไลน์สู่สากล ภายใต้โครงการ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital marketing ปี 2563

ซึ่งจัดโดย สสว.และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา เพื่อผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเข้าสู่ตลาดออนไลน์สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี นายชาวันย์ สวัสดิ์ชูโต ที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมด้วยนายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และผู้ประกอบการ 150 คน ร่วมการสัมมนา

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา สสว. ได้ส่งเสริมสนับสนุน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าสู่ตลาดออนไลน์ โดยผ่าน แพลตฟอร์มชั้นน าต่างๆ ทั้ง Lazada Shopee Lnwshop หรือ Social commerce อย่าง Facebook หรือ Line โดยนับตั้งแต่ปี 2560-2562 มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์แล้ว กว่า 170,000 ราย


นายวีระพงศ์ ผอ.สสว. กล่าวอีกว่า ในปี 2563 นี้ สสว. มุ่งหวังในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและเชื่อมโยงการค้า ออนไลน์สู่สากล โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับ Cross border e-Commerce ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นตลาด e-commerce ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก ด้วยมูลค่าตลาดมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายในการผลักดันผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขึ้นขายบนแพลตฟอร์ม e-commerce จีน อย่าง TaoBao Tmal Tencent เป็นต้น

 

นายชาวันย์ สวัสดิ์ชูโต

นายชาวันย์ สวัสดิ์ชูโต ที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวเสริมว่าภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สสว.จะท าการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโดยพิจารณาจากศักยภาพของสินค้ามุ่งเน้น สินค้าที่มีมาตรฐาน มีกำลังการผลิตเพียงพอ รวมทั้งผู้ประกอบการเองก็ต้องมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดสากล และสามารถดำเนินการจดทะเบียนต่างๆ ได้ตามเงื่อนไขของแพลตฟอร์ม e-commerce จีน โดยจะทยอยน าสินค้า ขึ้นขายบนแพลตฟอร์ม e-commerce จีน เพื่อสร้างรายได้และเป็นการเปิดตลาดใหม่ในระดับโลกให้กับสินค้าของ ผู้ประกอบการไทยต่อไป โดยคาดว่าจะมียอดขายไม่น้อยกว่า 250 ล้านบาท

 

รศ.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

ด้าน รศ.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ. สวนสุนันทา หน่วยร่วมดำเนินงาน โครงการดังกล่าว เผยว่า การอบรมรมปีนี้ กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ มีผู้เชี่ยวชาญให้ คำปรึกษาตั้งแต่การเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์ การนำสินค้าขึ้นขายบนแพลตฟอร์ม e-marketplace จีน โดยในปีนี้ ได้ยกระดับกระบวนการพัฒนาให้เข้มข้นขึ้น จากเดิมใช้ระยะเวลาการอบรม Workshop เพียง 2 วัน เป็น 4 วัน ซึ่งจะเน้นไปยังกลุ่มสินค้าประเภทอาหาร กลุ่มสินค้าประเภทเครื่องสำอาง กลุ่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย

โดยจัดให้มีการรีวิวสินค้าโดย KOL (Key Opinion Leader) การเข้าร่วม แคมเปญโปรโมชันของแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างการรับรู้แก่ลูกค้าชาวจีน โดยคาดหวังว่าจะสามารถผลักดัน ผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ ให้สามารถนำ สินค้าขึ้นไปขายบนแพลตฟอร์ม e-commerce จีน


โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing เป็นการดำเนินงานโดย สสว. โดยจัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing อย่างต่อเนื่อง ทั่วประเทศ ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซด์ www.smeonline.info และที่ Facebook : Smeonline by OSMEP “นายวีระพงศ์ พูด

About The Author

Related posts