วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

อาชีวศึกษาขอนแก่น ติดกระดุมเม็ดแรก ของประเทศ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านดิจิทัล กับ มข.และภาคีเครือข่าย

อาชีวศึกษาขอนแก่น ติดกระดุมเม็ดแรก ของประเทศ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านดิจิทัล กับ มข.และภาคีเครือข่าย
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

อาชีวศึกษาขอนแก่น ติดกระดุมเม็ดแรก ของประเทศ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านดิจิทัล กับ มข.และภาคีเครือข่าย

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 27 สิงหาคม ที่ หอประชุมแก่นธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการทางด้านดิจิทัล โดยมี รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล นายกสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางอัญชลี ธูปเกิด ผู้จัดการบริษัท ซิลโก้ ซีสเต็มส์ จำกัด (ประจำประเทศไทย – อินโดไชน่า) ดร.ธีรภัทร์ บุตรโคตร ผู้บริหาร (บริษัท จีโอวัน เซอร์เวย์ จำกัด) นายประดิษฐสกุล ไหวดี ผู้จัดการบริษัทดิจิค เทคโนโลยี จำกัด ร่วมลงนาม พร้อมทั้ง แขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งคุณครู และนักศึกษานักเรียนร่วมงาน

นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ

นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการ กล่าวว่าจากนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เน้น สร้างกำลังคนที่มีคุณภาพ นำปริมาณ โดยให้สถานประกอบการชั้นนำร่วมผลิตกำลังคนด้านดิจิทัลสู่ตลาดแรงงาน อย่างมีคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นับได้ว่าอยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยที่มีความเป็นเลิศในด้านการพัฒนาสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง ด้านผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้เรียนที่ได้รับการบ่มเพาะและสนับสนุนจากวิทยาลัยอย่างเอาจริงเอาจัง แต่เนื่องจากในยุคปฏิวัติดิจิทัล (Digital Disruption) มีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดิจิทัลที่เป็นมืออาชีพจริง ๆ เพื่อร่วมเคียงข้าง ร่วมเดินทางไปด้วยกันทั้งในด้านการพัฒนาหลักสูตรด้าน AI ด้านการนำแพลตฟอร์มที่เรียกได้ว่าดีที่สุดคือ Cisco Webex มาใช้ในการ Teaching Training and Meeting ร่วมทั้งการบ่มเพาะโปรแกรมเมอร์ และนวัตกร เพื่อผลิตนวัตกรรมด้านดิจิทัล

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.กล่าวว่า ทางคณะวิศวกรรมศาสาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ดังนั้น การร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมมือกันทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สอดรับการทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ที่ได้เปิดสูตรหลักสูตรในระดับปริญญาตรี เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนได้ครบวงจร

นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล

ด้านนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล (นายกสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กล่าวว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นแนวโน้มแห่งอนาคตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ ธุรกิจในยุค 4.0 ต้องแข่งขันสูงทั่วโลก ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆมีการแข่งขันสูง ต้องปรับตัว ขณะที่งานอุตสาหกรรมที่มีรูปแบบทำซ้ำๆ อาจถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักร/หุ่นยนต์ ด้วยปัญญาประดิษฐ์มาใช้แทนแรงงานคน


วิธีที่เราจะชนะได้ เราต้องเป็นเจ้านาย ต้องรู้ว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นทำอะไรได้บ้าง จะใช้งานหรือหาประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างไร ถือเป็นวิทยาการใหม่ ซึ่งต่างประเทศก้าวหน้าไปเร็วมาก ซึ่งในภาคอุตสาหกรรมชั้นนำ ธุรกิจองค์กรต่างๆ อุตสาหกรรมด้านการศึกษา ก็มีการนำปัญญาประดิษฐ์มาปรับใช้ภายในองค์กร ซึ่งนักศึกษาวันนี้ต้องรู้ล่วงหน้าและปรับตัวให้ทัน สร้างทักษะใหม่ก้าวทันความรู้ดังกล่าว คิดได้ วิเคราะห์ได้ วางแผนได้กับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์


ขณะเดียวกัน ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ หัวหน้า สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กล่าวแสดงความรู้สึกว่าในยุคปฏิวัติดิจิทัล (Digital Disruption) มีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดิจิทัลที่เป็นมืออาชีพจริง ๆ ต้องขอบคุณทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยท่านคณะบดีและท่านผู้ช่วยคณะบดี (ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก) ที่จะร่วมพัฒนาหลักสูตรด้าน AI ตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส. จนถึงระดับปริญญาตรี นับเป็นมิติใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพของประเทศไทย เปรียบเสมือนการติดกระดุมเม็ดแรกที่ถูกต้อง เม็ดต่อไปก็จะถูกต้องไปด้วย


นอกจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านดิจิทัล ยังมีกิจกรรมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ อาชีพในยุคปฏิวัติดิจิทัล (Digital Disruption Era) โดย คุณดิษฐสกุล ไหวดี อุปนายกสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ดร.ธีรภัทธ์ บุตรโคตร ผู้บริหารบริษัทวันจีโอ เซอร์เวร์ จำกัด และ ดร.อาทิตย์ กลีบรัง โดยมีผู้เข้ารับฟังมากว่า 400 คน ณ หอประชุมแก่นธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads