วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

ขนส่งขอนแก่น แห่รถรอบเมือง ชวนประมูลเลขรถสวยหมวด“ขฉ”(ขอนแก่นเลขสวย ร่ำรวยถูกโฉลก)

ขนส่งขอนแก่น แห่รถรอบเมือง ชวนประมูลเลขรถสวยหมวด“ขฉ”(ขอนแก่นเลขสวย ร่ำรวยถูกโฉลก)
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ขนส่งขอนแก่น แห่รถรอบเมือง ชวนประมูลเลขรถสวยหมวด“ขฉ”(ขอนแก่นเลขสวย ร่ำรวยถูกโฉลก)


เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ที่ศาลหลักเมือง นายปิยะ โยมา ขนส่งจังหวัดขอนแก่น ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น, เจ้าหน้าที่สาขาอำเภอชุมแพ,สาขาอำเภอบ้านไผ่ ,สาขาอำเภอพลและสาขาอำเภอน้ำพอง ไหว้ศาลหลักเมืองขอนแก่น ศาลเจ้าปู่เถ้ากงม่า เพื่อเป็นศิริมงคล พร้อม ออกประชาสัมพันธ์ โดยใช้รถแห่รอบเมืองขอนแก่น แจกแผ่นพับและเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “ขฉ”(ขอนแก่นเลขสวย ร่ำรวยถูกโฉลก)ในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2563 ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น

นายปิยะ โยมา

นายปิยะ โยมา ขนส่งจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขอเชิญประมูลเลขทะเบียนรถขอนแก่นได้บุญกุศลทั้งผู้ให้และผู้รับ ด้วยทางสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น เตรียมเปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวย ประเภทรถเก๋ง , รถ 4 ประตู หมวดอักษร ขฉ อันมีความหมายว่า ขอนแก่นเลขสวย ร่ำรวยถูกโฉลก โดยจะเปิดทำการประมูลวันที่ 3-4 ตุลาคม 2563 ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะขอนแก่น
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมลงทะเบียนประมูลทะเบียนรถเลขสวยรถเก๋ง ได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 ,แห่งที่ 2 สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอพล,อำเภอชุมแพ , อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอน้ำพอง หรือที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-4330-6830 มือถือ 080-7588558 และ สวยด่วน 1584 Facebook:เลขทะเบียนรถสวยจังหวัดขอนแก่น Line Officail Account:เลขทะเบียนสวยขอนแก่น


นายปิยะ กล่าวด้วยว่ารายได้จากการประมูลทุกบาททุกสตางค์จะถูกนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เช่น โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการนักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่ ให้ความรู้เยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย


นับว่าเป็นการวางรากฐานให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพใส่ใจความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย รวมถึงโครงการเพื่อการควบคุมกำกับดูแล เช่น โครงการมั่นใจ รถใช้ GPS ส่งผลให้เกิดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ รายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยยังไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อเยียวยาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับรอยยิ้มการจากเยียวยาสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ ดังนั้น การประมูลทะเบียนรถเลขสวยจึงถือเป็นการทำบุญทำกุศลอย่างหนึ่งด้วยเช่นกัน.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads