วันอาทิตย์ 2 เมษายน 2023

“เสธ.ตุ่น”เพื่ออนาคตขอนแก่นก้าวหน้า ถือฤกษ์ บ่ายโมง 5 พ.ย. สมัครชิงนายก อบจ.ขอนแก่น ได้หมายเลข 9

“เสธ.ตุ่น”เพื่ออนาคตขอนแก่นก้าวหน้า ถือฤกษ์ บ่ายโมง 5 พ.ย. สมัครชิงนายก อบจ.ขอนแก่น ได้หมายเลข 9
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“เสธ.ตุ่น”เพื่ออนาคตขอนแก่นก้าวหน้า ถือฤกษ์ บ่ายโมง 5 พ.ย. สมัครชิงนายก อบจ.ขอนแก่น ได้หมายเลข 9

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น) นางพัฒนาวดี  วิริยปิยะ ปลัด อบจ.ขอนแก่น ในฐานะ ผอ.กกต.อบจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายอภินันท์  จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น (กกต.ขอนแก่น) ตลอดจน นายวิรัตน์ นาคนชม ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นางสาวจุฑารัตน์ สุภโตษะ ผู้อำนวยการกองคลัง อบจ.ขอนแก่น และข้าราชการ สังกัด อบจ.ขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รับสมัครการเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.ขอนแก่นประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าทำการรับสมัครการเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยบรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปอย่างปกติ โดยมีผู้สมัครนายก อบจ.ขอนแก่น ตลอดจน ผู้สมัคร ส.อบจ.ขอนแก่น และผู้ให้การสนับสนุน เดินทางมาสมัคร จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่มาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.ในเวลา 13.00 น.ในวันนี้มีเพิ่มเพียง 1 ราย โดยสมัครเป็นลำดับที่ 9 คือ พ.อ.ดร. ชาตรี ไกรพีรพรรณ หรือที่รู้จักกันในนาม “เสธ.ตุ่น” ที่มีดีกรีอดีตเป็น รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า หัวหน้าทีมเพื่ออนาคตขอนแก่นก้าวหน้า โดยได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครคือหมายเลข 9 ไปตามขั้นตอนของการรับสมัครเลือกตั้ง

นางพัฒนาวดี  วิริยปิยะ

       นางพัฒนาวดี  วิริยปิยะ ปลัด อบจ.ขอนแก่น ในฐานะ ผอ.กกต.อบจ.ขอนแก่น กล่าวว่าในเรื่องของการรับสมัคร อบจ.ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.2563 ที่ผ่านมา ตอนนี้มีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 9 ท่าน ประกอบไปด้วยนายภัทรพันธุ หงษ์วัฒนาพิเชฐ ได้หมายเลข 1, น.ส.ณัฎฐณิชา สารบรรณ ได้หมายเลข 2, น.ส.กรชฎาพิชญ์ ภูมิเขต ได้หมายเลข 3, นายอัษฎางค์ แสวงการ ได้หมายเลข 4, นายชัยอนันต์ วูดเลย์จูเนียร์ ได้หมายเลข 5 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ อดีตนายกฯ ได้หมายเลข 6 , นายศรุต เบ้าจรรยา ได้หมายเลข 7 , นายนิสิต แก้วประเสริฐ ได้หมายเลข 8 และพ.อ.ดร. ชาตรี ไกรพีรพรรณ ได้หมายเลข 9 ซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.) 42 เขต มีผู้สมัคร จำนวน 163 ท่าน


      นางพัฒนาวดี กล่าวด้วยว่าขณะเดียวกันประเด็นในเรื่องของการหาเสียงที่มีข้อสอบถามเข้ามาจากผู้สมัครว่าการกำหนดป้ายหรือการกำหนดสถานที่ในการที่จะหาเสียงติดป้ายจะกำหนดไว้อะไรยังไง ตอนนี้ทาง กกต.อบจ.ขอนแก่น โดยสำนักงานฝ่ายเลขาได้ออกประกาศกำหนดออกไปแล้ว เพื่อให้ผู้สมัครในแต่ละเขตในแต่ละอำเภอได้ทราบถึงรายละเอียดในการที่จะหาเสียงขอบข่ายประเด็นปัญหาในข้อกฎหมายต่างๆ ที่ทางเราได้ออกประกาศออกไปในวันนี้ ส่วนรายละเอียดก็คงจะส่งไป ในแต่ละเขตอำเภอ


    นางพัฒนาวดี กล่าวอีกว่าส่วนประเด็นในเรื่องของการป้องปราม ในการกระทำผิดในระหว่างการรับสมัคร คงจะต้องไปหาดูในเรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่มาสมัคร ทุกคนจะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ถ้าในกรณีที่ผู้รับรองตนเองแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามข้อกฎหมาย จะต้องมีโทษถึงทั้งปรับและจำคุก เพราะว่ากฎหมายในเรื่องนี้ ค่อนข้างที่จะร้ายแรง

      นางพัฒนาวดี กล่าวเสริมว่าฝากไปยังผู้สมัครนายก.อบจ.และส.อบจ.ทุกท่าน ในการเข้าสืบค้นหาข่าวสารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาของผู้สมัคร ทาง กกต.อบจ.ขอนแก่น ได้มีการลงไว้ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งท่านสามารถที่จะเข้าไปดูว่าผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร อายุเท่าไหร่ ประกอบอาชีพอะไร รวมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในแต่ละเขตอำเภอของท่าน สามารถเข้าไปดูได้ ว่าในแต่ละวันมีผู้มาสมัครจำนวน กี่ราย อาทิเบอร์ 1 หน้าตาเป็นยังไง เบอร์ 2 หน้าตาเป็นยังไง จนกระทั่งจนถึงครบจำนวนผู้ที่สมัคร ทางเรา ได้ลง ประชาสัมพันธ์ไว้ สามารถเข้าไปตรวจสอบดูได้
      นางพัฒนาวดี กล่าวทิ้งท้ายว่าขออนุญาต ฝากประชาสัมพันธ์ ไปยังพี่น้องประชาชน ที่มีสิทธิ์รับเลือกตั้ง นายกฯและ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ เนื่องจากว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นวรรคมาถึง 8 ปีแล้ว สิ่งที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเฉพาะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยากจะฝากไปถึงประชาพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมด้วยช่วยกัน ขอให้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกัน เป็นจำนวนมาก และก็เลือกเลือกคนดีเข้ามาบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทุกเขตด้วยในความคาดหมาย ของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ ตอนนี้กระแสตื่นตัวในเรื่องของการเมืองค่อนข้างที่จะสูงขึ้น จากสถิติเดิมน่าจะเพิ่มขึ้น คาดว่าน่าจะประมาณซัก 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทั้งจังหวัดมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 1,400,000 กว่าคน แต่จะเพิ่มขึ้น ตรงที่ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจริงๆอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ณวันเลือกตั้งคือวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ตอนนี้ทางสำนักทะเบียนกลางกำลังเร่งสำรวจอยู่”นางพัฒนาวดี กล่าว

พ.อ.ดร.ชาตรี ไกรพีรพรรณ

พ.อ.ดร.ชาตรี ไกรพีรพรรณ ผู้สมัคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หมายเลข 9 หัวหน้าทีมเพื่ออนาคตขอนแก่นก้าวหน้า กล่าวว่าทำได้ ทำจริง ทำทันที เพื่ออนาคตขอนแก่นก้าวหน้า นโยบายในการลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในครั้งนี้ คือการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีทุกระดับ พร้อมทั้ง การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การป้องกันคอรัปชั่น ลดช่องว่างทางสังคม โดยจำแนกเป็น1.) สาธารณูปโภคพื้นฐาน ขยะและสิ่งแวดล้อม ทั่วถึง เพียงพอ ทันเวลา รวดเร็ว 2.) เศรษฐกิจ เข้าถึงแหล่งเงินทุน SMEเข้มแข็ง ยกระดับรายได้ การท่องเที่ยว สินค้า 1 ตำบล Landmark & LRT & Hub 3.) สังคม ลดความเหลื่อมล้ำปฏิรูปการศึกษาพัฒนา IQ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ความปลอดภัย HRD อารยสถาปัตย์4.) เทคโนโลยี Digital>MIS>AI (ปัญญาประดิษฐ์), Smart city to Smart village, ภูมิปัญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและบริการ 5.) การเมือง ปฏิรูปการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม ฟังความคิดเห็นทางการเมือง สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค


“ในการลงนายก อบจ.ขอนแก่นในครั้งนี้มีความมั่นใจ 100% ถ้าพี่น้องให้ความไว้วางใจในเจตนาในการลงสมัครในครั้งนี้ หลายๆท่านคงจะทราบดี ว่าเคยลงสมัครทั้งสว.และก็ ส.ส.ซึ่งในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่จะมาลง ก็คือลงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่ร โดยถือโอกาสนี้เป็นโอกาสที่จะสามารถตอบแทนท้องถิ่น ให้มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนา จากเดิม เป็นแน่แท้ครับ ดังคำพูดที่ว่า ทำได้ ทำจริง ทำทันที เพื่ออนาคตขอนแก่นก้าวหน้า “พ.อ.ดร.ชาตรี กล่าว

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads