วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

“อัษฎางค์”ลงพื้นที่หาเสียง นายก อบจ.ขอนแก่นเขต อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

“อัษฎางค์”ลงพื้นที่หาเสียง นายก อบจ.ขอนแก่นเขต อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“อัษฎางค์”ลงพื้นที่หาเสียง นายก อบจ.ขอนแก่นเขต อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563  ผู้สื่อข่าว ประจำจังหวัดขอนแก่น รายงาน ดร.อัษฎางค์ แสวงการ ผู้สมัครนายก อบจ.ขอนแก่น หมายเลข 4 หัวหน้ากลุ่ม มหานครขอนแก่น เดินทางลงพื้นที่กระนวนหาเสียงรับเลือกตั้งนายก อบจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยผู้สมัคร ส.อบจ. ของกลุ่มมหานครขอนแก่น นายรัฐศาสตร์ รักษาชาติ อ.กระนวน เขต 1 เบอร์ 1 และนายวิรันต์ คำโฮง อ.กระนวน เขต 2 เบอร์ 3 ร่วม เดินทักทายหาเสียงกับพี่น้องประชาชน โดยได้เดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ในเขตเทศบาลเมืองกระนวน โดยมีพ่อค้าแม่ค้ามอบดอกไม้เป็นกำลังใจ และพร้อมสนับสนุน ให้ขึ้นเป็นนายก อบจ.ขอนแก่น


ดร.อัษฎางค์ แสวงการ ผู้สมัครนายก อบจ.ขอนแก่น หมายเลข 4 หัวหน้ากลุ่ม มหานครขอนแก่น กล่าวถึง การเลือกตั้งท้องถิ่นมีความสำคัญกันระดับชาติ จึงอยากเชิญชวนทุกคนใช้ 1 สิทธิ์ 1 เสียง วันที่ 20 ธันวาคม เป็นการส่งเสียงของประชาชน ใช้สิทธิ์เสียงของเรา 20 ธันวาคม เป็นการเลือกตั้งระดับชาติ และเป็นการเมืองระดับท้องถิ่นไปด้วยกันในการเลือกตั้งวันเดียว


ดร.อัษฏางค์  กล่าวอีกว่าในการเลือกตั้งฯครั้งนี้ ตนยังมีความพร้อมที่จะขันอาสารับใช้ชาวจังหวัดขอนแก่น ถึงเวลาต้องเปลี่ยน ตัวนายก อบจ.ขอนแก่น ตลอดจน ส.อบจ.ขอนแก่น ในการสานงานต่อโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ รวมถึงโครงการพัฒนาที่วางแผนไว้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง โดยมีนโยบายหลักสำคัญ นโยบาย (5ส.)กลุ่มมหานครขอนแก่น มีดังนี้
สร้างคน สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ ทํานุบํารุงวัด ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด สร้างสังคมที่มีคุณภาพ มีประชาธิปไตย


สร้างเมืองบำรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค คมนาคม ไฟฟ้าจัดการเรื่องน้ำ การจราจรที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนที่มีส่วนร่วมกำหนดนโยบายงบประมาณ โปร่งใสตรวจสอบได้พัฒนาต่อเนื่องอย่างยั่งยืน สร้างสุขส่งเสริมสถานพยาบาลสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน ผู้สูงอายุและประชาชน คุ้มครองผู้บริโภค จัดสิ่งแวดล้อมที่ดี จัดการขยะแบบครบวงจร บริหารแบบธรรมาภิบาล สร้างงานสร้างงานสร้างอาชีพในท้องถิ่น จัดหางานสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร อุตสาหกรรม คหกรรมในชุมชน ประสานจัดหาตลาด เพื่อจำหน่ายสินค้า สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ สร้างเศรษฐกิจ ส่งเสริมศูนย์การค้าอินโดจีน พัฒนาระบบการขนส่งสินค้าและมวลชน พัฒนานิคมอุตสาหกรรมทุกระดับ ส่งเสริมสินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชน สร้างเศรษฐกิจโดยรวมให้เข้มแข็ง


สำหรับ ดร.อัษฎางค์ แสวงการ เป็นบิ๊กเนมจากแวดวงการศึกษา เคยเป็น ผอ.โรงเรียนเทคโนโลยีธุรกิจอาชีวะ, อุปนายกโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน, คณะกรรมการสมาชิกคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น, อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจในทางการเมือง เป็นอดีต ส.ว.ขอนแก่น อดีตสมัครเลือกตั้ง ส.ส.เขต 1 ขอนแก่น ปี 2553 ในนามพรรคเสรีธรรม เป็นต้น
โดยในการลงพื้นที่อำเภอกระนวนในครั้งนี้  พบว่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด ตลอดจน ชาวไร่ชาวนา ที่ เสร็จสิ้นภารกิจการเกี่ยวข้าว นำข้าวสารมาตากบนลานข้าว ในพื้นที่ อ.กระนวนให้ความสนใจ โดยทางพ่อค้าแม่ค้า และชาวบ้านที่พบเห็น ดร.อัษฎางค์ ต่างยิ้มแย้ม พร้อมรับฟังและขอถ่ายรูปบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads