วันอาทิตย์ 17 มกราคม 2021

 “ออมสินภาค 11” ฝึกอบรมอาชีพโครงการ GSB ปั้นงาน ปั้นเงิน ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก

 “ออมสินภาค 11” ฝึกอบรมอาชีพโครงการ GSB ปั้นงาน ปั้นเงิน ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก
Header Ads
Header Ads

 “ออมสินภาค 11” ฝึกอบรมอาชีพโครงการ GSB ปั้นงาน ปั้นเงิน ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก
เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2563 ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง เขตเทศบาลนครขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ GSB ปั้นงาน ปั้นเงิน ในการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนฐานราก เพื่อเป็นผู้นำส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ได้รับการพัฒนาตนเองจนนำไปสู่การมีอาชีพทำกิน สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ โดยผ่านกระบวนการฝึกฝนอาชีพของธนาคาร และการเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้เกิดประสบการณ์ทางอาชีพ


ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นนโยบายสำคัญ ตามนโยบายรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการดำเนินการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนได้มีความมั่นคงทางอาชีพ โดยจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดทำโครงการ GSB ปั้นงาน ปั้นเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid- 19 ให้ประชาชนสามารถมีอาชีพที่ทำได้ง่าย สร้างเงินได้เร็ว ได้เรียนรู้การทำระบบบัญชี การลงทุน การออม กับธนาคารออมสิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและประกอบสัมมาอาชีพได้ โดยได้จัดฝึกอบรมอาชีพการทำข้าวเหนียว-หมูปิ้ง ซึ่งเป็นอาชีพที่สามารถทำได้ง่ายมีความมั่นคง ขายง่าย ในหลากหลายสถานที่ ใช้เงินลงทุนไม่มาก และสามารถเข้าถึงเงินทุนของธนาคารออมสินซึ่งเป็นเจ้าของโครงการได้ด้วย ซึ่งธนาคารออมสินภาค 11 ได้จัดทำโครงการนี้ใน 3 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตรการทำข้าวเหนียว-หมูปิ้ง 2.การทำสลัด และ3.การทําวุ้นแฟนซี


ด้านนายศรชัย จันโหวงษ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 11 กล่าวว่าธนาคารออมสิน ได้กำหนดหลักสูตรอาชีพระยะสั้นตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ จากบริษัท พีเอ็มจีคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งการกำหนดหลักสูตรฯ เป็นอาชีพที่สามารถ ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวเรือน รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นสู่การเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการสร้างอาชีพได้จริง โดย ธนาคารออมสิน พร้อมจะสนับสนุนในทุกมิติ เช่น ด้านการหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้า การเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือการทำบัญชีรับจ่าย ซึ่งเป้าหมายสำหรับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโคโรน่า (Covid 19) ผู้มีรายได้น้อย และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสิน ในจังหวัดขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 390 คน แบ่งเป็น 3 รุ่นๆละ 130 คน.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads