วันอาทิตย์ 17 มกราคม 2021

“คณะลูกเสือ” จ.ขอนแก่น จัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี 2563

“คณะลูกเสือ” จ.ขอนแก่น จัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี 2563
Header Ads
Header Ads

“คณะลูกเสือ” จ.ขอนแก่น จัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี 2563

เมื่อเวลา 9:30 น วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ สนามฝึกค่ายลูกเสือจังหวัดขอนแก่น (ค่ายลูกเสือแก่นนคร) ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานจัดงาน งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี 25563 โดยมี นายบุญเย็น โหว่สงคราม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ตัวแทนนายกสโมสรลูกเสือจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ -เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้มีเกียรติร่วมงาน อย่างพร้อมเพียงกัน


นายจารึก เหล่าประเสริฐ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่ารู้สึกยินดีที่เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ของจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ในวันนี้จากคำกล่าวรายงานของผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1 จะเห็นว่าพี่น้องลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีวันนี้มาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยตั้งแต่ พ.ศ.2454 เป็นเวลา 100 กว่าปีมาแล้ว


นายจารึก กล่าวอีกว่าโดยใช้กิจการลูกเสือเสริมสร้างคุณลักษณะอันดีงามของเยาวชน ซึ่งได้แก่ความกตัญญู รู้คุณความเป็นผู้มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและเป็นโอกาสสำคัญที่คณะลูกเสือของจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกันแสดงพลังให้ปรากฏแก่สาธารณชน สำหรับท่านที่ได้รับเครื่องหมายคุณวุฒิทางลูกเสือที่สูงขึ้นและเกียรติบัตรในวันนี้นับว่าเป็นรางวัลชีวิตที่มีคุณค่ายิ่งขอให้ท่านจงภาคภูมิใจในสิ่งที่ท่านได้เสียสละและ มาโดยตลอดซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่บุคคลโดยทั่วไปสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอย่างยิ่งจึงขอชื่นชมไว้ณโอกาสนี้

นายบุญเย็น โหว่สงคราม

ด้านนายบุญเย็น โหว่สงคราม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2454 เป็นต้นมา กิจการลูกเสือให้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับมีการบรรจุวิชาลูกเสือไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนช่วยให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัยซื่อสัตย์เสียสละดังคติพจน์พระราชทานให้กับลูกเสือว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่านจังหวัดขอนแก่นจึงได้มีการจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ขึ้นเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ณ สนามค่ายลูกเสือแก่นนคร เพื่อให้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พี่น้องลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน ได้มีส่วนร่วมและจะได้บำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณค่ายลูกเสือแก่นนครเป็นลำดับต่อไป

นายบุญเย็น กล่าวด้วยว่าการจัดงานวันนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีเนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากหลายฝ่ายเช่นวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น อนุเคราะห์เครื่องเสียง กองลูกเสือบริการ กองลูกเสือเกียรติยศ และกองลูกเสือบริการฝ่ายบริการ ,โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต อนุเคราะห์อุปกรณ์ในการตกแต่งสถานท ,สถานีตำรวจภูธรเมืองไหม อนุเคราะห์อำนวยความสะดวกด้านจราจร ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี อนุเคราะห์บริการเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์, สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด สนับสนุนน้ำดื่มมูลค่า 5,000 บาท ,บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัดสนับสนุนน้ำดื่ม 10 ลัง ,ผู้แทนสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ร่วมนำพวงมาลาถวายราชสักการะ และร่วมพิธีสโมสรลูกเสือจังหวัดขอนแก่นร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการเตรียมการจัดงานและจัดสถานที่และอีกหลายหน่วยงานที่ไม่สามารถกล่าวนามได้ในที่นี้ซึ่งสมควรได้รับความ ขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้. 

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads