วันอาทิตย์ 23 มกราคม 2022

เวียดนามได้ประสบความสำเร็จในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2020

เวียดนามได้ประสบความสำเร็จในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2020
Header Ads
Header Ads
Header Ads

เวียดนามได้ประสบความสำเร็จในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2020
โดยมีตราประทับที่โดดเด่นมากมาย


นับตั้งแต่เข้าร่วมอาเซียนเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ 2538 เวียดนามได้แสดงตนว่าเป็นสมาชิกที่มีพลวัตและมีความรับผิดชอบซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อโครงสร้างอาเซียนซึ่งมีบทบาทที่สำคัญในการรักษาเอกภาพความสงบและมั่นคงในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งความบทบาทของเวียดนามได้ยืนยันที่ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2020 ซึ่งแสดงให้เห็นจากการที่นำพาอาเซียนรวมตัวกันเพื่อรับมือกับต่อสู้กับโรคและสร้างแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ครอบคลุมสำหรับภูมิภาคหลัง ไวรัสโควิด-19
ในช่วงบ่ายของวันที่ 15 พฤศจิกายน การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 37 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องถูกปิดในฮานอยหลังจาก 4 วันทำการผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมสุดยอดครั้งนี้พร้อมกับความสำเร็จตลอดปี 2563 ตอกย้ำให้เห็นอย่างชัดเจนถึงจิตวิญญาณของการทำงานร่วมกันและการปรับตัวเชิงรุกของประเทศในอาเซียนในบริบทของโลกที่ผันผวนอันเนื่องจากการแข่งขันระดับประเทศที่เยี่ยมยอดต่างๆรวมทั้งผลกระทบ ด้านลบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในปี 2020 อาเซียนได้แก้ปัญหาพื้นฐาน หลักและระยะยาวของภูมิภาคเช่นการตีพิมพ์รายงานทบทวนระยะกลางเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนแม่บทวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนพ.ศ 2568 แผนแม่บทการเชื่อมต่ออาเซียนพศ. 2568 การประกาศกรอบการฟื้นตัวโดยรวมของอาเซียนและแผนการดำเนินงานส่งเสริมการฟื้นฟูห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาคและระดับโลกด้วยเอกสารเหล่านี้ผู้นำอาเซียนและแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความพยายามในการส่งเสริมความร่วมมือลดช่องว่างในระดับภูมิภาคและระดับชาติและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอนุภูมิภาค นอกจากนี้ความสำเร็จที่สำคัญยิ่งคือการจัดตั้งกองทุนประชาคมอาเซียนเพื่อตอบสนองต่อโควิด-19 ซึ่งเป็นแหล่งสำรองวัสดุทางการแพทย์ฉุกเฉินของอาเซียนผ่านกรอบยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การแพทย์ฉุกเฉินการจัดตั้งศูนย์ภูมิภาคเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ทางการแพทย์โรคระบาดข้อเสนอและข้อคิดริเริ่มเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และการดำเนินการที่เป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนต่อความท้าทายด้านความมั่นคงที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม
ความสําเร็จของอาเซียนในปี 2563 เกิดจากความพยายามร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนและบทบาทผู้นำของเวียดนามในฐานะประธานด้วยแบบฟอร์มออนไลน์ภายในปี 2020 เวียดนาม ได้ประสบความสำเร็จในการจัดการประชุมระดับสูงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนและการประชุมอาเซียนกับพันธมิตรที่สำคัญและองค์กรระหว่างประเทศ เป็นผลให้มีกิจกรรมระดับสูงได้รับการอนุมัติบันทึกและเผยแพร่เอกสารมากกว่า 80 รายการ ซึ่งมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในบทบาทการประสานงานเวียดนามได้ทำงานที่ดีในการเชื่อมต่อขยายและกระชับความสัมพันธ์ของอาเซียนกับพันธมิตรทางยุทธศาสตร์เช่นจีน ,สหรัฐฯ, รัสเซีย,ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป ยุโรป (EU) ออสเตรเลีย และอินเดีย ดำเนินการตามแผนงานหลักในการสร้างประชาคมอาเซียนอย่างแข็งขันมีส่วนร่วมในการร่างข้อริเริ่มในการรวมตัวของอาเซียนมีส่วนช่วยลดช่องว่างในการพัฒนาและสนับสนุนสมาชิกใหม่ให้รวมเข้ากับภูมิภาคนอกจากนี้ประชาคมอาเซียนได้ดำเนินการอย่างทันท่วงทีปรับตัวเชิงรุกและเชื่อมโยงประเทศต่างๆเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกหลังจากความสำเร็จของการประชุมสุดยอดอาเซียนและอาเซียน +3 ในการตอบสนองต่อ โควิด-19 ครั้งที่ 36 การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 36 ซึ่งจัดขึ้นทางออนไลน์เป็นครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จอย่างมาก
เกี่ยวกับบทบาทของประธานอาเซียนปี 2020 นายดาโต๊ะ ลิมจ๊อกฮอย เลขาธิการอาเซียน ให้ความเห็นว่าเวียดนามและแสดงความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งในการเป็นผู้นำในการรับมือ ร่วมกันในระดับภูมิภาคต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาเซียนเป็นปึกแผ่นและตอบสนองต่อการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์บทบาทของผู้ประสานงานสะท้อนให้เห็นในความสำเร็จของอาเซียนในปี 2020 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมประเทศสมาชิกในการเจรจา และความร่วมมือผ่านชุดการประชุมออนไลน์เราสามารถเอาชนะความท้าทายของ โควิด-19 ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยฉันทามติความยืดหยุ่นและความพยายาม
การประเมินบทบาทของเวียดนามในฐานะ ประธานอาเซียน 2020 และการมีส่วนร่วมของเวียดนามในความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อจัดการกับ covid 19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจนายชอย ชิงกว็อก ผู้อำนวยการสถาบัน ISEAS Institute-Yosof Ishak cum ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอาเซียนภายใต้ ISEAS ( สิงคโปร์) Kawa เวียดนามประสบความสำเร็จในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในการเผชิญกับความยากลำบากและอุปสรรคทั้งหมดในฐานะประธานาธิบดีเวียดนามได้ให้ความสนใจของอาเซียนอย่างเท่าเทียมกันไปจนถึงการหารือเกี่ยวกับการรับมือกับการแพร่ระบาดในทันทีและแผนการฟื้นฟูระยะยาวหลังการระบาดนอกเหนือจากกองทุนตอบสนอง โควิด-19 ของอาเซียนซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกแรกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านสุขภาพในทันทีแล้วสมาคมฯ ยังได้พัฒนากรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการฟื้นฟูหลังการระบาดใหญ่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 37 ผู้นำของ 10 ประเทศอาเซียนและประเทศหุ้นส่วนจีน ,ญี่ปุ่น ,เกาหลี,ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ประสบการลงนามในข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม (RCEP)ในการประชุมออนไลน์เมื่อวันที่ 11-15 ให้ความสำเร็จซึ่งนี่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีเศรษฐกิจ 15 ประเทศเข้าร่วมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคคิดเป็น 29% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)ทั่วโลกซึ่งคาดว่าจะช่วยประเทศต่างๆในภูมิภาคการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจากภาวะถดถอยที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19./.

สมบูรณ์  สุขชัยบวร….รายงาน

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads