วันอาทิตย์ 2 เมษายน 2023

“พงษ์ศักดิ์” ชนะนั่งเก้าอี้นายก อบจ.ขอนแก่น สมัยที่ 6

“พงษ์ศักดิ์” ชนะนั่งเก้าอี้นายก อบจ.ขอนแก่น สมัยที่ 6
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“พงษ์ศักดิ์” ชนะนั่งเก้าอี้นายก อบจ.ขอนแก่น สมัยที่ 6


บ้านใหญ่คว้า ที่นั่งส.อบจ.ขอนแก่น ไปถ้วนหน้า นายพงษ์ศักดิ์ ชนะการเลือกตั้ง นายก อบจ.ขอนแก่น สมัยที่ 6 ,พิทักษ์ชน -ปิยพงษ์ ช่างเหลา ลูก และหลานชายเอกราช สส. พลังประชารัฐ สุรพจน์- วุฒิภัทร และน้องชาย สส.นวัช ชนะเลือตั้งส.อบจ.ขอนแก่น ส่วนมาก ส.อบจเดิม ยึดคืนพื้นที่ ที่น่าแปลกใจ หน้าใหม่ เข้ามาเกือบครึ่ง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น) นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ในฐานะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวสรุปผลการเลือกตั้งผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 ท่าน ประกอบไปด้วยนายภัทรพันธุ หงษ์วัฒนาพิเชฐ หมายเลข 1ได้ 125,175คะแนน , น.ส.ณัฎฐณิชา สารบรรณ หมายเลข 2 ได้คะแนน 70,8578,น.ส.กรชฎาพิชญ์ ภูมิเขต หมายเลข 3ได้ 40,295 คะแนน, นายอัษฎางค์ แสวงการ หมายเลข 4ได้ 76,439 คะแนน, นายชัยอนันต์ วูดเลย์จูเนียร์ หมายเลข 5 ได้ 18,764 คะแนน นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ อดีตนายกฯหมายเลข 6ได้ 376,460 คะแนน , นายศรุต เบ้าจรรยา หมายเลข 7ได้ 9,002 คะแนน , นายนิสิต แก้วประเสริฐ หมายเลข 8ได้ 3,485 คะแนน ,พ.อ.ดร. ชาตรี ไกรพีรพรรณ หมายเลข 9 ได้ 17,496 คะแนนและนายนพดล สีดาทัน ซึ่งได้หมายเลข 10 ได้ 18,596 คะแนน โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.) 42 เขต มีผู้สมัคร จำนวน 178 คน
ส่วนผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ขอนแก่น หลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปแล้ว ครบทั้ง 42 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย อ.เมืองขอนแก่น มีทั้งหมด 9 เขต เขต 1 นายณณท์พัชรี กันตวธีระณัตได้ 3,964 คะแนน เขต 2 นายวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว ได้ 9,490 คะแนน เขต 3 นายสุรพล เชื้อชมกุล ได้ 5,381 คะแนน เขต 4 นางอัญชลี เฟื่องทอง ได้ 7,467 คะแนน เขต 5 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ ได้ 8,351 คะแนน เขต 6 นายยุทธนา ชูพันธุ์ 8,088 คะแนน เขต 7 นายพิทักษ์ชน ช่างเหลา ได้ 9,173 คะแนน เขต 8 นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร ได้ 10,447คะแนน และ เขต 9 นายปิยพงษ์ ช่างเหลา ได้ 9,554 คะแนน


อ.น้ำพอง เขต 1 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ ได้ 13,286 คะแนน และเขต 2 นายนพพร ปิติสุวรรณรัตน์ ได้ 19,594คะแนน อ.เขาสวนกวาง นายธนะวัฒน์ เต็มธนะกิจไพศาล ได้ 9,513 คะแนน อ.อุบลรัตน์ นายรุ่งโรจน์ เย็นสบาย ได้ 15,401 คะแนน อ.กระนวน เขต 1 นางเอกชัย สืบสารคาม ได้ 7,034 คะแนน และเขต 2 นายตระกูล เจริญเชื้อ ได้ 8,805 คะแนน อ.ซำสูง นายจรูญ. อ่วยนอก ได้ 4,754 คะแนน อ.ภูผาม่าน นายปรัชญา ทองแท่งไทย ได้ 6,733 คะแนน อ.ชุมแพ เขต 1 นายนิรุตติ์ ปานนาค ได้ 8,406 คะแนน เขต 2 นายวิศรุต ปู่เพ็ง ได้ 7 052 คะแนน และ เขต 3 นางกฤษณา วันทองได้ 7,221 คะแนน
อ.สีชมพู เขต 1 นายจารุพรรณ ภูวสันติ ได้ 14,554 คะแนน อ.หนองนาคำ ด.ต.พิชิต ศรีวิไล ได้ 4,567คะแนน อ.หนองเรือ เขต 1 นายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข ได้ 11,171 คะแนน และ เขต 2 นายวุฒิภัทร เตาะเจริญสุข ได้ 7,908 คะแนน อ.ภูเวียง นางวิภา เรืองประเสริฐกุล ศรีสุรพล ได้ 17,643 คะแนน อ.เวียงเก่า นายวิบูลย์ เรืองประเสริฐกุล ได้ 5,601คะแนน อ.บ้านฝาง นางปิยานุช ศรีภักดีได้ 9,702 คะแนน อ.มัญจาคีรี นายสุพร ค้อนดี ได้ 19,747 คะแนน อ.พระยืน นายสมาส นามพิกุล ได้ 7,491 คะแนน อ.โคกโพธิ์ไชย นายมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ ได้ 4,968 คะแนน
อ.ชนบท นายอดุลย์ คามดิษฐ์ ได้ 12,287 คะแนน อ.แวงใหญ่ นางศุภลักษณ์. จันปาน ได้ 7,140 คะแนน อ.แวงน้อย นายคำพันธ์ พรหมวงศ์ ได้ 5,483 คะแนน อ.บ้านแฮด นางนริศรา อรุณเดชาชัย ได้ 7,415คะแนน อ.บ้านไผ่ เขต 1 นายเบญจวรรณ ศิริพรรณ ได้ 8,207 คะแนน เขต 2 นายจิตรายุทธ ฉัตรชัยพลรัตน์ ได้ 14,051คะแนน อ.เปือยน้อย นายจิรายุทธ โชติศิลากุล ได้ 3,822 คะแนน อ.โนศิลา นายศรัญ กสิกิจวรกุล ได้ 9,187 คะแนน อ.พล เขต 1 นายณัฐภูมิ หอมทอง ได้ 7,013 คะแนน เขต 2 นายอุทัย ขุนแก้ว ได้ 6,354 คะแนน และ อ.หนองสองห้อง เขต 1 นายศิริชัย ฉัตรพลรัตน์ 11,742คะแนน อ.หนองสองห้อง เขต 2 นายณัฐพล กลุ่มเหรียญทองได้ 9,456 คะแนน


นางพัฒนาวดี กล่าวอีกว่า ยอดรวมจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียง 847,224 คน คิดเป็น 59.33% อย่างไรก็ตามผลการเลือกตั้งทั้งหมดจะมีการส่งให้กับ กกต.พิจารณารับรองอีกครั้งซึ่งน่าจะไม่เกิน 30 วัน
แหล่งข่าวระบุว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ มีผลทำให้ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หมายเลขลำดับต้น 1 และ 2 ได้คะแนน มาเป็นจำนวนมาก อันเนื่องมาจาก ประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.อบจ.เลขลำดับต้นๆก็จะเลือกนายกฯเลขเดียวกัน เป็นผลให้คะแนน ออกมาสูง อย่างน่าเหลือเชื่อ ทั้งที่ไม่มี การลงพื้นที่หาเสียงและป้ายติดตั้ง ตามอำเภอต่างๆ แต่คะแนนที่ได้ ออกมาสูงเกินคาด.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads