วันศุกร์ 5 มีนาคม 2021

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาว ในพื้นที่จ.ขอนแก่น (รุ่นที่ 1)

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาว ในพื้นที่จ.ขอนแก่น (รุ่นที่ 1)
Header Ads
Header Ads

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาว ในพื้นที่จ.ขอนแก่น (รุ่นที่ 1)

จังหวัดขอนแก่น มอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (รุ่นที่ 1) 3 อำเภอ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ที่หอประชุมอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (รุ่นที่ 1) ได้แก่ อำเภอภูเวียง, อำเภอเวียงเก่า และ อำเภอหนองนาคำ โดยแจกจ่ายให้กับอำเภอๆ ละ 200 ผืน รวมทั้งสิ้นจำนวน 600 ผืน และอัญเชิญกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ กล่าวกับผู้ประสบภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีพล.ต. คณธัช ชนะกาญจน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ,พ.อ. สมบูรณ์ ณ หนองคาย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น (ท.) นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว

ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสรรผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้จังหวัดขอนแก่น จำนวน 3,500 ผืน เพื่อมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาว โดยจังหวัดขอนแก่น กำหนดแผนการมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 4 รุ่น เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

สืบเนื่องจาก จังหวัดขอนแก่นได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น จากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ซึ่งในบางพื้นที่จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อำเภอหนองนาคำ มีทั้งหมด 3 ตำบล 35 หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด 23,765 คน 6,631 ครัวเรือน และได้สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของราษฎรในพื้นที่พบว่า มีความต้องการเครื่องกันหนาวจำนวน 200 ผืน

ทั้งนี้ พสกนิกรที่ได้รับสิ่งของพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่างมีความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบภัยหนาว และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรด้วยดีตลอดมา.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads