วันศุกร์ 5 มีนาคม 2021

“ขอนแก่น”คึกคัก!เริ่ม Online อีกครั้งหลังปิดเพราะพิษ COVID-19”

“ขอนแก่น”คึกคัก!เริ่ม Online อีกครั้งหลังปิดเพราะพิษ COVID-19”
Header Ads
Header Ads

 “ขอนแก่น”คึกคัก!เริ่ม Online อีกครั้งหลังปิดเพราะพิษ COVID-19”


ขอนแก่นประกาศปิดเรียน และให้นร.เรียน Online ที่บ้านเพราะโรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคน และครูผู้สอนออนไลน์ทุกท่าน เราจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน


       ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเดิมมีผู้ป่วยสะสมอยู่จำนวน 5ราย หายป่วยแล้ว 3 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่อีก 2 รายนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้โรงเรียนต้อง สั่งหยุดพักการเรียน หันมาจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ แผนการสอนตามชั้นเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่ เพราะว่าทางโรงเรียนจัดตารางเรียนออนไลน์ เหมือนกับการเรียนตามปกติ และถ้ามีนักเรียนเข้าเรียนจำนวนมาก
ผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่สำรวจดูการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ทั้งครูและนักเรียนใช้วิธีสื่อสารผ่านโปรแกรมต่างๆในรูปแบบออนไลน์ หลังโรงเรียนปิดชั่วคราวตามมาตราการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด covid-19 สภาพบรรยากาศการเรียนไม่เหมือนอยู่ในห้องเรียน แต่ทางโรงเรียนได้จัดตารางเรียนตารางสอน เหมือนกับการเรียนตามปกติ เพื่อให้นักเรียนกว่า 4,600 คนได้เรียนออนไลน์ ตามตารางเรียนประจำวัน ซึ่งพบว่าแต่ละวันมีนักเรียนเข้าเรียนจำนวนมาก หรือประมาณร้อยละ 80-90 % ครูสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้น ม. 4 เปิดเผยว่าการเรียนออนไลน์ครั้งนี้ราบรื่น กว่าในครั้งแรก เพราะว่าครูได้ผ่านการ ฝึดอบรมเสริมทักษะการสอนออนไลน์ สามารถถ่ายทอดและสื่อสารกับนักเรียนได้ดีขึ้นตัวนักเรียนเองก็ให้ความสนใจเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่าภาพรวมการเรียนออนไลน์ของโรงเรียนขนาดใหญ่ไม่น่าเป็นห่วง เพราะโรงเรียนได้นำปัญหาและประสบการณ์ต่างๆในการเรียนการสอนออนไลน์ช่วงสถานการณ์ covid-19 ซึ่งเมื่อกลางปีที่แล้วที่ผ่านมานำมาพัฒนาปรับปรุงให้ราบรื่นพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองให้มั่นใจในคุณภาพการเรียนการสอนบุคลากรและอุปกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวอีกว่าซึ่งในการจัดการเรียนการสอน ในระบบออนไลน์ในรอบแรกได้บทเรียนมาแล้ว จึงมีการถอดบทเรียนประสบการณ์จากแต่ละกลุ่มสาระออกมาแล้วนำไปเปลี่ยนเป็นการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา เพราะมารอบ 2 นี้ จากที่เราออกประกาศ 2 รอบ โดยรอบแรกก็คือก่อนปีใหม่ซึ่งก็เป็นประกาศที่ฉุกละหุก แต่ด้วยศักยภาพ ความพร้อมด้านบุคลากร และ อุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ ทำให้เราสามารถดำเนินการได้


ดร.ยุทธศาสตร์ กล่าวด้วยว่าซึ่งเมื่อวานนี้ผมมีประชุมสรุป ในแต่ละกลุ่มสาระนำมาสรุปผลการดำเนินการเป็นประการใด แต่ก็มีบดร.ยุทธศาสตร์างกลุ่มสาระ ในแต่ละกลุ่มสาระที่จะต้องมีแก้ไขข้อบกพร่องบ้างในบางเรื่อง ส่วนของนักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้าน ต้องขอเรียนว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นอย่างมากในรอบนี้ อย่างที่เข้าใจกันอาจจะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจในเรื่องของเหตุผลความจำเป็นและสถานการณ์ที่ทุกคนจะต้องเฝ้าระวัง จากตรงนี้เองก็ทำให้มีความพร้อม


ดร.ยุทธศาสตร์ กล่าวต่อไปว่า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนมีความพร้อมสูงในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์เพราะเรามีประสบการณ์ในการจัดเรียนรู้นี้ตั้งแต่การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระลอกแรกแล้ว ดังนั้นครูผู้สอนจึงมีความพร้อม นักเรียนทุกคนมีห้องเรียน (Classroom) ในแต่ละรายวิชา จะมีบางวิชาที่คุณครูเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ยังไม่มีห้อง ทางทีม ICT ก็ได้จัดทีมงานเข้าช่วยสนับสนุน (Support) โดยใช้ห้องโสตทัศนศึกษาเป็นสถานที่สนับสนุนครั้งนี้
โรงเรียนขอขอบคุณ คุณครูทุกท่านที่มุ่งมั่น ตั้งใจอย่างเต็มที่ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ปกครองสนับสนุนส่งเสริมนักเรียน ขอบใจและเป็นกำลังใจให้กับลูกๆนักเรียนทุกคน สถานการณ์เช่นนี้ไม่มีใครทราบว่าจะยาวนานแค่ไหน ดังนั้น “กำลังใจ” เป็นสิ่งสำคัญ


“เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตนเองได้ลงนามในประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เป็นเวลา 5 วัน คือ 12 มกราคม-18 มกราคม 2564 เปิดเรียนปกติ ในวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 โดยให้นักเรียนเรียนด้วยระบบออนไลน์ทั้งหมดทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “แม้ทางโรงเรียนจะประกาศหยุดเรียน แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ เป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคน และครูผู้สอนออนไลน์ทุกท่าน เราจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน”ดร.ยุทธศาสตร์ กล่าว

นายจักราวุธ สอนโกษา

ด้านนายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าขณะนี้โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศติดตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด covid -19 ไปแล้วจำนวน 65 แห่งจาก 84 แห่งและยังคงมีประกาศปิดอย่างต่อเนื่อง ด้วยขณะที่โรงเรียนสายสามัญประกาศหยุดเรียน 14 แห่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา จากทั้งหมด 125 แห่ง.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads