วันพฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2021

“รร.ดังขอนแก่น”มั่นใจความพร้อมทุกระบบ ก่อนเปิดเรียน

“รร.ดังขอนแก่น”มั่นใจความพร้อมทุกระบบ ก่อนเปิดเรียน
Header Ads
Header Ads

“รร.ดังขอนแก่น”มั่นใจความพร้อมทุกระบบ ก่อนเปิดเรียน


 เช้าวันนี้วันที่ 25มกราคม 2564 ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ถนนกลางเมือง เทศบาลนครขอนแก่น

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงความมั่นใจในความพร้อมทุกระบบก่อนเปิดโรงเรียน โดยมี พันธ์เทพ เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น ตัวแทนจากหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนนายสุนทร ชูรัตน์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ผู้บริหาร ร่วมตรวจดูความพร้อม ในการนี้มี สื่อมวลชนทุกแขนง เข้าทำการสัมภาษณ์


   ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เปิดเผยว่า ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ได้ นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักการภารโรง แม่บ้าน เตรียมความพร้อมทั้งระบบ ก่อนเปิดโรงเรียนเพื่อทำการสอบวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 /2563 โดยทำความสะอาดบริเวณหน้าโรงเรียน ภายในโรงเรียนทุกจุด ทำการฉีดพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อ ทั้งภายในห้องเรียนที่ใช้ในการสอบ ห้องน้ำ โรงอาหาร ห้องพัก บริเวณโรงเรียน และบริเวณสัมผัสต่างๆ เช็คจุดการคัดกรอง/เจลล้างมือ/จัดบริเวณล้างมือด้วยน้ำและสบู่เหลว เพื่อสร้างความมั่นให้กับบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และผู้มาติดต่องาน/ราชการกับทางโรงเรียน


   ดร.ยุทธศาสตร์ เปิดเผยอีกว่า ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.อย่างเคร่งครัด และมีการประสานความร่วมมือกับทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตลอด และในการเดินทางมาสอบของนักเรียนในวันพรุ่งนี้ โรงเรียนมีมาตรการตั้งแต่ก่อนเข้า รร. (จุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ มีเจลล้างมือ นักเรียนสวมแมสก์) ทุกอาคารมีเจลประจำจุด และขณะอยู่ในบริเวณโรงเรียน (ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด) ส่วนของการจัดห้องสอบได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ มีการเว้นระยะห่างของโต๊ะ ตามกำหนด


   “โดยในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการสอบ โรงเรียนได้รับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางมาสังเกตการณ์และบูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้การเดินทางมาสอบของนักเรียน ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป”ดร.ยุทธศาสตร์ กล่าว

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads