วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

ตลาดประตูน้ำขอนแก่น รื้อถอนแล้ว!อาคารและต้นไม้ที่ปลูกสร้างรุกล้ำแนวสายไฟฟ้า

ตลาดประตูน้ำขอนแก่น รื้อถอนแล้ว!อาคารและต้นไม้ที่ปลูกสร้างรุกล้ำแนวสายไฟฟ้า
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ตลาดประตูน้ำขอนแก่น รื้อถอนแล้ว!อาคารและต้นไม้ที่ปลูกสร้างรุกล้ำแนวสายไฟฟ้า


ตามคำพิพากษา ของศาล ฯบริษัทประตูน้ำขอนแก่น จำกัดจะต้องดำเนินการรื้อถอนอาคารและต้นไม้ที่ปลูกสร้างรุกล้ำแนวสายไฟฟ้า ตามคำพิพากษา ในพื้นที่ ตลาดประตูน้ำ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันการรื้อถอนอยู่ในระหว่างดำเนินการและใกล้จะดำเนินการเสร็จแล้ว


เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น โดย  นายชุมพร ศรีมังคละ, นายสุรนนทน์ มีบุญ, นายฉัตรชัย วะชุม เจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น เข้าพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวเขตเดินสายส่งไฟฟ้าแรงสูง บริเวณสายส่ง 115,000  โวลต์ ช่วง ขอนแก่น1–พล  และสายส่ง 115,000 โวลต์ ช่วง คง-ขอนแก่น ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ บริษัทประตูน้ำขอนแก่น จำกัดจะต้องดำเนินการรื้อถอนอาคารและต้นไม้ที่ปลูกสร้างรุกล้ำแนวสายไฟฟ้า ตามคำพิพากษา ในพื้นที่ ตลาดประตูน้ำ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันการรื้อถอนอยู่ในระหว่างดำเนินการและใกล้จะดำเนินการเสร็จแล้ว


ทั้งนี้  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.) นำโดย นายสหชาติ พิลาออน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-1 และ นายชุมพล สุขนิรันดร์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาสายส่ง (กสอ-ส.) ร่วมด้วย นายคมกฤษ ศรีสุดา วิศวกรระดับ 10 กสอ-ส., นายนิธิศ ชนะชัย วิศวกรระดับ 9  หัวหน้าแผนกวิศวกรรมสายส่ง ,นายสุรศักดิ์ ขวัญเมือง นิติกรระดับ 9  หัวหน้าแผนกกฎหมาย, น.ส.อภิสราธรณ์ ปัณณะมณีธนโชติ วิทยากรระดับ 8 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ระบบส่ง และคณะ  เข้าร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบครั้งนี้  พร้อมด้วย กองคดี   ฝ่ายกฎหมาย  กฟผ. นำโดย น.ส.นฤมน ทรัพย์สุนทร หัวหน้าแผนกทวงหนี้และบังคับคดี  ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจาก ผู้ว่าการ กฟผ. และเป็นผู้แทน กฟผ. ในการร่วมตรวจสอบพื้นที่ โดยมี นายวิรัตน์ แซ่เลี้ยว ผู้จัดการบริษัทประตูน้ำขอนแก่น จำกัด ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี


สำหรับความเป็นมาในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในตลาดประตูน้ำ จังหวัดขอนแก่น ครั้งนี้ สืบเนื่องจาก กฟผ. ได้ตรวจพบว่า บริษัทประตูน้ำขอนแก่น จำกัด มีการต่อเติมอาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ รวมถึง การปลูกต้นไม้ยืนต้นประเภทที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วมีความสูงเกิน 3 เมตร ซึ่ง กฟผ. อปอ. ได้ดำเนินการเจรจาขอให้ บริษัท ประตูน้ำขอนแก่น จำกัด ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเรื่อยมาโดยตลอด แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข  กฟผ. จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดขอนแก่น  ทั้งนี้ ศาลจังหวัดขอนแก่น ได้พิพากษาให้ บริษัทประตูน้ำขอนแก่น จำกัด รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากแนวเขตเดินสายไฟฟ้า ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น และ กฟผ. จึงได้เข้าทำการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว


ทั้งนี้ ระหว่างวันที่  1-2 กุมภาพันธ์ 2564  กฟผ. ได้เข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตเดินสายไฟฟ้า  ประเภทต้นไม้ยืนต้น ในพื้นที่ตลาดประตูน้ำ มี นายวิรัตน์ แซ่เลี้ยว  ผู้จัดการบริษัทประตูน้ำขอนแก่น จำกัด  เข้าร่วมประสานงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการเป็นอย่างดี  โดย กฟผ. ได้ช่วยตัดต้นไม้ที่รุกล้ำใกล้แนวสายไฟฟ้า พร้อมขนย้ายออกจากแนวเขตเดินสายไฟฟ้า ซึ่ง กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนรถเฮี๊ยบ รถบรรทุก 6 ล้อ และ รถกระเช้า เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการตัดฟันต้นไม้ในครั้งนี้ โดย กฟผ. ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่เข้ามาซื้อสินค้าและความปลอดภัยของพ่อค้า แม่ค้าที่มีอาชีพค้าขายภายในพื้นที่ตลาดประตูน้ำขอนแก่น ที่อาจจะเกิดอันตรายจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น หากเกิดพายุลมแรง กระทั่งวัสดุอุปกรณ์ของอาคาร หรือกิ่งไม้หักโค่น หรือหลุดปลิวไปพาดสายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งจะทำให้สายไฟฟ้าหลุด หรือขาดลงมาพื้นดิน อันจะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้   ทั้งนี้ ในส่วนของสิ่งปลูกสร้างประเภทโรงเรือน เช่น อาคาร ร้านค้า โรงจอดรถ เต็นท์ทางเชื่อมอาคารฯ ทางตลาดประตูน้ำ จะเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนเอง โดยในระหว่างทำการตัดฟันต้นไม้ยืนต้นหรือระหว่างการรื้อถอนอาคาร ได้รับความร่วมมือจากบริษัทประตูน้ำขอนแก่น รวมถึง พ่อค้า แม่ค้าเป็นไปด้วยดี  ไม่มีข้อโต้แย้ง หรือคัดค้านการดำเนินการแต่อย่างใด.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads