วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

“ฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์” กลุ่มรักเมืองบ้านทุ่ม เคาะประตูบ้าน ขอคะแนนเสียงที่ บ้านแดงน้อย หลังกกต.ประกาศรับเป็นผู้สมัครฯ

“ฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์” กลุ่มรักเมืองบ้านทุ่ม เคาะประตูบ้าน ขอคะแนนเสียงที่ บ้านแดงน้อย หลังกกต.ประกาศรับเป็นผู้สมัครฯ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“ฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์” กลุ่มรักเมืองบ้านทุ่ม เคาะประตูบ้าน ขอคะแนนเสียงที่ บ้านแดงน้อย หลังกกต.ประกาศรับเป็นผู้สมัครฯ


เมื่อเวลา 09.09 น.วันที่ 23 ก.พ.2564 ที่บ้าน เหล่าเกวียนหัก หมู่ 5 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นางฐิติรัตน์(โหน่ง) อุดมวรรธน์ กลุ่มรักเมืองบ้านทุ่ม ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม ลูกในบ้านว่านในสวน เพื่อตอบแทนบุญคุณบ้านเกิด ขออาสามาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน ชาวเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ด้วยปณิธานที่ว่าความสุข ของเรา คือการได้รับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชน ลงพื้นที่หาเสียง หลังกกต.ประจำเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ประกาศเป็นผู้สมัครอย่างเป็นทางการ โดยได้รับหมายเลข 3 ลงพื้นที่หาเสียง แบบเคาะประตูบ้าน พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ของกลุ่มรักเมืองบ้านทุ่ม ที่ส่งลงครบทั้ง 3 เขตประกอบไปด้วย
เขต 1นางบรรธง  ค่าเอ่น  ผู้สมัคร เบอร์ 8
นายสุวรรณ  สิมเสน  ผู้สมัคร เบอร์ 9
นายสำเนียง  ทองบ้านทุ่ม ผู้สมัคร เบอร์ 10
นายสมศรี  ขุ่นพิทักษ์  ผู้สมัคร เบอร์ 11
นายอาธิป  หอมสมบัติ  ผู้สมัคร เบอร์ 12
นายกัมปนาท  หอมสมบัติ  ผู้สมัคร เบอร์ 13
เขต 2 นายพันณรงค์  รุ่งเรือง  ผู้สมัคร เบอร์ 1
อ.ประสาท  หนองแก  ผู้สมัคร เบอร์ 2 อ.สุรัตน์  สงมหาดไทย  ผู้สมัคร เบอร์ 3นายบุญเลิศ  วัดถัง  ผู้สมัคร เบอร์ 4 นายวงษ์  น่าชม  ผู้สมัคร เบอร์ 5 เขต 3 นายองอาจ  หล่ำแขก  ผู้สมัคร เบอร์ 1 นางสาวประยูร  เสนาสุ  ผู้สมัคร เบอร์ 2 นายสมพงษ์  นรินทร์  ผู้สมัคร เบอร์ 3นายตะวัน  พิมพ์คำไหล  ผู้สมัคร เบอร์ 4นางไพเลียม  ไชยธรรม ผู้สมัคร เบอร์ 5 และร้อยตรี ประดิษฐ์  แสนกิ่ว  ผู้สมัคร เบอร์ 6 
สำหรับนโยบายกลุ่มรักเมืองบ้านทุ่มของ นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ คือ 1.ตอบแทนบุญคุณบ้านเกิด ขออาสามาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน ชาวเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม 2.รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา (ทำประชาคมชุมชน) 3. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน 4. ยกระดับการบริการของเทศบาลให้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เป็นทางผ่านสถานที่ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ สะอาดสวยงาม 5. กู้ชีพ กู้ภัย ดับเพลิง ต้องพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมงานที่ได้รับการอบรม และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 6.ดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเหมือนญาติผู้ใหญ่ 7.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนนไฟฟ้า สาธารณะ และ 8.ยกระดับการศึกษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพิ่มความพร้อมด้านสาธารณสุข (การป้องกันโรคติดต่อ) ตามระบบของ ทางการจะอนุญาต พร้อมเดินหน้าเต็มกำลังความสามารถ เพื่อพี่น้องประชาชน


นางฐิติรัตน์  อุดมวรรธน์  ผู้สมัครนายกเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เบอร์ 3 กล่าวว่าตนมีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจที่จะเข้ามาพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ยิ่งๆขึ้นไป เพราะเรามีความพร้อมที่จะพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เพราะว่าครอบครัว เราก็เติบโตอยู่ที่นี่ เกิดอยู่ที่นี่ เพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้ว ที่เราจะมาพัฒนา เพื่อตอบแทนบ้านเกิดของเรา ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป


แหล่งข่าวว่าคนในพื้นที่ตำบลบ้านทุ่ม มีกระแสตอบรับเป็นอย่างดี ด้วยเพราะว่าเป็นคนที่เติบโตเกิดที่นี้ และครอบครัวตั้งรกรากพื้นฐาน อาชีพทำมาหากิน อยู่ที่บ้านทุ่ม อีกอย่างได้ลงพื้น อำนวยความสะดวก ให้กับชุมชนมิได้ขาดอย่างต่อเนื่อง ภายหลังลงพื้นที่ เพื่อหาเสียงดังกล่าว ประชาชนต่างให้ความสนใจนโยบายของ”กลุ่มรักเมืองบ้านทุ่ม” เพราะได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอแผนงานโครงการพัฒนาตำบลบ้านทุ่ม แบบมีส่วนร่วม ตามนโยบายของกลุ่มดังกล่าวด้วย.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads