วันพฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2021

 “ศักดิ์ชัย  กาญจนะวรรณ”ขอสู้ลงชิงนายก ทม.บ้านไผ่ เพื่อพัฒนาบ้านเกิด

 “ศักดิ์ชัย  กาญจนะวรรณ”ขอสู้ลงชิงนายก ทม.บ้านไผ่ เพื่อพัฒนาบ้านเกิด
Header Ads
Header Ads

 “ศักดิ์ชัย  กาญจนะวรรณ”ขอสู้ลงชิงนายก ทม.บ้านไผ่ เพื่อพัฒนาบ้านเกิด

บ้านไผ่ก้าวหน้า พัฒนาก้าวไกล “ศักดิ์ชัย”ทำได้
กลุ่มบ้านไผ่ก้าวหน้า ได้ลงพื้นที่ชุมชน มากว่า3ปีได้เห็นสภาพของชุมชนคนเมืองบ้านไผ่ทุกแห่ง ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขทำบุญกับพี่น้อง ผ่านภัยอย่างน้ำท่วมใหญ่ ล็อคดาวน์โควิด-19มาด้วยกัน บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่พี่น้องจะได้ตัดสินอนาคตของเมืองบ้านไผ่ กลุ่มบ้านไผ่ก้าวหน้า ขอเสนอตัวเข้าไปทำงานแทนพี่น้อง


เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มบ้านไผ่ก้าวหน้าโดยนายศักดิ์ชัย กาญจนะวรรณ และสมาชิก ได้เสนอตัวที่จะมารับใช้พี่น้องเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยได้เปิดเผยกับสื่อมวลชน ในการลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ว่ากลุ่มบ้านไผ่ก้าวหน้า ได้ลงพื้นที่ชุมชน มากว่า3ปีแล้วได้เห็นสภาพของชุมชนคนเมืองบ้านไผ่ทุกแห่ง ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขทำบุญกับพี่น้อง ผ่านภัยอย่างน้ำท่วมใหญ่ ล็อคดาวน์โควิด-19มาด้วยกัน บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่พี่น้องจะได้ตัดสินอนาคตของเมืองบ้านไผ่ กลุ่มบ้านไผ่ก้าวหน้า ขอเสนอตัวเข้าไปทำงานแทนพี่น้องดังนี้ ผู้บริหาร นายศักดิ์ชัย กาญจนะวรรณ นายกเทศมนตรี,นายมนัส นิ่มมงคล รองนายก,นายยงยุทธ วิบูลย์ธนพันธุ์ รองนายก,นส.พัทธนันท์ เวชวิทย์วรากุล รองนายก,ที่ปรึกษา เลขานายก,นายวิชัย อุปแก้ว ที่ปรึกษา,นายศิริชัย กาญจนะวรรณ ที่ปรึกษา,นายฉลอง คำตา เลขาสมาชิกสภาเขต1,นายส่งศักดิ์ เกียรติปกรณ์,นางจุไรรัตน์ อภิรมย์รัฐ,นส.สมมาศ สันคำ,นายนิยม ศรีสังข์รัตน์
สมาชิกสภาเขต2 นายสมสงวน อินทรกำแหง
,นายประเสริฐ เอราวัน,นายเกษม ชวฤทธิ์

สมาชิกสภาเขต3 นายผ่าน ไทยรัก,นายภาณุมาศ หล้ามณี,นายประสิทธิ์ สันคำ,นายไสว มัชฌิมา,นายธนาวุฒิ พาบุ,นายสนอง ดอกคำนุ่ม ขอฝากพี่น้องได้พิจารณา บ้านไผ่ก้าวหน้า อยู่เคียงข้างพี่น้องเสมอ

นายศักดิ์ชัย  กาญจนะวรรณ

กลุ่มบ้านไผ่ก้าวหน้าเดินในชุมชนมา3ปี เห็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ที่อยู่บ้านมีความยากลำบากในการเข้าห้องส้วมแบบนั่งยอง จึงขอบริจาคจากเพื่อนฝูงพรรคพวก และออกกันเอง ได้เงินมาซื้อหัวส้วมแบบนั่งราบห้อยขา ปูนทรายและค่าแรงเปลี่ยนหัวส้วม ทำไปได้30ที่ ยังมีความต้องการอีกมาก มี10 อย่าง ที่แอ็ด ศักดิ์ชัย ทำได้1.บ่อบำบัดน้ำเสีย ต้องทำให้เสร็จ เพราะน้ำเสีย จะไหลลงสู่แหล่งละว้า 2.ถนนดีปลอดฝุ่นปลอดหญ้า มีท่อระบายน้ำ มีเส้นจราจร มีป้ายจราจร 3.น้ำไม่ท่วมจัดทำท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ในถนนที่น้ำท่วม 4.สวนสาธารณะ เช่าที่ดินทำสวนสาธารณะในเมือง ปรับปรุง สวนสาธารณะเดิม 5.สนามกีฬาปรับปรุงสนามกีฬาในโรงเรียนเป็นสนามฟุตบอลมาตรฐาน 6.สุขภาพมาก่อนสนับสนุน ศูนย์สุขภาพชุมชนและอสม.คุณแม่ตั้งครรภ์ 7.ชุมชนปลอดภัยด้วยสายตรวจ อพปร.ชุมชนปลอดยาเสพติด 8.เด็กคืออนาคตปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล โครงการพิเศษ ภาษาที่สองคณิตคิดเร็ว


9.ตลาดร้านค้าขายดี ตลาดดึก ตลาดเช้า ตลาดเย็นตลาดคนเดิน ผู้ซื้อผู้ขายสะดวก สะอาดปลอดภัย 10.ส่งเสริมร้านค้า หัวใจคือชุมชน อุดหนุนวัดงานประเพณี วัฒนธรรม สนับสนุนการดำเนินงานของประธานชุมชน
สำหรับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ จำนวน 3 คนได้แก่ หมายเลข 1 นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร,หมายเลข 2 นายศักดิ์ชัย กาญจนะวรรณ และหมายเลข 3 นายจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงศ์


สำหรับ นายศักดิ์ชัย กาญจนะวรรณ เป็น อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด,อดีตปลัดจังหวัดขอนแก่น,อดีตนายอำเภอเมืองขอนแก่น การศึกษาจบ ปริญญาโทสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ,นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง และจบรัฐศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สิงห์ดำ)

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads