วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

“สพป.ขอนแก่น เขต 2” ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา (PEER Center)อ.เปือยน้อย

“สพป.ขอนแก่น เขต 2” ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา (PEER Center)อ.เปือยน้อย
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“สพป.ขอนแก่น เขต 2” ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา (PEER Center)อ.เปือยน้อย


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านวังผือขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดป้ายศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา อ.เปือยนัอย จ.ขอนแก่น โดยมีนางสาวดวงใจ ถวิลไพร รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ในนามคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในอำเภอเปือยน้อย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ตลอดจนนายดนุพล หอศิลาชัย ผู้อำนวยการบ้านวังผือขามป้อม,คณาจารย์, ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมในพิธีเปิด

นางสาวดวงใจ ถวิลไพร รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 กล่าวว่าในการเปิดศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา อ.เปือยนัอย จ.ขอนแก่น ในครั้งนี้เพื่อเป็นเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา เป็นศูนย์รวมสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่พร้อมให้บริการแก่โรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางจัดอบรมพัฒนาครูและจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนในอำเภอเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา (PEER Center) ที่เป็นความร่วมของมือของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษของแต่อำเภอเปือยน้อย เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ


ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ของ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 ดังนั้นจึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) ประจำอำเภอขึ้น โดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) อำเภอเปือยนัอย นั้นตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads