วันพฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2021

มข.จับมือ บ.มิตซูบิชิ เดินหน้างานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานทดแทน

มข.จับมือ บ.มิตซูบิชิ เดินหน้างานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานทดแทน
Header Ads
Header Ads

มข.จับมือ บ.มิตซูบิชิ เดินหน้างานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานทดแทน


มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือบริษัทมิตซูบิชิ เดินหน้าพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานทดแทน ภายใต้หลักการ “3Rในฐานะพาร์ทเนอร์แบ่งปันประสบการณ์

    เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ที่ ห้องสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล  ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และรศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Mitsubishi Company (Thailand) Ltd. นำโดย Mr. OGIWARA Shoichi President of Mitsubishi Company (Thailand) Ltd. พร้อมด้วย Mr. KURAMOTO Daisuke General Manager of Marketing & Coordination Dept. Mr. HONJO Yuji General Manager of Power System Business Dept. Ms. Supreeya Chatirung Manager, Marketing & Coordination Dept. และ Mr.Somboon Lertsuwannaroj CEO of Impact Solar Group (Thailand) Co., Ltd. พร้อมเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท Mitsubishi Company (Thailand) Ltd และประชุมหารือถึงความร่วมมือด้านวิชาการ และความร่วมมือในอนาคตเพื่อพัฒนาโครงการ “Environment-Friendly Community” ภายใต้หลักการ “3R” ซึ่งประกอบด้วย Regional, Recycle และ Renewable energy system ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น


   รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุลชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความยินดีที่จะพัฒนาความร่วมมือกับบริษัท Mitsubishi Company (Thailand) Ltd.ทั้งในด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น โครงการศึกษาวิจัย ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบริษัท Mitsubishi ซึ่งวัตถุประสงค์การลงนามในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันความเป็นนานาชาติด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ในอนาคต”


   Mr. OGIWARA Shoichi President of Mitsubishi Company (Thailand) Ltd.

จากนั้น Mr. OGIWARA Shoichi President of Mitsubishi Company (Thailand) Ltd. กล่าวแสดงเจตจํานง ผ่านการลงนามความเข้าใจในวันนี้ว่า Mitsubishi Company (Thailand) Ltd. และมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะร่วมมือกันเพื่อให้ทำให้เกิด Environment-Friendly Community  โดยหลังจากคำกล่าวของ Mr. Ogiwara ในช่วงของการสนทนา Mr.Somboon Lertsuwannaroj CEO of Impact Solar Group (Thailand) Co., Ltd. (ISGT) ซึ่งเข้าร่วมในงานพิธีนี้ในฐานะพาร์ทเนอร์ได้แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการโซลาร์รูฟภายในมหาวิทยาลัย และหารือเกี่ยวกับสถานที่ที่มีศักยภาพในการติดตั้งโซลาร์ เพื่อพัฒนา Eco-Friendly Community ต่อไป.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads