วันศุกร์ 25 มิถุนายน 2021

“ทหาร ป.3 พัน.8″จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

“ทหาร ป.3 พัน.8″จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”
Header Ads
Header Ads

“ทหาร ป.3 พัน.8″จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”


เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2564 ที่ บ.สันติสุข ม.11 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น พ.ท.กฤติเดช นุ่มเหมือน ผบ.ป.3 พัน.8 จัดกำลังพลของหน่วย ป.3 พัน.8 ดำเนินการปฏิบัติทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยหน่วยได้จัดชุดจิตอาสาพระราชทานและ Army Delivery เข้าแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่ยากลำบากและเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิต-19 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์และมาตรการในการป้องกันโรคให้กับประชาชนในพื้นที่


พ.ท.กฤติเดช นุ่มเหมือน ผบ.ป.3 พัน.8 กล่าวว่าในการจัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 โดยได้รวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์สิ่งจำเป็นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มอบให้แก่ ชุมชน บริเวณรอบๆใกล้เคียง ป.3 พัน.8 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ทางหน่วย ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยจะมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยโควิดให้แก่องค์กร / ชุมชนตามจุดต่างๆ ต่อไป.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads