วันอังคาร 21 กันยายน 2021

 “รร.สนามบิน” อีกหนึ่งโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ 

 “รร.สนามบิน” อีกหนึ่งโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ 
Header Ads
Header Ads

 “รร.สนามบิน” อีกหนึ่งโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ 

 ปรัชญาของโรงเรียนสนามบินที่ว่า ความรู้ดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา เอกลักษณ์โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนอัตลักษณ์นักเรียน เก่งกีฬาว่ายน้ำ บ่มเพาะ อบรมสั่งสอนนักเรียนมากกว่า 100 ปี

    เมื่อวันที่ 9มิถุนายน 2564 ที่ ห้องประชุมเจ้าคุณอลงกต อาคาร8 (MEp.) โรงเรียนสนามบิน นายบุญเย็น  โหว่สงคราม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 /2564 โดยมีดร.วรโชติ พัฒน์ดำรงจิตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสนามบิน ,นายสมพงษ์ บุญนาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจน คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้


    นายบุญเย็น โหว่สงคราม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่า นโยบายของ ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวย การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ที่ต้องการให้โรงเรียนสนามบิน เป็นโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว ซึ่งดาวดวงที่ 1คือดาวคุณภาพเช่นปลอดภัยอาคารสถานที่ มีความปลอดภัยไหมการแก้ปัญหาการที่ไม่ปกติในสถานการณ์โรคโควิด เรื่องตลอดความปลอดภัยของเด็กจากคุณครู ส่วนดาวดวงที่ 2 คือดาวของคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย ในการเตรียมความพร้อมให้เด็กให้เกิดพัฒนาการ
   ที่สำคัญดาวดวงที่ 3 คือการให้โอกาสทางการศึกษา นั่นคือให้โอกาสในการเรียนของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน เด็กที่เก่งควรต้องส่งเสริม ในด้านการเรียนให้ไปข้างหน้า ส่วนคนที่มีโอกาสน้อย ยากจนขาดแคลน ต้องได้รับการช่วยเหลือจากโรงเรียนบ้านนั่นคือโรงเรียนต้องจัดระบบการเรียนโรงเรียนมาก่อนเป็นอันดับแรกมาดูตรงนี้ ดาวดวงที่ 4 คือดาวหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เป็นเชิงนโยบายบ่ายเริ่มแต่คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ไปจนถึงฝ่ายปฏิบัติคือผู้อำนวยการโรงเรียน,รองผู้อำนวยการโรงเรียน,คณะกรรมการฝ่ายบริหารของโรงเรียน ต้องทำอย่างไรให้การศึกษา เดินไปข้างหน้า การบริหารให้มีคุณภาพ จึงเป็นเรื่องสำคัญ หากการบริหารจัดการได้ดีเยี่ยม วัดได้จากในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพนี้ และดาวดวงสุดท้ายที่เป็น  


   ไฮไลท์สำคัญที่เราพูดถึงกันนะวันนี้ที่ขาดไม่ได้คือความมีเอกลักษณ์ของโรงเรียนสนามบิน เพราะ รร.สนามบินมีต้นทุนสูงอยู่แล้ว ดังนั้นการจะสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นใน รร.สนามบิน นั้นทางโรงเรียนต้องนึกถึงเอกลักษณ์ เฉพาะในเรื่องเด่นๆในเรื่องนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องนาฏศิลป์เรื่องการกีฬา เป็นต้น
     ในการมาเป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสนามบินในครั้งนี้ได้รับมอบนโยบายมาจากท่านผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ให้มาทำความจริงใจทำความเข้าใจในเรื่องการทุกห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ของโรงเรียนสนามบินจากเดิมที่มีอยู่ 3 ห้องให้เหลือเพียง 1 เพราะอนาคตอันใกล้นี้ทาง ดร.เวหา เลพล ผอ.รร.สนามบิน จะเกษียณอายุราชการ ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ จึงต้องมีการเฟ้นหาผู้อำนวยการท่านใหม่มาดำรงตำแหน่งต่อจากท่าน ซึ่งก็จะเป็นผู้บริหารที่มีคุณลักษณะพิเศษที่จะเข้ามาบริหารโรงเรียนแห่งนี้


     เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนายชูไทย วงศ์บุญมี หนึ่งในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.สนามบิน ได้ลุกขึ้นขออนุญาตจากท่าน ดร.วรโชติ พัฒน์ดำรงจิตรประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯเพื่อขออธิบายชี้แจงในเรื่อง ประเด็นการลดจำนวนห้องเรียนจากเดิมที่มีอยู่ระดับชั้นละ 3 ห้องเรียน ให้เหลืออยู่ 1 ห้องเรียน พร้อมทั้งให้จัด เป็นห้องเรียนพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านนาฏศิลป์ และด้านกีฬา ซึ่งในเรื่องดังกล่าวในปีที่ผ่านมานั้น เด็กนักเรียนชั้น ป.6 ของ รร.สนามบิน สามารถสอบเข้าโรงเรียนยอดนิยม ติดอันดับต้นๆกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ในการเรียนการสอนของบุคลากรครู และนักเรียนของโรงเรียนสนามบินได้เป็นอย่างดี


    นายชูไทย กล่าวด้วยว่าดังนั้นการที่ยุบห้องเรียนในระดับชั้นมึธยมลงให้เหลือห้องน้ำ 1 ห้องจาก 3 ห้องนั้น ควรให้เปิดดำเนินการสอนเหมือนเดิม ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรียน นั่นคือทั้งวิชาสามัญ ร้อมทั้งสอนวิชานาฏศิลป์ และวิชาดนตรี ควบคู่กันไป นั้นต้องเข้าใจว่าในปีที่ผ่านมาในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นม.1 โรงเรียนยอดนิยม ใน จ.ขอนแก่น ไม่สามารถที่จะรับเด็กจำนวนที่จบออกมาเป็นจำนวนมาก เข้าศึกษาต่อได้ เพราะไม่สามารถที่จะขยายห้องเรียนเพิ่มได้ ทำให้เด็กต้องหาที่เรียนที่อื่นซึ่งนั่นแน่นอนว่าโรงเรียนสนามบิน มีที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่น ผู้ปกครอง จึงต้องนำเรียนเด็กมาศึกษาต่อที่นี่ ทำให้ยอดผู้เข้ามาศึกษาต่อในปีนี้เกินกว่า 120 คน เรื่องดังกล่าว ย่อมแสดงให้เห็นว่า รร.สนามบิน เป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ปกครองและนักเรียน ที่จะเข้ามาศึกษาต่อ


  นายชูไทย กล่าวอีกว่า ในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งกำลังจะเกษียณในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคือท่าน ดร.เวหา เลพล ในเรื่องดังกล่าวทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.สนามบิน นั้นความต้องการของที่จะได้ผู้บริหารที่มีความสามารถบริหารทางด้านทางวิชาการหรือวิชาพลศึกษา,วิชานาฏศิลป์ นำพาโรงเรียนให้ก้าวเป็นโรงเรียนชั้นนำของโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดขอนแก่นได้ เหมือนดั่งอดีต ผู้บริหาร ได้กระทำมาแล้วหลาย ท่าน ดั่งปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า ความรู้ดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา เอกลักษณ์โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนอัตลักษณ์นักเรียน เก่งกีฬาว่ายน้ำ


  “ดังนั้นการที่จะยุบห้องเรียนจากเดิมมีอยู่แล้ว 3 ห้องให้เหลือห้องเดียวนั้นย่อมเป็นทางออกที่ไม่ถูกต้องเพราะในปีต่อไปก็จะมีคนมาสมัครเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นควรจะเพิ่มเป็น 4 ห้องด้วยซ้ำ”นายชูไทย กล่าว.

 

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads