วันเสาร์ 24 กรกฎาคม 2021

“วก.กระนวนขอนแก่น”เปิดหลักสูตร เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่

“วก.กระนวนขอนแก่น”เปิดหลักสูตร เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่
Header Ads
Header Ads

“วก.กระนวนขอนแก่น”เปิดหลักสูตร เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่

วิทยาลัยการอาชีพ กระนวนขอนแก่น เปิดหลักสูตรระยะสั้นพื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยียานยนต์ ทางเลือกใหม่ของนักศึกษาสายอาชีพ


   เมื่อเวลา 09.30 นวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ที่ สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ดร.อดุลย์ พิมพ์ทอง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า โดยมี นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน  ,ดร. สิทธิศักดิ์ ชำปฎิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ,นายกิตติชัย  พิมพ์โสดา ,นายณรงค์จันทร์โสภา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ร่วมงาน


 ดร.อดุลย์  พิมพ์ทอง

ดร.อดุลย์  พิมพ์ทอง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตรพื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ของวิทยาลัยการอาชีพกระนวน ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการที่จะปฏิรูปการศึกษาและได้จัดทำโครงการนี้ ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความเข้าใจพื้นฐานด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักเรียน และนักศึกษาอีกด้วย


  ดร.อดุลย์ กล่าวด้วยว่า วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ถึงแม้จะเป็นวิทยาลัยที่อยู่ในอำเภอซึ่งดูแลบริการพื้นที่เฉพาะอำเภอกระนวน ซึ่งมีอำเภอซำสูง และอำเภอน้ำพอง ที่อยู่ข้างเคียง ในการเปิดหลักสูตรวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า นับได้ว่าเดินมาถูกทางที่นำสาขาวิชานี้ มาดำเนินการสอน ให้กับนักเรียนนักศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่าเป็นอาชีวะจะต้องเป็นอาชีวะสร้างชาติแต่จะสร้างชาติได้ชาวอาชีวะเองก็ต้องปรับตัวเองสร้างจุดขายของตัวเอง ซึ่งทางวิทยาลัยการอาชีพกระนวน น่าจะเปิดสอนได้ตั้งแต่ระดับ ปวช.ไปจนถึง ปวส.และระดับปริญญาตรี เพื่ออนาคตลูกหลาน เพราะในอีก 1 ปี ,3 ปี, 5 ปีหรือ 10 ปี ข้างหน้าหลังจากโรค covid-19 หายไป การนำยานยนต์สมัยใหม่ เข้ามาใช้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ดังนั้นในฐานะที่เราดูแลเด็กอาชีวะ เราจะต้องพัฒนาครู เตรียมคนนั่นคือลูกหลาน ที่จะมาเรียนสายอาชีพ ต่อไป ให้มีความสนใจในสาขา ดังกล่าวนี้


   นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ

ด้านนายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน กล่าวว่าในฐานะคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ในการดำเนินการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ในการจัดอบรมครั้งนี้มีคณะครูเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการจำนวน 40 คน โดยในปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษามาสมัครเข้าเรียนจำนวน 18 คน


   นายประดิษฐ์  กล่าวด้วยว่าวิทยาลัยการอาชีพกระนวน ได้ให้ความเชื่อมั่นว่าจากนโยบายรัฐบาลที่ในการส่งเสริมพัฒนากำลังคน พร้อมทั้งทางด้านการศึกษา ภายใต้การนำของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตรพื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เป็นวิวัฒนาการการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีพกระนวน พร้อมทั้ง เป็นการร่วมมือของ ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีพกระนวน ที่จะมุ่งมั่นและส่งเสริมนักเรียนนักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถภายใต้การนำการศึกษา ของผู้บริหารระดับสูงของอาชีวศึกษา ซึ่งได้ให้นโยบายในการพัฒนา แต่ละสถานศึกษาเพื่อ สร้างความเป็นเลิศ ให้แก่นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งพี่น้องประชาชน ในพื้นที่แต่ละอำเภอ ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพกระนวนได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก รัฐบาล โดยคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติงบประมาณ ด้านการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ ยานยนต์ไฟฟ้า สมัยใหม่ จำนวน 6 ล้านบาท ทางวิทยาลัยณจึงได้เล็งเห็นว่าในพื้นที่วิทยาลัยการอาชีพกระนวนนั้น เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างดี มีเอกชนมาลงทุนทำ โซล่าฟาร์ม


    นั้นย่อมแสดงว่าอำเภอกระนวนมีพื้นที่มีแสงแดด ที่จะผลิตไฟฟ้า เพื่อมารองรับแหล่งของพลังงานที่จะมาทดแทน พลังงานน้ำมันในอนาคต วิทยาลัยอาชีพการกระนวน ก็เช่นกัน จึงได้เล็งเห็น การศึกษาด้านสาขา เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า นั้นจะเป็นสาขาที่ตอบโจทย์ ในการที่จะพัฒนากำลังคนในพื้นที่ โดยเราได้มองพื้นที่ในแต่ละอำเภอ ว่าในพื้นที่อำเภอกระนวนก็ดี หรือในพื้นที่ที่มีการใช้เกษตรกรรม และมีการใช้แสงสว่าง มีการใช้พลังงานจากไฟฟ้าค่อนข้างมาก ในขณะเดียวกันรถยนต์ในพื้นที่ อำเภอกระนวนมีการ ใช้รถยนต์น้ำมัน แต่เราก็มีความคิด ว่าในอนาคตนั้น รถไฟฟ้าน่าจะมีบทบาทมากกว่า ในการพัฒนาส่วนเรื่องของ สัดส่วนในการใช้งาน รถน้ำมันหรือรถไฟฟ้านั้น ทุกท่านก็น่าจะเห็นแล้วว่ามีการใช้รถไฟฟ้า มีส่วนดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง ของสภาพอากาศ มลภาวะที่เป็นพิษ น้อยลง หรือว่าไม่มีเลย เพราะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ เหมาะสมที่จะเป็นพลังงานมาทดแทนพลังงานน้ำมันได้


    เมื่อเรามีการชาร์จไฟฟ้าลง ในแบตเตอรี่ ของรถยนต์ไฟฟ้า การใช้พลังงานน้ำมันก็จะมีการ ใช้ลดลง รถยนต์ ที่เติมน้ำมัน ก็จะหายลดลงไปอีก แต่ว่า เราจะเน้นที่วิทยาลัยการอาชีพกระนวน แห่งนี้มีรถยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน 9 คัน รวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานยนต์ไฟฟ้าอีก 5 คัน นั่นเป็นต้นกำเนิดและเป็นจุดขาย เป็นต้นทุนที่จะ ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่า วิทยาลัยการอาชีพกระนวนมีความเหมาะสม อย่างยิ่งที่จะพัฒนา ให้สถานศึกษานี้เป็น excellent Center หรือว่าสู่ความเป็นเลิศ ด้านไฟฟ้ายานยนต์ เพื่อตอบโจทย์หรือตอบสนอง การพัฒนาของพี่น้อง ในพื้นที่ใกล้เคียง หรืออยู่ในพื้นที่รอบๆอำเภอกระนวน ในปัจจุบันนี้ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน มีนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามา เรียน หลักสูตร สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 18 คน ในปีการศึกษา 2564 นี้


    ทางวิทยาลัยฯ ถือว่าเป็นต้นทุน ในการพัฒนากำลังคน ของกรมอาชีวศึกษา ให้มีความเป็นเลิศในอนาคต โดยให้มีกำลังคนที่ตอบโจทย์ ตอบสนองกำลังพลที่จะพัฒนา ประเทศในช่วง AEC หรือในช่วงในการพัฒนาประเทศไทย สู่ความเป็นเลิศด้าน excellence หรือด้านเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อจะสอดคล้องกับความต้องการของ ประชาชน ขอขอบคุณวิทยาลัยต่างๆที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจน คุณครู บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ไม่กล้าดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การจัดซื้อ หรือการดำเนินการการก่อสร้าง อาคาร เพื่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้ หรือฝึกอบรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2564 นี้


    สำหรับโครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ในการดำเนินการในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าใหม่จำนวน 16 รายการ 1. ชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับวิเคราะห์สมรรถนะผ่าโครงการระบบครอบด้วยวัตถุโปร่งใสจำนวน 1 ชุด 2. ชุดฝึกระบบเครื่องยนต์ไฮบริดแบบ E-power จำนวน 1 ชุด 3. ชุดฝึกยานยนต์ 4 ล้อไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 4. ชุดฝึกระบบยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถโดยสาร จำนวน 1 ชุด 5. สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าติดตั้งพร้อมใช้งาน จำนวน 1 ชุด  6.เครื่องมือวิเคราะห์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ จำนวน 1 เครื่อง
    7. เครื่องมือบริการยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 8.ชุดอุปกรณ์แสดงสื่อการเรียนแบบอินเตอร์แอ็คทีฟ  จำนวน 1 ชุด 9. เครื่องมือวัดสำหรับงานยานยนต์ จำนวน 2 เครื่อง 10. เครื่องวัดสัญญาณคลื่นแรงดันของไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 11. ชุดลิฟท์ยกเสาสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าติดตั้งพร้อมใช้ จำนวน 1 ชุด 12. ชุดลิฟท์ยกโมดูลแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ติดตั้งพร้อมใช้งาน จำนวน 1 ชุด 13. ชุดฝึกระบบปรับอากาศของยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 14.ชุดฝึกระบบอำนวยความสะดวกในยานยนต์ไฟฟ้า (ไฟหน้า-ประตู-กระจก-อื่นๆ) จำนวน 1 ชุด 15. ตู้เครื่องมือสำหรับงานช่างยานยนต์ จำนวน 1 ชุดและ 16. ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เรียนรู้งานยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด


  

นายมงคล โพธิ์ศรี

นายมงคล โพธิ์ศรี อายุ 18 ปี นักศึกษาชั้น ปวส.ปี 1แผนกยานยนต์ วิทลัยการอาชีพกระนวน กล่าวว่า โครงการอบรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ เพื่อจะนำความรู้ในการอบรมครั้งนี้นำไปต่อยอดในการเรียนเพราะตัวเองเรียนเกี่ยวกับเรื่องยานยนต์ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ จะเป็นการประหยัดพลังงาน ไม่เปลืองน้ำมัน เพราะว่าสมัยนี้น้ำมันราคามันแพงขึ้นและเป็นพลังงานทดแทนได้อีกอย่างหนึ่ง สรุปแล้วโครงการอบรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ในครั้งนี้เป็นโครงการที่มีคุณค่า ต่อยอดความรู้ได้เป็นอย่างดี.

 

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads