วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

ผปค.มั่นใจ”รร.อนุบาลขอนแก่น”ป้องลูกน้อยปลอดภัย

ผปค.มั่นใจ”รร.อนุบาลขอนแก่น”ป้องลูกน้อยปลอดภัย
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ผปค.มั่นใจ”รร.อนุบาลขอนแก่น”ป้องลูกน้อยปลอดภัย


โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เสริมมาตรการป้องกัน สร้างความปลอดภัย ให้กับเด็กนักเรียน ด้านคุณครู จัดเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อรองรับในการเรียนการสอน โดยให้นับเวลาเรียนให้สำหรับนักเรียนที่เรียนอยูที่บ้าน


เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน2564 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ในเรื่องมาตรการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า- 2019 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียน ให้มีความสบายใจในเรื่องต่างๆ

นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์

นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กล่าวว่าทางโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้เปิดภาคเรียนมาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นมา ซึ่งวันที่ 1 – 11 มิถุนายน ได้เปิดสอนในระบบออนไลน์หมดแล้ว หลังจากนั้นในวันที่ 14 มิถุนายน บุคลากรที่จะมำการสอนต้องเข้าตู้อบฆ่าเชื้อโรค โดยให้เป็นไปตามความสมัครใจ ของแต่ละบุคคล ซึ่งทั้งนักเรียน บุคลากรครู จะได้รับการวัดอุณหภูมิ ใช้เจลล้างมือ เว้นระยะห่าง ทางสังคม ถึงจะ สามารถเข้ามาเรียนในห้องเรียนได้


ส่วนในด้านการเรียนการสอน ได้ทำการแบ่งเป็นเลขคู่และเลขคี่ ซึ่งเริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน เป็นต้นมา ซึ่งให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนวันแรก ถึงนักเรียนที่มีเลขประจำตัวเป็นเลขคู่ได้มาเรียน ส่วนนัดเรียนที่มีเลขคี่ จะเรียนเป็นวันที่ 15 มิถุนายน สลับกันไป สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่บ้านก็จะได้เรียนทางออนไลน์ พร้อมด้วยวิธีการอื่นๆอย่างหลากหลาย อาทิ การสอนทางไลน์กลุ่มหรือมอบการบ้าน แล้วให้เด็กนักเรียน นำกลับไปทำที่บ้านในวันที่ถูกสลับให้หยุดเรียน ส่วนท่านผู้ปกครอง ที่มีภาระเช่นเด็กต้องอยู่กับ ปู่ ,ย่า,ตา,ยาย ซึ่งไม่มีเครื่องมือการสื่อสาร ทางโซเชียลมีเดีย ทางคุณครูจะส่งลิงค์ หรือส่งงานผ่านไปทางไลน์


หรือเมื่อคุณพ่อคุณแม่เลิกจากงาน เมื่อมีปัญหาก็สามารถเปิดดู หรือสอบถามได้ เพื่อที่จะสามารถดูแลเด็กนักเรียนให้ความรู้ เพื่อเป็นการช่วยเหลืออีกหนทางหนึ่ง จำนวนวันเรียนที่ขาดหายไปทางโรงเรียนก็จะมีการสอนชุดเชยให้ ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ต้องดู สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ว่าจะดำเนินการได้มากน้อยขนาดไหนแต่ก็จะดำเนินการ นอนให้ครบตามจำนวน ส่วนในเรื่องของค่าอาหาร ที่ขาด หรือไม่คบตามจำนวนที่มาเรียนในแต่ละวัน ทางโรงเรียนก็จะทำการเบิก คืนให้ เดือนละ 1 ครั้ง
ด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัย ของนักเรียน และท่านผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง ดำเนินการตามวิธี ป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัดเช่น สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน ในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆและ ผู้ปกครองเฉพาะสำหรับคุณครูนั้นให้จัดเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านเพื่อรองรับในการเรียนการสอน โดยให้นับเวลาเรียนให้สำหรับนักเรียนที่เรียนอยูที่บ้านด้วย


นายสุเวศย์ กล่าวด้วยว่าส่วนวิธีการเรียนการสอน จะใช้แบบผสมผสาน ตามระดับชั้นบูรณาการ ตามความเหมาะสม ประเด็นนี้คงไม่ต่างจากในปีการศึกษาที่ผ่านมา ด้านการเรียนการสอน สามารถ ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือผสมผสานกันในรูปแบบ 5 On ได้แก่ 1.On Line ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ 2.On Air ทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเช่น DLTV.3 on Hand จัดส่งหนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัด หรือใบงานที่โรงเรียนจัดทำขึ้นไปยังนักเรียนผ่านผู้ปกครอง 4.on size จัดการเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆและเรียนในสถานที่ปลอดภัยและ 5.on school Line โดยใช้ช่องทางGroup Line ของแต่ละห้องเรียนเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครองและนักเรียน รวมถึงใช้เป็นช่องทางการมอบหมายงานหรือส่งการบ้านทั้งนี้โรงเรียนสามารถพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน สภาพแวดล้อมทรัพยากรที่อำนวย และสอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ในปัจจุบัน


ด้านนางอุมาพร วงศ์บุญมี ผู้ปกครองของ ด.ญ.ณัฏฐณิชา (น้องใบชา)วงศ์บุญมี นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1/7 กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ลูกสาวของตนเองได้หมายเลขคี่ดังนั้นจึงต้องมาเรียนในวันที่มี เลขคี่ เช่น 1 ,3, 5, 7 ,9 เป็นต้น ส่วนการปฏิบัติตัวก็เหมือนเช่นเดิม คือถ้าในวันไหนที่หยุดเรียนทางคุณครูก็จะได้มอบ on Hand หรือการบ้านนำมาให้เด็กนักเรียน ได้ให้ผู้ปกครองสอนชดเชยในวันที่ ขาดเรียน ส่วนมาตรการของทางโรงเรียนในการป้องกันโรค covid-19 ชั้น ต้องขอชมเชย ทางโรงเรียนที่ได้จัดการบริหารมาตรการเข้ม ได้เป็นอย่างดี เช่นมีการตรวจวัดอุณหภูมิ หรือจัดที่เจลล้างมือ สวมหน้ากากแมสอนามัย ทุกครั้ง ก่อนเข้าอละออกโรงเรียน ดูให้ผู้ปกครองรออยู่ด้านนอกเพื่อระบุหลานหลังจากที่ส่งและรับเด็กนักเรียน ส่วนหลังจาก เลิกเรียนก็จะได้รับมอบนมกล่อง ซึ่งจะมีการมอบให้ เป็นอาทิตย์ โดยให้อาทิตย์ละ 1 ครั้ง บริบทโดยทั่วไป ถือว่าทางโรงเรียนบริหารจัดการได้ดี สมกับสถานการณ์ ของช่วงการระบาดของโรคโควิตในขณะนี้ และไม่มีผลกระทบมากมาย กับตัวผู้ปกครองและเด็กในเรื่องดังกล่าว.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads