วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี

PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี


PEA จัดกิจกรรมร่วมทำความดีในโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี”  ณ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น


   เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 สีขาวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่าที่ผ่านมา ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น  โดยนายทูล  หาวิชา  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วยนายณรงค์ ณ ราช สีมา รองผู้จัดการฯ ผู้บริหาร  พนักงาน  และลูกจ้าง pea  ร่วมกับศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น  กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย  และวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  ร่วมทำความดี  ด้วยการบริจาคโลหิต  ในโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี”  เพื่อสนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย  ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 2  สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ภายในกิจกรรมครั้งนี้   ได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจบริจาคโลหิต จำนวน 62 คน  ได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น จำนวน  24,700 ซีซี


  นายทูล  หาวิชา

นายทูล  หาวิชา  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” อย่างต่อเนื่องพร้อมกันทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี สนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย โรงพยาบาลประจำจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ช่วยเหลือผู้ที่มีความจำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษาโรคและให้พนักงาน ลูกจ้าง ครอบครัวของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยและโรงพยาบาล ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมการมีจิตสาธารณะ


   สำหรับในปี 2563 PEA ได้เริ่มรับบริจาคโลหิตตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ได้มากถึง 14,664,017 ซีซี จากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงาน PEA ทั่วประเทศ จึงได้จัดพิธีส่งมอบโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย และPEA จะมุ่งมั่นดำเนินโครงการรับบริจาคโลหิต อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนสภากาชาดไทยต่อไป.


  

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads