วันเสาร์ 24 กรกฎาคม 2021

PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี

PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี
Header Ads
Header Ads

PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี


PEA จัดกิจกรรมร่วมทำความดีในโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี”  ณ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น


   เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 สีขาวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่าที่ผ่านมา ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น  โดยนายทูล  หาวิชา  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วยนายณรงค์ ณ ราช สีมา รองผู้จัดการฯ ผู้บริหาร  พนักงาน  และลูกจ้าง pea  ร่วมกับศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น  กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย  และวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  ร่วมทำความดี  ด้วยการบริจาคโลหิต  ในโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี”  เพื่อสนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย  ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 2  สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ภายในกิจกรรมครั้งนี้   ได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจบริจาคโลหิต จำนวน 62 คน  ได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น จำนวน  24,700 ซีซี


  นายทูล  หาวิชา

นายทูล  หาวิชา  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” อย่างต่อเนื่องพร้อมกันทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี สนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย โรงพยาบาลประจำจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ช่วยเหลือผู้ที่มีความจำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษาโรคและให้พนักงาน ลูกจ้าง ครอบครัวของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยและโรงพยาบาล ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมการมีจิตสาธารณะ


   สำหรับในปี 2563 PEA ได้เริ่มรับบริจาคโลหิตตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ได้มากถึง 14,664,017 ซีซี จากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงาน PEA ทั่วประเทศ จึงได้จัดพิธีส่งมอบโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย และPEA จะมุ่งมั่นดำเนินโครงการรับบริจาคโลหิต อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนสภากาชาดไทยต่อไป.


  

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads