วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

เด็กเก่ง! “รร.เมทนีดล” สร้างโรบอท ตัวที่ 3 ปราบโควิด-19 มาช่วยทีมเเพทย์ พยาบาล เพิ่มอีกเเล้ว

เด็กเก่ง! “รร.เมทนีดล” สร้างโรบอท ตัวที่ 3 ปราบโควิด-19 มาช่วยทีมเเพทย์ พยาบาล เพิ่มอีกเเล้ว
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

เด็กเก่ง! “รร.เมทนีดล” สร้างโรบอท ตัวที่ 3 ปราบโควิด-19 มาช่วยทีมเเพทย์ พยาบาล เพิ่มอีกเเล้ว

นักเรียนมัธยมต้น รร.เมทนีดล สำนึกรักบ้านเกิด เมืองนอนเรียนล้ำเกินห้องเรียนสร้างผลงานปัญญาประดิษฐ์ระดับโลก!สร้างหุ่นยนต์ต้นหม่อนตัวที่ 3 “โรบอทต้นหม่อน”เตรียมช่วยทีมแพทย์ มูลค่ากว่า 5,000,000 บาทเรียนเก่งจิตใจดีพร้อมเป็นพลโลกที่สมบูรณ์มีคุณภาพ มีความก้าวหน้าต่อเนื่องเด็กยุคดิจิทัล


เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า กรณีที่ นักเรียนระดับม.ต้น เก่งจริงต้องดังยั้งไม่อยู่ นักเรียนมัธยมเมทนีดลระดับชั้น ม.1-3 เข้าเรียนวิชาปัญาประดิษฐิ์ AI:และสร้างหุ่นยนต์โรบอท AI ไร้การสัมผัสเดินแจกยาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เเละสามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคด้วยเเสง UVC Sterilizer ลดการแพร่กระจายเชื้อด้วย UVC Light Disinfection Robot นวัตกรรมAI สุดล้ำสมัย!เรียนโคดดิ้งที่เเท้จริง ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้สร้างหุ่นยนต์โรบอท มาแล้ว 2 ตัวซึ่งมอบให้กับโรงพยาบาลภูเวียงและโรงพยาบาลชุมแพมาแล้ว โดยตัวนี้เป็นตัวที่ 3 ผลงานผลิตนวัตกรรม นำโดยด.ช.ณภัทร วัฒนกูล Nano,ด.ช.ชยกฤต เพียนอก Mak,ด.ญ.อริสา อิวาย Arisa,ด.ช.โยชิ ชยุต แพงมา Yoshi,ด.ช.ราชฤทธิ์ สายทอง Fongwin,ด.ช.วัชรบูรณ์ อนุถาวร Andamun


,ด.ช.พีรวิชย์ ยงยอด Kong,ด.ญ.อันนา เบอร์กัน Anna ,ด.ช.ณัฏฐ์ นาคบรรพต จิตร์โต Nattha,ด.ช.ทินาคม ญารเวไลเนน Pun Pun ,ด.ญ.ณัชขา ชัยเสนา Krapaow,ด.ช.จอมสุข เศวตมาลย์ Sky,ด.ช.เทรเวอร์สวิตต์ แบรดเลย์ Trevor


จากการที่ ดร. อรทัย สันติเมทนีดล (ผอ. ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล ซึ่งตลอดเวลาให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการออกแบบนวัตกรรมที่หลายหลายสนับสนุนการสร้างหุ่นยนต์ การใช้เครื่องมือช่างทักษะด้านกลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ ได้บูรณาการสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกันอย่างมีคุณค่า เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) มีโลกทัศน์ในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่กว้างไกลได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านหุ่นยนต์ของตนเอง
“โรบอทต้นหม่อน”เคลื่อนที่เสถียร 360 องศา บังคับด้วยรีโมทย์ผ่านจอทันสมัยปลอดภัยต่อผู้ใช้และมีประสิทธิภาพ ฉายรังสีอัลตราไวโอเลตซี ฆ่าเชื้อจุลชีพ แบคทีเรียและไวรัสโคโรนา ฆ่าเชื้อโรคต่างๆ อย่างง่ายดายพร้อมส่งมอบแด่ โรงพยาบาลพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปใช้บริการส่งของและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สามารถฆ่าเชื้อโรคในห้องปฏิบัติการ ลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางแพทย์


โดยในการนี้ ผศ.ดร.เกสร วงศ์เกษม ประธานหลักสูตรภาควิชาเมคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมประสานงานมาด้วยดีโดยตลอด พร้อมคณะฝึกสอน ,อาจารย์คเณศ ถุงออด (อาจารย์อ๊อฟ)
ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม ที่ได้เป็นผู้สอนการให้คำปรึกษาในการทำหุ่นยนต์ แด่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3ในวิชา AI:ปัญญาประดิษฐ์


ดร. อรทัย สันติเมทนีดล (ผอ. ฝน)ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล เปิดเผยว่าโรงเรียนเมทนีดลของเรามุ่งเน้นสะเต็มศึกษา(STEM EDUCATION)เพื่อปลูกฝังทักษะการสร้างผลงานปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) ในนักเรียนเมทนีดลสู่พลโลกที่สมบูรณ์ พร้มทั้ง ผู้ร่วมสนับสนุนงานจากศิษย์เก่าเมทนีดล นายชวัลวิทย์ ภูมิสะอาด คุณโบนัส ,นานนฤมิต แอกทอง รองอธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) สํานักงานชี้ขาด คดีอัยการ​สูงสุด ดํารงตําแหน่ง อัยการอาวุโส สํานักงานคดีศาลสูงและนางปารณีย์ อัศวสิริเลิศ นั่นคือสิ่งที่ โรงเรียนเมทนีดลพร้อมส่งเสริมกิจกรรมหลากหลาย เลือกอนาคตที่มีคุณภาพให้คุณลูกคุณหลาน เลือกโรงเรียนเมทนีดลจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
“นักเรียนเมทนีดลสามภาษา เตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมและมัธยมการศึกษาพร้อมการดูเเลหัวใจผู้ปกครองด้วยหัวใจของทีมเมทนีดล ที่มีมาตรฐานที่สุด!พร้อมเปิดรับสมัครนักเรียนสมาชิกใหม่ทุกระดับชั้นตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดรับทุกวันผ่านระบบออนไลน์ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการเงิน หรือโทร 087-7708777มือถือโรงเรียนเมทนีดล,เว็ปไซต์โรงเรียน www.mataneedol.ac.th =www.mataneedol.com.” ดร.อรทัย กล่าว

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads