วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

 “กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น” ติวเข้ม!ปกป้องสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร และน้ำ

 “กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น” ติวเข้ม!ปกป้องสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร และน้ำ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น” ติวเข้ม!ปกป้องสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร และน้ำ


กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้ร่วมปกป้องด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร และน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564


    เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25  มิถุนายน 2564 ที่ ห้องประชุม ศูนย์การเรียนรู้ 19 พอเพียง ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้ร่วมปกป้องด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร และน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี พ.อ. สมบูรณ์  ณ หนองคาย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น (ท.) เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ในการนี้ได้มอบชุดจำลอง หลุมพิทักษ์โลก(เติมน้ำบาดาล) และ ชุดจำลองถังหมักพิทักษ์โลก ให้กับศูนย์ฯ


    พ.อ. สมบูรณ์  ณ หนองคาย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่น (ท.) กล่าวว่า กิจกรรมที่สำคัญในวันนี้ มีดังนี้ 1. อบรมเรื่องหลุมพิทักษ์โลก(การเติมน้ำบาดาล) วิทยากรจาก สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น)และ สาธิตการทำหลุมเติมน้ำบาดาล
2. อบรมเรื่องน้ำหมักพิทักษ์โลก  วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕(ขอนแก่น) การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads