วันอาทิตย์ 4 ธันวาคม 2022

อ.หันคา”  จ.ชัยนาท ทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ให้คุณปู่ อายุ 89 ปี

อ.หันคา”  จ.ชัยนาท ทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ให้คุณปู่ อายุ 89 ปี
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

อ.หันคา”  จ.ชัยนาท ทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ให้คุณปู่ อายุ 89 ปี


   เมื่อเวลา 16.20 น. วันที่ 25 มิถุนายน  พ.ศ.2564  ภายใต้การอำนวยการของ นายสมบูรณ์ ศิริเวช
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  โดยนายกิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอหันคา พร้อมด้วย นางสาวประภาวริญน์ ประภาวินวงศ์ ปลัดอำเภอ , นายณัฏฐนันท์ มั่งนุ้ย ปลัดอำเภอ, นายจรัญ จันทร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยงู เยี่ยมและให้กำลังใจ คุณปู่ เลื่อม อ่อนฉ่ำ อายุ 89 ปี  ด้วยสำนักทะเบียนอำเภอหันคา ได้จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ให้กับ คุณปู่ เลื่อม อ่อนฉ่ำ อายุ 89 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 1  ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จ.ชัยนาท

   นายกิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอหันคา กล่าวว่า เป็นการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ตามโครงการรณรงค์จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับบุคคลผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card เพื่อใช้พิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลและสะดวกในการเข้าถึงบริการภาครัฐและเอกชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นที่ประทับใจของคุณปู่เลื่อมฯ และญาติพี่น้องอย่างยิ่ง.

      

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads