วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

โรงเรียน ยอดนิยมแห่ปิด สถานศึกษา ระบบ on site เน้นเรียนออนไลน์ 100%

โรงเรียน ยอดนิยมแห่ปิด สถานศึกษา ระบบ on site เน้นเรียนออนไลน์ 100%
Header Ads
Header Ads
Header Ads

โรงเรียน ยอดนิยมแห่ปิด สถานศึกษา ระบบ on site เน้นเรียนออนไลน์ 100%

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เริ่มปิดตั้งแต่ 30 มิถุนายนไปจนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

โรงเรียนกัลยาณวัตร เริ่มปิดตั้งแต่ 30 มิถุนายนไปจนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

นายศักดาเดช ทาซ้าย (ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย)

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เริ่มปิดตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายนไปจนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

นายสมพงษ์ บุญนาม (รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน)

โรงเรียนสนามบิน เริ่มปิดตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายนไปจนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

 

นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น)

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ปิดตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายนไปจนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads