วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

“ครู -นร.”อ.สีชมพู!ติดโควิด วันเดียว 42 คน 

“ครู -นร.”อ.สีชมพู!ติดโควิด วันเดียว 42 คน 
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“ครู -นร.”อ.สีชมพู!ติดโควิด วันเดียว 42 คน 


หลังแรงงาน ในพื้นที่เสี่ยง คลัสเตอร์ใหม่จากโรงงาน จาก กทม.กลับสู่พื้นที่ อ.สีชมพู ยืนยันติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 42 คน เป็นครูผู้ดูแลเด็ก8ราย เด็ก 34 ราย พร้อมทั้งมีการตรวจเข้ม กลุ่มเสี่ยงสูงอีก เจ้าหน้าที่เร่งติดตามเพื่อกักตัวดูอาการ 14 วัน ตามขั้นตอน


   เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่าจากกรณีที่ นายปรัตถกร บุสาวรรณกร นายอำเภอสีชมพู ได้แจ้งนำเรียน ผู้บังคับบัญชา ได้รายงานการตรวจ หาสารพันธุ์กรรม Covid-19 ของผู้มีความเสี่ยงสูง ในพื้นที่อำเภอสีชมพูเบื้องต้นผลการตรวจครั้งแรก เป็นผลบวก 47 ราย ตรวจครั้งที่ 2 แบ่งรอบการตรวจ 3 รอบ รอบที่ 1 ผลยืนยัน 3 ราย, รอบที่ 2 ผลยืนยัน17รายinconclusive 3 ราย, รอบที่ 3 ผลยืนยัน 22 ราย inconclusive 2 ราย รวม ยืนยันการติดเชื้อ 42 ราย แบ่งเป็นครูผู้ดูแลเด็ก8ราย เด็ก 34 ราย 


     นายปรัตถกร  บุสาวรรณกร

   ต่อมาได้นายปรัตถกร  บุสาวรรณกร นายอำเภอสีชมพู ทำการชี้แจงเพิ่มเติมใจความว่า เรียน  ผู้บังคับบัญชา อำเภอสีชมพู วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายปรัตถกร  บุสาวรรณกร นายอำเภอสีชมพู ปฏิบัติภารกิจดังนี้ 1.เวลา 09.30 น. การประชุมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค COVID-19 ณ. หอประชุมอำเภอสีชมพู เพื่อรับรองสถานการณ์การเคลื่อนย้ายแรงงาน และผู้ที่จะเดินทางมาในพื้นที่อำเภอสีชมพู โดยที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน 2.เวลา 12.00 น. พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลกับนายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น และคณะ ณ. ห้องทำงานนายอำเภอสีชมพู ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยบริการสีชมพู เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป 3.เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่ตำบลศรีสุข ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ได้แจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงดำเนินการตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด และขอให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลและแจ้งเจ้าหน้าที่หากพบบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ 4. เวลา 14.00 น. เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการเลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ณ ศาลาการเปรียญ​วัดสีชมพู​ ซึ่งเป็นที่เลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังเพิ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลวังเพิ่ม เหตุการณ์ทั่วไปปกติ  เพื่อโปรดทราบ.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads