วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

“กอ.รมน.จ.ขอนแก่น”พร้อมชุดปฏิบัติการ ออกตรวจแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ก่อสร้าง

“กอ.รมน.จ.ขอนแก่น”พร้อมชุดปฏิบัติการ ออกตรวจแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ก่อสร้าง
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“กอ.รมน.จ.ขอนแก่น”พร้อมชุดปฏิบัติการ ออกตรวจแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ก่อสร้าง


จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ กอ.รมน.จ.ขอนแก่น ออกตรวจแรงงานต่างด้าว พร้อมมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่  8 กรกฎาคม 2564  พ.อ.สมบูรณ์  ณ หนองคาย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.) มอบหมายให้ นายณชพัฒน์  ไกรศรีวรรธนะ จทน.ชุดปฏิบัติการข่าวฯ พร้อม จนท.กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. ร่วมบูรณาการฝ่ายปกครอง ,สนง.แรงงานจังหวัดขอนแก่น ,สนง.จัดหางานจังหวัดขอนแก่น ,ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น , สาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น ,ตชด.ภาค 2 , ในการนี้ นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น ร่วมดำเนินการตรวจสอบไซต์คนงานก่อสร้าง จำนวน 3 ไซต์ ได้แก่
1.โครงการฉัตรเพชร มะลิวัลย์
2.โครงการอภิทาวน์ ขอนแก่น
3.โครงการบริการการแพทย์ชั้นเลิศ รพ.ศรีนครินทร์ ภายในพื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
4. เวลา 15.00 น. ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวตามที่มีการร้องเรียนในพื้นที่ อ.น้ำพอง ตรวจสอบแล้วไม่พบแรงงานต่างด้าวดังกล่าว


ในการนี้ชุดเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมารายย่อย ปฏิบัติตาม “พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด” ทั้งนี้ ชุดเจ้าหน้าที่ได้สุ่มตรวจแรงงานต่างด้าว พบว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมาย.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads