วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

“กอ.รมน.จ.ขอนแก่น”จัดอบรมอาชีพชุมชน

“กอ.รมน.จ.ขอนแก่น”จัดอบรมอาชีพชุมชน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“กอ.รมน.จ.ขอนแก่น”จัดอบรมอาชีพชุมชน


กอ.รมน.จ.ขอนแก่น ร่วมกับ กศน.อำเภอซำสูง ส่งเสริมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19


  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564  พ.อ.สมบูรณ์ ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พ.อ.พัทธพัส  ไชยวิเศษ  เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมกับ กศน.อำเภอซำสูง ได้จัดกิจกรรมอบรมอาชีพระดับชุมชน โดยเข้าไปร่วมส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก บ้านโสกขาแก้ว  หมู่ที่  ๓  ต.ห้วยเตย  อ.ซำสูง  จว.ขอนแก่น   และได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มตลอดจนแนะนำช่องทางการจำหน่าย ทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กลุ่มอาชีพอื่น ๆ นำไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง

พ.อ.พัทธพัส  ไชยวิเศษ กล่าวว่า เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสามารถอุดหนุนหรือสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้ที่ www.facebook.com/permalink.php  #เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads