วันอาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2022

“กอ.รมน.จ.ขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจ.ขอนแก่น พ่นยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่ทัณฑสถาน บำบัดพิเศษ ขอนแก่น

“กอ.รมน.จ.ขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจ.ขอนแก่น พ่นยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่ทัณฑสถาน บำบัดพิเศษ ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“กอ.รมน.จ.ขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจ.ขอนแก่น พ่นยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่ทัณฑสถาน บำบัดพิเศษ ขอนแก่น


เมื่อเวลา09.30 น.วันที่ 5 สิงหาคม 2564  กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น ,ทีมจิตอาสา ERIG , สมาคมกู้ภัยท่าพระการกุศลจังหวัดขอนแก่น , ชมรมวิทยุสมัครเล่นอำเภอบ้านไผ่ ร่วมกับ ทัณฑสถาน บำบัดพิเศษ ขอนแก่น,เรือนจำพิเศษ ขอนแก่น ร่วมบูรณาการ Big Cleaning Day ทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค และ อบ UVC ในพื้นที่เขตควบคุมภายใน ทัณฑสถาน บำบัดพิเศษ ขอนแก่น, เรือนจำพิเศษขอนแก่น, บริเวณที่ห้องทำงานเจ้าหน้าที่, และบริเวณโดยรอบทัณฑสถาน ,บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่, ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads