วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

กอ.รมน.จ.ขอนแก่น ร่วมกับ กศน.อำเภอซำสูง อบรมอาชีพ ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเพาะเห็ดขอนขาว

กอ.รมน.จ.ขอนแก่น ร่วมกับ กศน.อำเภอซำสูง อบรมอาชีพ ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเพาะเห็ดขอนขาว
Header Ads
Header Ads
Header Ads

กอ.รมน.จ.ขอนแก่น ร่วมกับ กศน.อำเภอซำสูง อบรมอาชีพ ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเพาะเห็ดขอนขาว


เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564  พ.อ.สมบูรณ์ ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พ.อ.พัทธพัส  ไชยวิเศษ  เป็นผู้แทนหน่วยร่วมกับ กศน.อำเภอซำสูง ได้จัดกิจกรรมอบรมอาชีพระดับชุมชน โดยเข้าไปร่วมส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเพาะเห็ดขอนขาว บ้านนายม  หมู่ที่  5  ต.บ้านโนน  อ.ซำสูง  จว.ขอนแก่น   และได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบของเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มตลอดจนแนะนำช่องทางการจำหน่าย ทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กลุ่มอาชีพอื่น ๆ

นำไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง ซึ่งเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสามารถอุดหนุนหรือสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้ที่ www.facebook.com/nfesamsung/ หรือโทร.089-7500529  #เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads