วันพฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2021

ชาวบ้านทุ่ม มีเฮ!คณะแพทยศาสตร์ มข.ปักหมุดสร้างสาขา รพ.ศรีนครินทร์ ดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น

ชาวบ้านทุ่ม มีเฮ!คณะแพทยศาสตร์ มข.ปักหมุดสร้างสาขา รพ.ศรีนครินทร์ ดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น
Header Ads
Header Ads

ชาวบ้านทุ่ม มีเฮ!คณะแพทยศาสตร์ มข.ปักหมุดสร้างสาขา รพ.ศรีนครินทร์ ดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 

เตรียมใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ 50 ไร่ บริเวณสระแดง ครอบคลุมพื้นที่ 92 ไร่ ซึ่งอยู่ในการดูแลของเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม  ใช้ประโยชน์สำหรับการก่อสร้าง โรงพยาบาลดูแลเบื้องต้น(รพ.สาขา)รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อบริการรองรับการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยของ ชุมชน ตำบลและอำเภอ รอบข้าง ซึ่งไม่ต้องเข้ามาในตัวเมือง 


      เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ต่อกรณีที่
รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข. พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบคุยกับนางฐิติรัตน์   อุดมวรรธน์ นายกฯทม.บ้านทุ่ม เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลดูแลเบื้องต้น(รพ.สาขา)รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังแนวโน้ม หากทำประชาคม ประชาชน ตลอดจน สภาเทศบาลฯรับหลักการให้ใช้พื้นที่ บริเวณสระแดง 50ไร่ ดำเนินการโครงการสร้างโรงพยาบาล(รพ.สาขา)เพื่อบริการรองรับการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยของ ชุมชน ตำบลและอำเภอ รอบข้าง โดยมีคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยทีมบริหาร เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ร่วมประชุมปรึกษาหารือ อย่างพร้อมเพรียง


    ต่อกรณีการใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ 50 ไร่ บริเวณสระแดง ครอบคลุมพื้นที่ 92 ไร่ โดยอีก 10 ไร่ ทางการประปาส่วนภูมิภาค ขอใช้พื้นที่ บางส่วนในตำบลบ้านทุ่ม จ.ขอนแก่น ซึ่งอยู่ในการดูแลของเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม โดยทางประชาชน อีกทั้งสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เสียงส่วนมาก มีแนวโนัมเห็นชอบให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ประโยชน์สำหรับการสร้าง โรงพยาบาลดูแลเบื้องต้น(รพ.สาขา)รพ.ศรีนครินทร์ ฯ


   สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการนั้น รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าในการสร้างโรงพยาบาล ศรีนครินทร์แห่งที่ 2 หรือ โรงพยาบาลสาขา พื้นที่ตำบลบ้านทุ่ม ตรงนี้จะเป็นการส่ง ผู้ป่วยตรงไปที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยไม่ต้องส่งคนไข้ไปที่โรงพยาบาลขอนแก่น สามารถรีเฟอร์คนไข้โดยตรงไปที่ รพ.ศรีนครินทร์ ได้เลย ในกรณีที่ได้กำหนดไว้ เสมือนเป็นหนึ่งสาขาของโรงพยาบาลศรีนครินทร์  แต่จะไม่ได้ตั้งชื่อเป็นรพ.ศรีนครินทร์ แห่งที่ 2 เหมือนที่ทำมา ดังนั้นจึงต้องทำความเข้าใจกับประชาชน แต่จะมึการนำเข้าสู่ระบบ สาธารณสุข เหมือนกับโรงพยาบาลระดับอำเภอ เป็นโรงพยาบาลดูแลเบื้องต้น อีกโรงหนึ่ง ซึ่งจะมีอาจารย์แพทย์ ตลอดจนนักศึกษาแพทย์มาปฏิบัติการ ต่อยอดมาดูแลผู้ป่วย ที่นี่ตามปกติ


   โดยเมื่อเร็วนึ้ ได้มีการนำเรื่องนี้ เข้าที่ประชุมหัวหน้าภาควิชา ให้ทุกคนได้รับฟัง โดยถ้าหากมีการ ก่อสร้าง โรงพยาบาลดูแลเบื้องต้น ระดับอำเภอ ทุกคนต้องส่งอาจารย์ หรือหัวหน้าภาควิชาเข้ามาช่วย เพียงแต่ว่าจะใช้ชื่อศรีนครินทร์ 2 ไม่ได้ เพราะว่าเป็นนามพระราชทานมา ถ้าจะใช้ต้องทำเรื่องไปที่สำนักพระราชวัง ซึ่งจะทำให้การดำเนินการอีกยาวนาน และไม่รู้ว่าจะอีกกี่ปีถึงจะสำเร็จ ดังนั้นต้องเปิดเป็นชื่อใหม่ไปเลย ที่คุยกันเบื้องต้นมีแน่ๆคือห้องตรวจ opd หรือผู้ป่วยนอก ต้องมี ส่วนห้องผู้ป่วยใน เดี๋ยวต้องคุยกันอีกที อาทิถ้าไม่มีผู้ป่วยในเมื่อตรวจเสร็จ เช่นถ้าเป็นไส้ติ่งก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ นอนผ่าตัดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้เลย ส่วนที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รอรับ ผู้ป่วยที่นี่ เปรียบเหมือนรับผู้ป่วย เพื่อความสะดวก เพราะที่ รพ.ศรีนครินทร์คิวมันยาว เพราะคนบ้านทุ่มจะได้สิทธิพิเศษเพราะมาตรวจตรงนี้ ถ้าได้นอนโรงพยาบาลจะขึ้นรถไปผ่าตัดที่ศรีนครินทร์ได้เลย


   รศ.นพ.อภิชาติ กล่าวอีกว่า ถ้าหากโครงการก่อสร้าง สาขาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นผลสำเร็จ ในอนาคต ต้องทำ MOU กับทางเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม แล้วให้นิติกรของเทศบาลฯและนิติกรของ รพ.ศรีนครินทร์ ฯประสาน ขอใช้พื้นที่กับส่วนกลางต่อไป ซึ่งเราอาจจะสร้างเป็นที่ผ่าตัดที่นี่เลย และ เป็นที่รักษาผู้ป่วยในที่นี่ด้วย หากเป็นโรคที่ไม่ซับซ้อน แต่ถ้าเป็นโรคมีความซับซ้อน ก็ไปรักษาตัวที่ รพ.ศรีนครินทร์เหมือนเดิม พร้อมทั้งสร้างโฮมสเตย์ ในบริเวณนี้ด้วย ซึ่งก็มีน้องๆถามว่า เปิดที่บ้านทุ่มแล้วคนบ้านทุ่มจะได้อะไร นี่ก็มองว่าเป็นแผนกระตุ้น ของคนเมือง ไปขึ้นตรงกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ สมัยก่อนคนบ้านทุ่มเวลาเจ็บป่วยก็ไปนอนที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น แต่ถ้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น รักษาไม่ได้ ค่อยส่งตัวมาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตรงนี้ถึงมองว่า นี่เป็นแนวคิดคร่าวๆ ทางเราก็ใช้เงินไม่เยอะ อีกหน่อยความเจริญก็ต้องเข้ามา เพราะต้องมีบ้านพักแพทย์,บ้านพักพยาบาล สร้างโฮมสเตย์ และบ้านพักนักศึกษา ที่จะมาทำงานที่นี่


   ด้านนางฐิติรัตน์   อุดมวรรธน์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม กล่าวว่า หลังจากคณะกรรมการ และผู้บริหาร คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้บริหารโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ลงพื้นที่ ผ่านคณะกรรมการการจัดตั้งโรงพยาบาลศรีนครินทร์แห่งที่ 2 ( สาขาบ้านทุ่ม) ทางเทศบาลฯคงต้องทำเรื่อง ประชาคมและประชาพิจารณ์ แล้วนำเรื่องเข้าสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม มีมติในการอนุมัติ ให้ใช้พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ ที่บริเวณสระแดง บ้านทุ่ม หมู่ที่ 3 ต่อไป เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม มีพื้นที่ 47 ตารางกิโลเมตร แบ่ง 3 เขต18 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรกว่า 20,000 คน ซึ่ง หากการสร้าง สาขา รพ.ศรีนครินทร์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ สามารถให้บริการรักษาพยาบาลให้กับชุมชนตำบล และอำเภอรอบข้างใกล้เคียง อาทิ ต.ท่าพระ ,ต.เมืองเก่า,ต.สาวะถี,ต.บ้านหว้า,ต.บ้านค้อ,ต.แดงใหญ่ ต.ดอนช้าง,ต.ดอนหัน ,ต.บ้านเป็ด,อ.บ้านฝาง,อ.พระยืน, อ.หนองเรือ,อ.ชุมแพ และ อ.สีชมพู เป็นต้น.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads