วันพฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2021

สุดยอด! “วก.กระนวน จ.ขอนแก่น”สร้างหุ่นยนต์  “KIC ONE (1)ROBOT” สู้ภัยโควิด ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์

สุดยอด! “วก.กระนวน จ.ขอนแก่น”สร้างหุ่นยนต์  “KIC ONE (1)ROBOT” สู้ภัยโควิด ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์
Header Ads
Header Ads

สุดยอด! “วก.กระนวน จ.ขอนแก่น”สร้างหุ่นยนต์  “KIC ONE (1)ROBOT” สู้ภัยโควิด ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน คิดค้นและพัฒนาหุ่นยนต์  “KIC ONE (1)ROBOT”สู้ภัยโควิด เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการส่งยา อาหาร และน้ำดื่ม ช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด -19 ตัวเครื่องสามารถสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วยด้วยระบบ Video Call ด้วยสัญญาณ WiFi และเครือข่ายมือถือ


    เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 กันยายน 2564 ที่  ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกระนวน  นายทวิช   พิมพะ นายอำเภอกระนวน เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ โดยมี นายแพทย์วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอกระนวน นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล ร่วมประชุม


  นายทวิช   พิมพะ

นายทวิช   พิมพะ นายอำเภอกระนวน กล่าวว่าต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน ,รองผู้อำนวยการ ,คณะครู และนักศึกษา ทุกคน ที่ช่วยกันสร้างหุ่นยนต์”KIC ONE (1)ROBOT” สู้ภัยโควิด เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอกระนวน ตัวที่ 1 ดังนั้นเมื่อมีการมอบตัวที่ 1 มาแล้ว ต่อไปก็ต้องมีตัวที่ 2 ที่ 3 เพราะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยต้องมีการประยุกต์ให้ดีและทันสมัย กว่านี้ นำไปต่อยอด ด้วยการคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ของวิทยาลัยการอาชีพกระนวน ที่มีการส่งเสริมด้านการพัฒนาตลอดทั้งการเรียนการสอน โดยเฉพาะเด็กเยาวชนที่เป็นลูกหลานของเรา ถ้าเลือกมาเรียนสายอาชีพแล้วรับรองว่าในอนาคตมีงานทำอย่างแน่นอน จากการเรียนการสอน ที่จะช่วยพัฒนาอาชีพ ลูกหลานเราให้ดีขึ้น ถ้าในอนาคตถ้าไปเรียนสายสามัญไม่ได้ ก็ให้มาเรียนสายอาชีพก็ได้ เพราะมีงานทำรองรับไว้เยอะมาก เพราะต่อจากนี้ไปถ้าสถานการณ์โควิด ดีขึ้น ดังนั้นจึงมีความต้องการใช้บุคลากร หรือนักศึกษา ที่เป็นสายปฏิบัติการสายอาชีพนี้ค่อนข้าง เยอะมาก จึงขอเชิญชวนพี่น้องที่มีลูกหลานให้ได้มาเรียนที่วิทยาลัยการอาชีพกระนวนของเรา


  

นพ.วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์

ด้าน นพ.วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอำเภอกระนวน กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการ,รองผู้อำนวยการ ตลอดจนคณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแอร์หรือล้างแอร์ ท่านผอ.ได้ให้ความอนุเคราะห์กับโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก เพร่ะเป็นการทำให้ ทาง รพ.ประหยัดพลังงานค่าใช้จ่ายไปเยอะ เพราะมีพื้นที่ให้น้องๆได้ฝึกประสบการณ์อีกด้วย

นายสุเทพ  แก่งสันเที้ยะ


   ซึ่งในวันนี้มีความยินดีที่ได้หุ่นยนต์ตัวนี้ มาช่วยในช่วงสถานการณ์ โรค covid 19  เพราะหุ่นยนต์จะช่วยทำให้ บุคลากร ของโรงพยาบาล ไม่ต้องเดินเข้าไป หาผู้ป่วยโดยตรงเพราะตอนนี้ ในหลายๆกิจกรรม ไม่ต้องเดินไปหาผู้ป่วย เช่นการ ส่งยา หรือส่งอาหาร เราสามารถใช้หุ่นยนต์ตัวนี้ได้ นับได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอกระนวน


  นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ

 ส่วน นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวน กล่าวว่า ในการมอบหุ่นยนต์KIC สู้ภัยโควิด ของวิทยาลัยการอาชีพกระนวนในครั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการนำของท่านนายสุเทพ  แก่งสันเที้ยะ   เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้มอบนโยบายสนับสนุนในเรื่อง ส่งเสริมของผู้เรียน ได้มีนวัตกรรม เทคโนโลยีในการที่จะพัฒนา สืบค้น วิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะ ได้มีองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยี ในขณะเดียวกัน สภาพในปัจจุบันนี้ ต่างได้รู้กันแล้วว่า เรื่องการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด-19 ได้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะหน่วยงานที่ดูแลในการรักษาผู้ป่วย เช่น แพทย์พยาบาล มีความลำบากในการที่จะเข้าไปสัมผัสผู้ป่วย ต้องมีการใส่ชุด ppe หรือชุดป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อ


  นายประดิษฐ์ กล่าวด้วยว่า ดังนั้นจากการที่วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ได้รับการสนับสนุนจากทาง สำนักงานคณะกรรมการการอาขีวศึกษานั้น จึงได้จัดทำหุ่นยนต์ “KIC ONE ROBOT” สู้ภัยโควิดขึ้นมา จำนวน 3 ตัว ตัวละ 35,000 บาท เป็นค่าอุปกรณ์การผลิต ซึ่งตัวนี้เป็นตัวแรก โดยนำมามอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอำเภอกระนวน โดยหุ่นยนต์ดังกล่าว เพื่อเอามาใช้ในเรื่องการนำยาพร้อมทั้งอุปกรณ์ หรืออาหารน้ำดื่ม ไปยังผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโควิคในห้องที่มีการกักเก็บตัว เพื่อลดการติดเชื้อ การแพร่ระบาด โดยมีอุปกรณ์มาเสริมในเรื่อง การป้องกันฆ่าเชื้อ ซึ่งได้มีการส่งมอบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


  นายประดิษฐ์ กล่าวอีกว่า หุ่นยนต์”KIC ONE (1)ROBOT” สู้ภัยโควิด ของวิทยาลัยการอาชีพกระนวน เครื่องดังกล่าว มีคุณสมบัติ เป็นหุ่นยนต์ควบคุมแบบไร้สายระยะไกลด้วยสัญญาณวิทยุ  เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วยด้วยระบบ Video Call ด้วยสัญญาณ WiFi และเครือข่ายมือถือ อีกทั้งยังเคลื่อนที่ในแนวตรง เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา หมุนกลับไปมา ได้อย่างสะดวกคล่องแคล่วบนพื้นราบ รองรับน้ำหนักได้ถึง 30 กิโลกรัม และพื้นสัมผัสมีความสะอาดเหมาะกับ การวางสิ่งของได้หลากหลายชนิด
  “ที่สำคัญ ตัวหุ่นยนต์ฯสามารถนำมาฆ่าเชื้อไปในตัวได้อีกด้วย เพื่อความปลอดภัยของแพทย์และพยาบาล ขณะเดียวกัน สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่มีความสะอาด สามารถที่จะวางอุปกรณ์วันอาหาร น้ำดื่มได้อย่าง ดี ดังนั้นต้องขอขอบคุณทางทีมงานทุกท่าน ตลอดจนบุคลากร ที่ร่วมกันพัฒนาขึ้นมา ในนามของวิทยาลัยการอาชีพกระนวน มาด้วยดีตลอด”นายประดิษฐ์ กล่าว.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads