วันจันทร์ 20 กันยายน 2021

อ.หนองเรือ ปันสุข ให้ ปชช.รายได้น้อย ยากไร้ และผู้ได้รับผลกระทบ จากโรคโควิด -19

อ.หนองเรือ ปันสุข ให้ ปชช.รายได้น้อย ยากไร้ และผู้ได้รับผลกระทบ จากโรคโควิด -19
Header Ads
Header Ads

อ.หนองเรือ ปันสุข ให้ ปชช.รายได้น้อย ยากไร้ และผู้ได้รับผลกระทบ จากโรคโควิด -19


อ.หนองเรือ ปฏิบัติภารกิจโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการปฏิบัติราชการของอำเภอเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ปชช.แก่ผู้มีรายได้น้อย ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19


   เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2564 ที่ หน้าที่ว่าการอำเภอหนองเรือ นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอหนองเรือ ได้ปฏิบัติภารกิจโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนการปฏิบัติราชการของอำเภอเพื่อบรรเทาบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้มีรายได้น้อย ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ร่วมกับส่วนราชการ ปลัดอำเภอ  เสมียนตราอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้บริหารอปท สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอหนองเรือ ในการมอบถุงยังชีพให้ แก่ ประชาชนในพื้นที่ 10ตำบล149 หมู่บ้าน ตามบัญชีรายชื่อ ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 300 ถุง


   นายกันตภณ กล่าวว่าสำหรับถุงยังชีพตามโครงการดังกล่าวอำเภอได้รับการสนับสนุน เพิ่มเติม จากดร.สมศักดิ์  คุณเงิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น (เขต 7)และองค์กรเอกชนในพื้นที่ดังนี้1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามพาดคอนกรีต โดยนางประเวท พลชำนาญ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด.โชคชัยโยธา โดยนางเดือน ราษีสวย3. ร้านพระอาทิตย์ สโตร์ (2021)


โดยร.ต.อ.ภาณุพันธ์  เกษจันทร์ และส่วนราชการ ท้องถิ่นอำเภอหนองเรือ พรัอมทั้งปฏิบัติภารกิจ ด้านการปกครองท้องที่  ด้วยการออกปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้นกล้าคนหนองเรือ ส่งน้องเรียนจบ


          

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads