วันอังคาร 21 กันยายน 2021

“มข.”สร้างแบตเตอรี่สำรองสำหรับ PAPR suit และ Bio active spray ให้กับ รพ.ศรีฯ

“มข.”สร้างแบตเตอรี่สำรองสำหรับ PAPR suit และ Bio active spray ให้กับ รพ.ศรีฯ
Header Ads
Header Ads

“มข.”สร้างแบตเตอรี่สำรองสำหรับ PAPR suit และ Bio active spray ให้กับ รพ.ศรีฯ

ฝ่ายนวัตกรรม และวิสาหกิจ ร่วม ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มข. มอบนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 11.00 – 11.30 น. ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการผลิตนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 และได้รับสนับสนุนงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม Blue Sky ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการบูรณาการความร่วมมือของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากหลายส่วนงาน ได้ส่งมอบนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จำนวน 2 รายการประกอบด้วย แบตเตอรี่สำรองสำหรับ PAPR suit จำนวน 20 ชุด และ Bio active spray จำนวน 50 ชุด โดยมีรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในการส่งมอบ ณ สำนักงานคณบดีอาคารเรียนรวม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์  โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น


ทั้งนี้ที่ผ่านมาโครงการฯได้มีผลงานนวัตกรรมบางส่วนได้ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ไปแล้ว แบตเตอรี่สำรองสำหรับ PAPR suit จะช่วยยืดระยะเวลาในการใช้งานชุดออกไปอีกเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ PAPR คือหน้ากากสำหรับป้องกันเชื้อโรคแบบคุมศีรษะชนิดมีพัดลมพร้อมชุดกรองอนุภาคระดับสูงโดยภายในชุดคลุมศีรษะจะมีแรงดันอากาศมากกว่าภายนอกจึงทำให้พวกเชื้อโรคเชื้อไวรัสต่าง ๆ ที่อยู่

ภายนอกเข้ามาข้างในไม่ได้ เพราะมีแรงอัดของลมคอยผลักอยู่ อุปกรณ์ชนิดนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในชุดปกป้องร่างกายเต็มตัวสำหรับบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะด้านหัตถการผู้ป่วยทางเดินหายใจ ส่วน Bio active spray เป็นสารที่ใช้ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย สำหรับการพ่นไปที่พรหมและเสื้อผ้า สามารถฆ่าเชื้อได้ 100% ได้ในเวลาอันรวดเร็ว.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads