วันจันทร์ 20 กันยายน 2021

“อ.หนองเรือ” จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้นกล้าคนหนองเรือ ส่งน้องเรียนจบ

“อ.หนองเรือ” จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้นกล้าคนหนองเรือ ส่งน้องเรียนจบ
Header Ads
Header Ads

 “อ.หนองเรือ” จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้นกล้าคนหนองเรือ ส่งน้องเรียนจบ


อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น คัดเลือกครอบครัว ผู้มีรายได้น้อย ยากจน ยากไร้ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้นกล้าคนหนองเรือ ส่งน้องเรียนจบ พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนเบื้องต้น การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


  เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 13 กันยายน 2564  นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย นายกฤษกร ศรีตระการปลัด ฝ่ายความมั่นคงและได้มอบหมายให้ นายขวัญราม  สุขสาม ปลัดอาวุโส พร้อมด้วย นางสาวอมรรัตน์  อรรคฮาด ปลัดอำเภอ และลูกจ้างตำบลสมาร์ททีม ออกเยี่ยมราษฎรและนักเรียน พื้นที่ตำบลจระเข้ เพื่อพิจารณาคัดเลือกครอบครัว ผู้มีรายได้น้อย รายได้ต่ำ ยากจน ยากไร้ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้นกล้าคนหนองเรือ ส่งน้องเรียนจบ จนกว่าจะจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนด พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนเบื้องต้น จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  มีรายละเอียด รวม 20 ราย ดังนี้

  (1.) ด.ช.ชินวัฒน์  แผนใหญ่ (น้องฟลุ๊ค) อายุ 13 ปี เรียนอยู่ชั้น ม.1 โรงเรียนจระเข้วิทยายน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 218 บ้านหัวนา หมู่ที่ 3 ตำบลจระเข้  อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 (2.) ด.ช.กฤษดาภรณ์  นาเมืองจันทร์  อายุ 13  ปี เรียนอยู่ชั้น ม.1 โรงเรียนจระเข้วิทยายน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 218 บ้านหัวนา หมู่ที่ 3 ตำบลจระเข้  อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 (3.) ด.ญ.วาสนา  สิงห์บุราณ  อายุ 13 ปี เรียนอยู่ชั้น  ม.1  โรงเรียนจระเข้วิทยายน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 112 บ้านหนองแปน หมู่ที่ 8 ตำบลจระเข้  อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
 (4.) ด.ช.จักรพันธ์  จันทะสี (น้องก็อต)  อายุ 13 ปี  เรียนอยู่ชั้น  ม.1  โรงเรียนจระเข้วิทยายน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 104  บ้านหนองแปน หมู่ที่ 8 ตำบลจระเข้  อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
 (5.) ด.ช. นภดล  สัมพุทธ (น้องเวฟ) อายุ 14 ปี เรียนอยู่ชั้น  ม.3  โรงเรียนจระเข้วิทยายน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 104  บ้านหนองแปน หมู่ที่ 8 ตำบลจระเข้  อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
 (6.) ด.ช.อัษฎายุทธ  บัวภา (น้องอัษ)  อายุ 15 ปี เรียนอยู่ ม.3  โรงเรียนจระเข้วิทยายน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 64  บ้านหนองแปน หมู่ที่ 8 ตำบลจระเข้  อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 (7.) นายมานะ  นิลยา (น้องกล้า) อายุ 16 ปี เรียนอยู่ ม.2   โรงเรียนบ้านหนองหอยเทพเทวัญ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 171  บ้านหนองหอย  หมู่ที่ 6 ตำบลจระเข้  อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
 (8.) นางสาวศิริลักษณ์  หงส์สีเมือง (น้องหยก) อายุ 16 ปี  เรียนอยู่ ม.4  โรงเรียนจระเข้วิทยายน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 191   บ้านเทพเทวัญ  หมู่ที่ 9  ตำบลจระเข้  อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
 (9.) ด.ช.ธนดล  บัวหนอง (น้องคิว) อายุ 14 ปี เรียนอยู่ ม.2   โรงเรียนบ้านหนองหอยเทพเทวัญ
อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 103  บ้านหนองหอย  หมู่ที่ 6 ตำบลจระเข้  อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
 (10.) ด.ช.ณัฐนนท์  บัวหนอง (น้องณัฐ) อายุ 12 ปี เรียนอยู่  ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหอยเทพเทวัญ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 238  บ้านเทพเทวัญ  หมู่ที่ 9  ตำบลจระเข้  อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
 (11.)ด.ญ.พิยดา  แซ่เล้า (น้องปิ่น)  อายุ 16 ปี เรียนอยู่ ม.1   โรงเรียนบ้านหนองหอยเทพเทวัญ
อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 45  บ้านเทพเทวัญ  หมู่ที่ 13  ตำบลจระเข้  อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
 (12.) ด.ช.เพชรมณีโชค  เคนแสนโคตร (น้องปังปอน) อายุ 13 ปี เรียนอยู่ชั้น  ม.1  โรงเรียนจระเข้วิทยายน  อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 30 บ้านโคกกลาง  หมู่ที่ 7  ตำบลจระเข้  อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
 (13.) ด.ญ.กนกวรรณ  เผ่าพระคือ  (น้องฟิวส์) อายุ 14 ปี เรียนอยู่ชั้น  ม.3  โรงเรียนจระเข้วิทยายน
อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 249  บ้านโพนสว่าง  หมู่ที่ 4 ตำบลจระเข้  อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
 (14.) นางสาววรรณภา  ตุทา อายุ 15 ปี เรียนอยู่ชั้น  ม.3  โรงเรียนจระเข้วิทยายน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 249  บ้านโพนสว่าง  หมู่ที่ 4 ตำบลจระเข้  อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น


 (15.) นางสาวพนารัตน์  คันธสาร (น้องแนน)  อายุ 15  ปี เรียนอยู่ชั้น  ม.3  โรงเรียนจระเข้วิทยายน
อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 44/1 บ้านโพนสว่าง  หมู่ที่ 4 ตำบลจระเข้  อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 (16.) ด.ญ.อธิชา  พรมพร อายุ 13  ปี เรียนอยู่ชั้น  ม.1  โรงเรียนจระเข้วิทยายน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 88/9  บ้านโพนสว่าง  หมู่ที่ 10 ตำบลจระเข้  อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 (17.) ด.ช.ธีรภัทร  แสนบุราณ   อายุ 12 ปี เรียนอยู่  ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหอยเทพเทวัญ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 238  บ้านเทพเทวัญ  หมู่ที่ 9  ตำบลจระเข้  อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  ข้อมูลเด็กนักเรียน ที่ท่านนายอำเภอออกตรวจเยี่ยมวันนี้ค่ะ
(18.)ด.ช.สัมฤทธิ์ ทิพย์ภูมิ เรียนชั้น ป.๒ โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน  อยู่บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลจระเข้  อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
(19.)ด.ช.ดนุพล วงษ์เบาะ เรียนชั้น ป.๖ โรงเรียนหัวบึงสว่าง  อยู่บ้านเลขที่ ๔๓/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
และ (20.)ด.ญ.กรรณิการ์ เดชสโร เรียนชั้น ป.๖  อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๗/๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads