วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

“พมจ.ขอนแก่น” มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพ ให้ผู้พิการ

“พมจ.ขอนแก่น” มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพ ให้ผู้พิการ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“พมจ.ขอนแก่น” มอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพ ให้ผู้พิการ


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการช่วยเหลือผู้พิการและคนเปาะบางให้มีโอกาสได้มีช่องทางในการสร้างอาชีพมากขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางสนับสนุนคนยากไร้ให้มีงานทำ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ บริเวณลานหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายสุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 108 ราย

นายสุภวัฒน์ หนูพริก พมจ.ขอนแก่น กล่าวว่าในการมอบเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในครั้งนี้ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อีกทั้งนางวารยา จิตต์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดขอนแก่น ชี้แจงเงื่อนไขของสัญญาและวิธีการชำระเงินคืน พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากนางพรณี ซึมิ ประธานกรรมการบริษัทโตเกียว มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำรถไฟฟ้าและรถ EV Food Delivery สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เสริมผู้ประกอบการรายย่อย มาแนะนำให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มีความสนใจ เพื่อเป็นทางเลือกในการนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

นายสุภวัฒน์ หนูพริก

นายสุภวัฒน์ หนูพริก พมจ.ขอนแก่น กล่าวอีกว่าได้เปิดโครงการช่วยเหลือผู้พิการและคนเปาะบางให้มีโอกาสได้มีช่องทางในการสร้างอาชีพมากขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางสนับสนุนคนยากไร้ให้มีงานทำ จึงได้เริ่มต้นให้นำรถมอไซค์ไฟฟ้าและนำสินค้าด้านอาหารที่มีความสดสะอาดปลอดภัยจากเชื่อโควิด โดยอาหารเป็นอาหารที่เก็นได้นานถึง2ปี ไม่มีสารกันบูดและไม่ต้องแชร์เย็น นำมาให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้เห็นแนวทางใหม่ๆในการประกอบการ มีอาชีพเพิ่มเติม เพราะจังหวัดขอนแก่นจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทุกคนที่ขาด พมจ.ขอนแก่น จะเติมเพิ่มหาช่องทางช่วยเหลือ.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads