วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น” ร่วมกับ เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น, ทีมจิตอาสาERIG ขอนแก่น, บูรณาการร่วมกับ เรือนจำกลางอุดรธานี ปฏิบัติการ  big cleaning day ขจัดเชื้อโควิด

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น” ร่วมกับ เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น, ทีมจิตอาสาERIG ขอนแก่น, บูรณาการร่วมกับ เรือนจำกลางอุดรธานี ปฏิบัติการ  big cleaning day ขจัดเชื้อโควิด
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น” ร่วมกับ เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น, ทีมจิตอาสาERIG ขอนแก่น, บูรณาการร่วมกับ เรือนจำกลางอุดรธานี ปฏิบัติการ  big cleaning day ขจัดเชื้อโควิด


กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น, ทีมจิตอาสาERIG ขอนแก่น, บูรณาการร่วมกับ เรือนจำกลางอุดรธานี ปฏิบัติการ  big cleaning day ขจัดเชื้อโควิด – 19 สู่ชีวิตวิถีใหม่ ณ เรือนจำกลางอุดรธานี


    เมื่อเวลา 09.00  น. วันที่ 22 กันยายน 2564 พ.อ. สมบูรณ์ ณ หนองคาย รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายณชพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการข่าว กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น บูรณาการร่วมกับ นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานี เปิดปฏิบัติการ Big cleaning day กำจัดเชื้อ โควิท สู่ชีวิตวิถีใหม่ โดยมี กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น,เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น,ทีมจิตอาสา ERIG จังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางอุดรธานี ทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และอบ UVC ในพื้นที่เขตควบคุมภายในเรือนจำกลางอุดรธานี บริเวณเรือนนอนผตข.,บริเวณที่ทำการเจ้าหน้าที่, และบริเวณโดยรอบเรือนจำ, บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่, ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads