วันจันทร์ 15 เมษายน 2024

“บ.แอลเอ เอดดูเคชั่น ร่วมมือ บ. ดีแทค ไตรเน็ต” พัฒนาครูและบุคลากร ในการใช้โปรแกรมและสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ครั้งที่ 2

“บ.แอลเอ เอดดูเคชั่น ร่วมมือ บ. ดีแทค ไตรเน็ต” พัฒนาครูและบุคลากร ในการใช้โปรแกรมและสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ครั้งที่ 2
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “บ.แอลเอ เอดดูเคชั่น ร่วมมือ บ. ดีแทค ไตรเน็ต” พัฒนาครูและบุคลากร ในการใช้โปรแกรมและสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ครั้งที่ 2


กลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุย สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 4 ร่วมมือกับ บ.แอลเอ เอดดูเคชั่น และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด จัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร ในการใช้โปรแกรมและสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ครั้งที่ 2 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน และประสบปัญหาการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนแล้ว ยังช่วยลด ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นกับทั้งนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน

  เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรในการใช้โปรแกรมและสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนครั้งที่ 2 กลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยมี ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น, นายบัญชา เสนาคูณ รองผอ.สพป.เขต4(รก.ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4) ,นายกิตติ   พลนามอินทร์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเงินพังทุย และประธานกลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุย,น.ส.อรุณ โพธิ์ศรี ผอ.รร.บ้านนาฝายเหนือ ,นายพลสัณห์  พิมพ์ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา, นางพรณี  สึมิ ประธานกรรมการบริหาร บ.แอลเอ เอดดูเคชั่น 1970 (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ตลอดจน ประธานชมรมผู้บริหารโรงเรียนน้ำพอง, ผู้บริหารสถานศึกษา, ประธานกรรมการสถานศึกษา ,คณะครู ,ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมงาน


  ดร.สมใจ  วิเศษทักษิณ

ดร.สมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการพัฒนาครูและบุคลากรในการใช้โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 ของกลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต4 ในวันนี้โครงการนี้มีแนวทางที่ดีต่อจังหวัด และระบบการศึกษาไทย นอกจากจะเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน และประสบปัญหาการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนแล้ว ยังช่วยลด ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นกับทั้งนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่อยากจะเห็นการศึกษาเดินหน้าต่อ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นี่คือการบูรณาการทางด้านการศึกษาโดยแท้จริง จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน เป็นความเข้มแข็งที่เกิดการร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ


    ดร.สมใจ กล่าวอีกว่าจากผลการดำเนินการ ครั้งที่ 1 พบว่ามีการใช้โปรแกรม และอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้น  เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างทั่วถึง ตามเจตนารมย์ของคณะผู้ดำเนินโครงการที่ต้องการให้โอกาสนี้เข้าถึงนักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น อย่างเท่าเทียม และสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น จึงได้ขยายการดำเนินโครงการ เพื่อสานต่อการด าเนินการให้เป็นต้นแบบของจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นผลงานความสำเร็จจาก 11 โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุยขอเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้ดำเนินโครงการและคณะครูทุกท่าน ให้ร่วมกันสร้างความสำเร็จนี้นอกจากเพื่อชุมชนของท่านแล้ว ยังรวมถึงความเข้มแข็งของจังหวัดขอนแก่นที่พร้อมจะพัฒนาการศึกษาให้ไปสู่ยุคใหม่โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


  นางพรณี  สึมิ

ด้าน นางพรณี  สึมิ ประธานกรรมการบริหาร บ.แอลเอ เอดดูเคชั่น 1970 (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าจากการร่วมแรงร่วมใจของผู้ปกครอง ชุมชน ที่ช่วยหาสนับสนุนแท็บเล็ตมาไว้ให้เด็กได้ศึกษาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ไม่ใช่ได้มาจากหน่วยงานภาครัฐ ใาสนับสนุนแต่อย่างใด สำหรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาครูและบุคลากรในการใช้โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนนั้น ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการดำเนินโครงการนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาเนื่องจากในปัจจุบันการแพร่ระบาดของ covid 19 ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาเป็นอย่างมากจากปัญหา ความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ยิ่งทวีคูณมากขึ้น ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่ปรับให้เป็นออนไลน์ ทำให้ช่องว่างระหว่างเด็กที่มีกำลังเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยี ไม่ได้ประสบผลปัญหามากนัก แต่เด็กที่ห่างไกลหรือขาดแคลนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากส่งผลให้มีเด็กที่หลุดออก ระบบการศึกษามีเป็นจำนวนมาก


  นางพรณี  กล่าวอีกว่าดังนั้นตนจึงมีแนวคิดต่อยอดความสำเร็จนี้โดยการเชิญโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุย มาเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งในฐานะผู้ให้การสนับสนุนจึงมีความยินดีที่จะร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้โครงการนี้ดำเนินต่อไป จึงขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าโครงการนี้จะประสบผลสำเร็จได้จะต้องเกิดจากความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายและทุกๆ หน่วยงาน โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ,ท่านศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้มาร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการ และการบรรยายต่อไป จึงอยากจะฝากว่าหน่วยงานที่มีศักยภาพพอที่จะช่วยโรงเรียนที่ขาดแคลนก็ขอให้ท่านช่วยกันสนับสนุนโรงเรียนที่เขายังขาดแคลนอยู่ ช่วยกันผลักดันให้เด็กมีอนาคตที่ก้าวไกลไปกว่านี้

 

ส่วน นายกิตติ   พลนามอินทร์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเงินพังทุย และประธานกลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุย กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) โรงเรียนในกลุ่มบัวเงินพังทุย ได้ดำเนินการสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 256 4 ร่วมกันทั้งหมด 13 โรงเรียน( สัปดาห์แรกวันที่ 2-6 สิงหาคม 2564) เริ่มสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเป็นชั้นนำร่องในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ,คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยคณะครูบุคลากรในกลุ่มทุกโรงเรียน ร่วมกันสอนให้นักเรียนร่วมกันทั้งหมด 13 โรงเรียน ออนไลน์ และทางกลุ่ม  


  นายกิตติ กล่าวต่อไปว่า  โรงเรียนบัวเงินพังทุย ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ Tablet เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน จากบริษัทแอลเอ เอดดูเคชั่น 1970 (ประเทศไทย) จำกัด ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ทุกโรงเรียนใช้เรียนฟรีตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ถ้าการดำเนินการงานตามโครงการของกลุ่มประสบผลสำเร็จ จะขยายผลการเรียนรู้ไปสู่นักเรียนระดับชั้นอื่นต่อไป และทางกลุ่มมีนโยบายให้ทุกโรงเรียนจัดตารางเรียนของโรงเรียนตนเองในการสอนเพิ่มเติม จากตารางสอนของกลุ่มโดยให้ครูโรงเรียนตนเองเป็นผู้สอนและติดตามงาน ซึ่งการประเมินผลโครงการในระยะแรกครู และนักเรียนมีความสุขในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ อยากให้จัดสอนแบบนี้อย่างต่อเนื่อง ทางกลุ่มโรงเรียนบัวเงินพังทุย จึงขอขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ที่มีส่วนสนับสนุนให้กิจกรรมโครงการนี้ประสบผลสำเร็จซึ่งเป็นการพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพสืบต่อไป


   ด.ช. อัฐษฎา  คำดี

ส่วนของ ด.ช. อัฐษฎา  คำดี  อายุ 11 ปี นักเรียน ชั้นป.5 รร.นาฝายเหนือ กล่าวว่า รู้สึกดีใจ เพราะแท็บแล็ตมีจอใหญ่เน็ตแรง สามารถนำไปใช้ประโยชน์จากการเรียน และจากการสอนขิงครู อีกอย่างไม่ต้องไปแย่งโทรศัพท์มือถือของพ่อของแม่ ปกติอยู่ที่บ้านใช้โทรศัพท์ 2 เครื่อง เพราะเครื่องหนึ่งเอามาไว้ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ พอได้มาเจอกับโครงการแท็บเล็ตฟรี แถมมีตัวเครื่องที่ใหญ่ และมีอินเตอร์เน็ตที่เร็วกว่า จึงมีความรู้สึก ดีใจที่ได้มีแท็บเล็ตเอาไว้ใช้ในการเรียนและจะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาข้อมูล และการเรียนออนไลน์ ต่อไป

นางสาว พิชญธิดา ชินภาไวไธสง
   นางสาว พิชญธิดา ชินภาไวไธสง อายุ  26 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป ผู้ปกครอง กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจที่มีหน่วยงานเข้ามาให้การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เพราะคนบ้านนอกเรานอกจากโทรศัพท์แล้วก็ไม่มีสื่อการเรียนออนไลน์เลย ดีใจที่มีผู้ที่สนับสนุนอุปกรณ์ให้กับนักเรียนที่อยู่แถวรอบนอกที่มีฐานะยากจน ไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์เรียนแบบนี้ คิดว่าเป็นเรื่องที่ดี และเป็นสิ่งที่ดีมาก โดยค่าอินเทอร์เน็ต ได้เสียคนละครึ่งกับทางโรงเรียนคือเสียเดือนละ 200 บาท

นางสาวกมลรัตน์  ดีวันวงษ์


   นางสาวกมลรัตน์  ดีวันวงษ์  ครูผู้ช่วย รร.บ้านนาขาม พูดถึงความรู้สึกว่าเด็กก็มีการพัฒนาเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ได้ดี กับการที่ใช้โปรแกรมในการบริหารจัดการโรงเรียน ผลปรากฏว่ามีความสะดวกในก็สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ แล้วก็สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งเป็นผลดีต่อตัวนักเรียน เหมือนกับได้เรียน ในห้องเรียนธรรมดา ในสถานการณ์ปกติเหมือนยังการเรียนในชั้นเรียน ซึ่งผลจากการ เรียนออนไลน์ ดังกล่าวทำให้ ความเข้าใจในบทเรียน ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเรียนการสอน ที่ส่งผ่านแท็บเล็ต เครื่องนี้.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads