วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

“นอภ.หนองเรือ”เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว ราษฎร ผู้มีรายได้น้อย รายได้ต่ำ ยากจน ยากไร้ในพื้นที่

“นอภ.หนองเรือ”เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว ราษฎร ผู้มีรายได้น้อย รายได้ต่ำ ยากจน ยากไร้ในพื้นที่
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“นอภ.หนองเรือ”เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว ราษฎร ผู้มีรายได้น้อย รายได้ต่ำ ยากจน ยากไร้ในพื้นที่


                     เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 5 ตุลาคม 2564     นายกันตภณ  สุขสงค์  นายอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองเรือและปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง ปฏิบัติภารกิจ ด้านการปกครองท้องที่ และด้านบำรุงการศึกษา โดยออกตรวจเยี่ยมครอบครัว ราษฎร ผู้มีรายได้น้อย รายได้ต่ำ ยากจน ยากไร้ในพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้นกล้าคนหนองเรือ ส่งน้องเรียนจบ สร้างความมั่นคงด้านการศึษา  ตำบลบ้านเม็ง


     นายกันตภณ  สุขสงค์  นายอำเภอหนองเรือ กล่าวว่า ทางอำเภอหนองเรือยังได้ มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนเบื้องต้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีรายละเอียด ดังนี้ (1.) เด็กชายรพีพัฒน์ ชัยศักดิ์หาญ อายุ 14 ปี หยุดเรียนเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประสงค์จะเรียนต่อ กศน.อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 120 หมู่ที่ 7ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
(2.) เด็กชายภูริณัฐ สุพรรณ์ อายุ 15 ปี เรียนอยู่ชั้น ม.3โรงเรียนบ้านเม็ง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 74 บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
และ (3.) เด็กหญิงนิรชา นันบุญมา อายุ 14 ปี เรียนอยู่ชั้น ม.2 โรงเรียนบ้านเม็ง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่17 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads