วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

“พ่อเมืองขอนแก่น” มอบโล่ห์รางวัลเด็กดีและเยาวชนดีเด่น

“พ่อเมืองขอนแก่น” มอบโล่ห์รางวัลเด็กดีและเยาวชนดีเด่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“พ่อเมืองขอนแก่น” มอบโล่ห์รางวัลเด็กดีและเยาวชนดีเด่น


ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการติดตามงบประมาณ พร้อมทีมผู้บริหาร สถาบันควีนโมเดลไทยแลนด์ ได้นำคณะเด็กและเยาวชน จำนวน 17 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการ “เด็กดีและเยาวชนดีเด่น ผู้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติและวงศ์ตระกูล” พร้อมผู้ปกครอง เข้าพบ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อรับมอบโล่ห์รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ


เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่าเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายกำพลศักดิ์ คลังแสง ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการติดตามงบประมาณ พร้อมทีมผู้บริหาร สถาบันควีนโมเดลไทยแลนด์ ได้นำคณะเด็กและเยาวชน จำนวน 17 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการ “เด็กดีและเยาวชนดีเด่น ผู้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติและวงศ์ตระกูล” พร้อมผู้ปกครอง เข้าพบ นายสมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อรับมอบโล่ห์รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมรับฟังโอวาทจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โครงการ”เด็กดีและเยาวชนดีเด่น ผู้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติและวงศ์ตระกูล” เป็นโครงการ ของสำนักงานที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการ ติดตามงบประมาณ ร่วมกับ สถาบันควีนโมเดลไทยแลนด์ โดยได้คัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นในหลายสาขา หลายด้าน จากเด็กๆในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กๆ และเยาวชนไทยหันมาทำความดี ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม จึงได้จัดกิจกรรมนี้เพื่อนำเด็กๆ ที่ผ่านการคัดเลือกผลงานเข้ามารับรางวัลดังกล่าว ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads