วันพฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2021

“สพม.ขอนแก่น”เน้น! นร. ต้องฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 1ร้อยละ 85 ขึ้นไป

“สพม.ขอนแก่น”เน้น! นร. ต้องฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 1ร้อยละ 85 ขึ้นไป
Header Ads
Header Ads

“สพม.ขอนแก่น”เน้น! นร. ต้องฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 1ร้อยละ 85 ขึ้นไป


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น โรงเรียนในสังกัดมีจำนวน 84 โรงเรียน มีความพร้อมที่จะทำตาม Timeline กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน ที่กำหนด นร. ต้องฉีดวัคซีนโตวิดเข็มที่ 1ร้อยละ 85 ขึ้นไป เพื่อจะสร้างความมั่นใจสามารถเปิดเรียนแบบ on-site ได้ และพร้อมที่จะเปิดโรงเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้

    เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น (สพม.ขอนแก่น)ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เปิดเผยต่อสื่อมวลชน กรณีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้กับนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพม.ขอนแก่น และการเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงเรียนในวันที่ 1 พ.ย.2564 ซึ่งเรื่องดังกล่าว

นายจักราวุธ สอนโกษา

นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.ขอนแก่น กล่าวว่าสถานการณ์การฉีดวัคซีนPfizer ของเด็กนักเรียน ไม่ต้องสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้เริ่มดำเนินการ Kick Off ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เรามีการ Kick off ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดขอนแก่น ฉีดวัคซีน เป็นแห่งแรก สำหรับเด็กนักเรียนที่อยู่ประจำ และร่างกายไม่ปกติ จำนวนทั้งหมด 78 คน ซึ่งเราก็ได้ Kick off พร้อมกันนั้น
     นายจักราวุธ กล่าวด้วยว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ในเขตอำเภอเมือง มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 18 โรงเรียน มีหน่วยที่จะให้บริการฉีดวัคซีนอยู่ 4 หน่วย คือโรงพยาบาลขอนแก่น ,โรงพยาบาลศรีนครินทร์ , โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร และศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ในส่วนของโรงเรียนมัธยมได้มีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ฉีดวัคซีนเป็นโรงเรียนแรก ในวันแรกคือวันที่ 4 ตุลาคม 2564 โดยได้ฉีดวัคซีน ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ(KICE) ซึ่งมีความพร้อมและมีพื้นที่ที่เหมาะสม โดยโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้ ในวันแรกมีเด็กนักเรียนมาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนจำนวน 2,418 คน และวันที่ 5 ตุลาคม 2564 จำนวนเกือบ 2,000 คน ถือว่ามีการบริการที่ดีและเด็กนักเรียนได้มีการพร้อมที่จะฉีดวัคซีน Pfizer ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเปิดเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564นี้ เป็นการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 นั้น ทางโรงเรียน สามารถเปิดแบบ on site ได้

     นายจักราวุธ กล่าวอีกว่าโดยมีหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดมีหลักเกณฑ์การประเมิน ตามคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินนักเรียน ความพร้อมจำนวน 48 ข้อ จากนั้นกระทรวงสาธารณสุข ร่วมงานกับ หน่วยงานอื่นๆ เข้ามาร่วมกันประเมินขีดความสามารถของนักเรียน ตลอดจนบุคลากรของโรงเรียน ที่ประกอบไปด้วยครู นักเรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักการภารโรง ผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือผู้ที่เข้ามา Contactor กับทางโรงเรียน ร้อยละ 85 ขึ้นไป ที่จะมีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เพื่อจะสร้างความมั่นใจได้ว่าสามารถเปิดเรียนแบบ on-site ได้
   นายจักราวุธ กล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามเราต้องเน้นย้ำเรื่องพฤติกรรม (DSR) เป็นหลักสำคัญที่จะให้ภูมิคุ้มกันที่เราฉีดวัคซีน ประกอบกับพฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถอยู่ร่วมสังคมได้อย่างปลอดภัย ที่จะให้ความมั่นใจได้ว่าจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ที่มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 84 โรงเรียน มีความพร้อมที่จะทำตาม Timeline ที่กำหนด และพร้อมที่จะเปิดโรงเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads