วันพฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2021

 “ศักดาเดช  ทาซ้าย” ผอ.รร.ขอนแก่นวิทยายน (คนใหม่)  

 “ศักดาเดช  ทาซ้าย” ผอ.รร.ขอนแก่นวิทยายน (คนใหม่)  
Header Ads
Header Ads

   “ศักดาเดช  ทาซ้าย” ผอ.รร.ขอนแก่นวิทยายน (คนใหม่)  

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 ต.ค.64  ที่ห้องประชุม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ถนนกลางเมือง เขตเทศบาลนครขอนแก่น ดร. นิพนธ์   ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) พร้อมด้วยนายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น (สพม.ขอนแก่น) นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พลโท.ดร.สมชาติ แน่นอุดร พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.ขอนแก่น กรรมการสถานศึกษา ตลอดจน บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะครูจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ และเอกชน  ร่วมให้การมาส่ง กับมาต้อนรับ และแสดงความยินดีต่อ นายศักดาเดช ทาซ้าย  ที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการ (เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คนใหม่แทน ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)  ที่เกษียณอายุราชการ เมื่อ 30 ก.ย.64 โดยมี ดร. นิพนธ์   ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับ  ก่อนที่จะทำมอบแจกันช่อดอกไม้ และกระเช้าของขวัญ ให้กับนายศักดาเดช ทาซ้าย ดังกล่าว


   ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร. นิพนธ์   ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าว แสดงความยินดีในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งในโรงเรียนอันดับต้นในภาคอีสาน ครองความเป็นอันดับ 1 ของอีสานคเนย์  ภายใน 3 ปี ต่อไปนี้ ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นผู้จัดการศึกษาร่วมกับผู้อำนวยการท่านนี้ ที่จะต้องมาร่วมกำหนดทิศทางนโยบาย พร้อมทั้งเครือข่ายผู้ปกครองที่ส่งลูกหลานมาเรียน ด้วยความไว้วางใจให้มาเรียนต่อที่นี่ ที่สำคัญต้องได้รับความร่วมมือจากนักเรียนจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  และทุกภาคส่วน ที่จะมาร่วมพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างความงามสง่า และสง่างาม เฉกเช่นรุ่นพี่ๆที่ได้ทำกันมา ที่ผ่านมาเคยชักชวน ให้ท่านศักดาเดช  ทาซ้าย เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร รร.ที่กรุงเทพฯ ถึง 2 ครั้ง แต่ ด้วยความรู้สึกนึกคิดของตัวท่านอย่ากลับมารับใช้บ้านเกิด จึงขอเลือกที่จะ สอนอยู่ที่ภูมิลำเนา ของตนเอง

 นายศักดาเดช ทาซ้าย


   จากนั้นนายศักดาเดช ทาซ้าย  ได้กล่าวขอบคุณคณะบุคลากรจาก รร.แก่นนคร ที่ร่วมกันเดินทางมาส่งจนถึงที่ และ ขอบคุณ ดร. นิพนธ์   ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.ขอนแก่น,นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น, คณะกรรมการสถานศึกษา ,ผู้บริหารโรงเรียน ,คณะบุคลากร และ ครู ที่มาร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมกับแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสได้มาทำงานกับบุคลากรของ รร.ขอนแก่นวิทยายน ทุกฝ่าย  เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนานักเรียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ในเวลาของการดำรงตำแหน่งอีก 3 ปีข้างหน้า จะทำให้ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นที่ 1โรงเรียนในภาคอีสาน และจะทำให้เป็นหนึ่งในประเทศไทยให้ได้


   สำหรับ นายศักดาเดช ทาซ้าย ผอ.รร.ขอนแก่นวิทยายน คนใหม่นี้  พื้นเพกำเนิดเกิดที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น มีภรรยาชื่อนางกฤษณา ทาซ้าย มีอาชีพค้าขาย พร้อมทั้ง แม่บ้าน โดยมีบุตรสาวด้วยกันทั้งหมด 3 คน เดิมที เคยรับราชการในตำแหน่ง ผอ.รร.แก่นนครวิทยาลัย มาก่อน  ซึ่งต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ที่ผ่านมา  หลังจาก ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผอ.คนเก่า ได้เกษียณอายุราชการไปเมื่อ 30 ก.ย.64 ดังกล่าวข้างต้น นับเป็นผู้อำนวยการคนที่ 27 ของโรงเรียนแห่งนี้ นับตั้งแต่ก่อตั้งมา โดยเกิดเมื่อพ.ศ .2507 อายุราชการอีก3 ปี.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads