วันพฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2021

“อ.หนองเรือ”สร้างบ้านให้กับครอบครัว ยากจน ยากไร้

“อ.หนองเรือ”สร้างบ้านให้กับครอบครัว ยากจน ยากไร้
Header Ads
Header Ads

“อ.หนองเรือ”สร้างบ้านให้กับครอบครัว ยากจน ยากไร้


     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายกันตภณ สุขสงค์ นายอำเภอหนองเรือ ปฏิบัติภารกิจ ด้านปกครองท้องที่ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองเรือ, ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงและกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านเม็ง


    -ลักษณะงาน ร่วมกันสร้างบ้านให้กับครอบครัว ยากจนยากไร้ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตต้นกล้า คนหนองเรือ ส่งน้องเรียนจบ สร้างความมั่นคงทางด้านการศึกษาและการปกครองท้องที่


     -ครอบครัว ราย ด.ช.ไวภพ ถาวงษ์กลาง บ้านนาคำ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เพิ่มเติมและเป็นการต่อยอดโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยและโครงพัฒนาคุณภาพชีวิตต้นกล้าคนหนองเรือส่งน้องเรียนจบ นอกเหนือจากการให้ทุนการศึกษา ยังช่วยเหลือด้านอื่นๆ สำหรับเด็ก ที่ยากจนยากไร้ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads