วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

“หลวงปู่ยิ้ม” พระเกจิชื่อดัง ร่วมกับ ผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคที่ 3 กฟก.มอบสิ่งของช่วยเกษตรกร บ.ปลาปัด หลังถูกน้ำท่วมหนัก

“หลวงปู่ยิ้ม” พระเกจิชื่อดัง ร่วมกับ ผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคที่ 3 กฟก.มอบสิ่งของช่วยเกษตรกร บ.ปลาปัด หลังถูกน้ำท่วมหนัก
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“หลวงปู่ยิ้ม” พระเกจิชื่อดัง ร่วมกับ ผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคที่ 3 กฟก.มอบสิ่งของช่วยเกษตรกร บ.ปลาปัด หลังถูกน้ำท่วมหนัก


พระครูวินัยธรชาญชัย โชติปัญโญ หรือ หลวงปู่ยิ้ม สำนักสงฆ์โคกกู่  ร่วมกับผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคที่ 3 กฟก.มอบน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วยเหลือประชาชนชาวที่ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม บ.ปลาปัด ต ยางท่าแจ้ง อ. โกสุมพิสัย จ มหาสาราคาม

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) สาขาจังหวัดขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น พระครูวินัยธร ชาญชัย โชติปัญโญ (หลวงปู่ยิ้ม) เจ้าสำนักสงฆ์โนนกู่ บ.โนนกู่ ต.สาวะถี  อ.เมือง จ.ขอนแก่น มอบสิ่งของเครื่องใช้ เช่น ปลากระป๋อง มาม่า น้ำดื่ม สบู่ แป้ง และยาป้องกันน้ำกัดเท้า ช่วยเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม บ้านปลาปัด ต ยางท่าแจ้ง อ. โกสุมพิสัย จ มหาสาราคาม ผ่านศูนย์”รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2564″ โดยมี นายปิยะมงคล  สิงห์กลาง ผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคที่ 3 ,ดร.สมยงค์   แก้วสุพรรณ ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดขอนแก่น ในฐานะประธานศูนย์”รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2564″ ,ดร.วิญญู สะตะ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ),นายสานิต เชิดโคกศรี หัวหน้าสำนักงาน กฟก.สาขาจังหวัดขอนแก่น ,นายชูไทย วงศ์บุญมี อนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา จ. ขอนแก่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และศิษย์ยานุศิษย์ ร่วมมอบสิ่งของ อย่างพร้อมเพรียง


 พระครูวินัยธรชาญชัย โชติปัญโญ

พระครูวินัยธรชาญชัย โชติปัญโญ หรือ หลวงปู่ยิ้ม สำนักสงฆ์โคกกู่ กล่าวว่า เจริญพรญาติโยมทั้งหลายตลอดจนศิษย์ยานุศิษย์ ช่วงนี้เป็นช่วงอุทกภัยน้ำท่วมหลวงปู่เอง ได้รับรู้ถึงความยากลำบากของญาติโยมและศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย วันนี้เองได้เดินทางมาร่วมกับคณะของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น พร้อมใจกันร่วมทำบุญในช่วงอุทกภัยน้ำท่วม ใน พื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม เป็นพวกข้าวของทั้งหลาย เช่น ปลากระป๋อง มาม่า น้ำดื่ม สบู่ แป้ง ทิชชู และยาป้องกันน้ำกัดเท้า เพื่อช่วยเหลือกัน เมื่อคราวตกทุกข์ได้ยาก ประสบภัยน้ำท่วม ขอให้ทุกคนได้รับสิ่งของเหล่านั้น และขอให้อายุมั่นขวัญยืน มีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย พ้นภัยพิบัติ น้ำท่วมในครั้งนี้ ด้วยผลบุญ ผลอานิสงส์ ร่วมกับลูกศิษย์ทุกคนที่ได้ร่วมกันบริจาค ขอให้ทุกคนโชคดีเจริญพร


  นายปิยะมงคล  สิงห์กลาง

นายปิยะมงคล  สิงห์กลาง ผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคที่ 3  กล่าวว่า ในนามผู้แทนเกษตรกรของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น วันนี้ได้มามอบข้าวของเครื่องใช้ เช่นมาม่าปลากระป๋องหรือเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็น ให้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภูมิภาคที่ 3 เพื่อที่จะไปมอบให้เกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม บ้านปลาปัด ต ยางท่าแจ้ง อ โกสุมพิสัย จ มหาสาราคาม  ขอให้ผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากน้ำท่วม ให้พ้นจากทุกข์โดยเร็ว


  ดร.สมยงค์   แก้วสุพรรณ

ด้าน ดร.สมยงค์   แก้วสุพรรณ ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น ในฐานะประธานศูนย์”รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2564″กล่าวว่า ในนามศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วม 2564 ภาคอีสาน ต้องขอกราบ ขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่าน พระครูวินัยธรชาญชัย โชติปัญโญ หรือ หลวงปู่ยิ้ม สำนักสงฆ์โคกกู่ ที่ท่านได้ เมตตา กรุณา พร้อมทั้งลูกศิษย์ได้นำข้าวสารอาหารแห้ง ปลากระป๋อง มาม่า น้ำดื่ม สบู่ แป้ง และยาป้องกันน้ำกัดเท้า พร้อมทั้งเครื่องใช้เพื่อที่จะไปมอบให้ พี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วม ในภาคอีสานซึ่ง ที่ผ่านมาก็ได้มีผู้มีจิต เป็นกุศล ได้มาร่วมบริจาคหลายท่าน


   ที่ผ่านมาศูนย์เครือข่ายฯได้ลงพื้นที่ มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคและบริโภค มาแล้วที่ ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ,ที่ อ.โคกโพธิ์ไชย และต.ดอนหัน ,ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งในวันนี้พระเดชคุณเจ้า และสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น และสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่ได้ ร่วมกันบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องใช้อุปโภค และบริโภค ในวันนี้ เพื่อจะนำไปมอบให้พี่น้อง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัยน้ำท่วม ในวันพรุ่งนี้คือ ที่ บ.ปลาปัด ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ตอนนี้พี่น้องชาวเกษตรกรเรา ถูกน้ำท่วมขังถึงหลังคาบ้าน ซึ่งเดือดร้อนมาก ดังนั้นสิ่งที่ได้มามอบในวันนี้ ที่หลวงปู่ยิ้ม มามอบให้วันนี้ก็คงจะเป็น อานิสงส์ผลบุญ อันยิ่งใหญ่ อย่างยิ่ง ซึ่งจะทำให้จิตใจพี่น้องที่ถูกน้ำท่วม มีขวัญและกำลังใจที่จะต่อสู้กับภัยน้ำท่วม ต่อไป.

 

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads