วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

เจ๋ง!นักกีฬายุวชนยิมนาสติก KP GYM ขอนแก่น คว้า 13 เหรียญทอง  ยิมนาสติกศิลป์-ยิมนาสติกแอโรบิค ของสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย

เจ๋ง!นักกีฬายุวชนยิมนาสติก KP GYM ขอนแก่น คว้า 13 เหรียญทอง  ยิมนาสติกศิลป์-ยิมนาสติกแอโรบิค ของสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย
Header Ads
Header Ads
Header Ads

เจ๋ง!นักกีฬายุวชนยิมนาสติก KP GYM ขอนแก่น คว้า 13 เหรียญทอง  ยิมนาสติกศิลป์-ยิมนาสติกแอโรบิค ของสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย


นักกีฬายิมนาสติก สโมสร KP GYM ขอนแก่น คว้า13 เหรียญทอง ยุวชนทั้งชาย -หญิง อายุ 6-8 ปี ยิมนาสติกศิลป์-ยิมนาสติกแอโรบิค ในแมตซ์การทดสอบ แบบประเมินผลท่าทักษะ และเทคนิคกีฬายิมนาสติกแอโรบิค ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 (Online)
ของสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย


     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ สโมสร KP GYM ขอนแก่น  ตลาดต้นตาล ริมถนนมิตรภาพ เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายชาญวิทย์   พานิชเจริญ ประธานสโมสร KP GYM ขอนแก่น เป็นประธานในการมอบเหรียญ พร้อมด้วยประกาศนียบัตร ให้กับนักกีฬาในแมตซ์การทดสอบ แบบประเมินผลท่าทักษะ และเทคนิคกีฬายิมนาสติกแอโรบิค ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 (Online) ในวันที่ 4 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาโดยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย


 นายชาญวิทย์   พานิชเจริญ

นายชาญวิทย์   พานิชเจริญ (ครูดิว)ประธานสโมสร KP GYM ขอนแก่น  กล่าวว่า พิธีมอบเหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร ให้กับนักกีฬายิมนาสติก สโมสร KP GYM ขอนแก่น ในครั้งนี้ด้วยนโยบายของทาง สโมสร KP GYM ขอนแก่น ที่มุ่งเน้น ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของนักกีฬายิมนาสติกให้เป็นที่แพร่หลายในจังหวัดขอนแก่น และเปิดโอกาสให้เด็กๆ ทุกคนได้แสดงความสามารถอยากเต็มที่ โดยมีคุณครู ที่มีความสามารถเฉพาะด้านยิมนาสติกช่วยกำกับดูแล ตลอดการสอน ตลอดจนส่งเสริมเด็กๆเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งแต่ระดับสโมสรสัมพันธ์ฯ สำหรับนักกีฬาที่ เพิ่งเริ่มเรียน และแมตซ์ทางการเพื่อความเป็นเลิศ ของทางสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา การกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำหรับนักกีฬาตัวแทนจังหวัดขอนแก่น


   เพื่อเป็นเกียรติประวัติ และความภาคภูมิใจของเด็กๆ นักกีฬา คุณครู และผู้ปกครองซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม และสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับนักกีฬารุ่นน้อง รุ่นใหม่ๆ ได้เห็นผลลัพธ์ของความขยัน ความมุ่งมั่น ความอดทน มีวินัย อย่างสม่ำเสมอ ณโอกาสนี้ ประธานสโมสร KP GYM ขอนแก่น ได้มอบเหรียญประกาศนียบัตร ให้กับนักกีฬาในแมตซ์การทดสอบ แบบประเมินผลท่าทักษะ และเทคนิคกีฬายิมนาสติกแอโรบิค ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 (Online) ในวันที่ 4 กันยายน 2564 โดยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย จำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 114 คน สโมสร KP GYM ขอนแก่น ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 3 คน ดังนี้รุ่นอายุ 6-7 ปี 1. ด.ญ.กัญพัชญ์ นนทมาตย์ (น้องกะทิ)คะแนน 86.94 รับเหรียญทอง พร้อมใบประกาศ  2.ด.ญ.ณัฏฐณิชา  วงศ์บุญมี (น้องใบชา) คะแนน 82.43 รับเหรียญทอง พร้อมใบประกาศ และ 3.ด.ญ.ปภาดา  พงษ์สุวรรณ์ (น้องไบร์ท) คะแนน 80.80 รับเหรียญทอง พร้อมใบประกาศ


   ส่วนยิมนาสติกศิลป์ 10 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ได้แก่รุ่นอายุ 6-8 ปี ยิมศิลป์หญิง น้องกะทิ,น้องจีโอ,น้องยิ้มใส,น้องพาฝัน,น้องใบหม่อน,น้องไบร์ท,น้องมายลีน,น้องเฟรนลี่,น้องเอย,น้องใบชา,น้องเหนือรุ่นอายุ 6-8 ปี ยิมศิลป์ชาย น้องไอคิว ดูแลการสอนและฝึกซ้อมโดย ครูปุ๊,ครูดิว,ครูคอสและครูลูกน้ำ


   นายชาญวิทย์  กล่าวอีกว่าสโมสร KP GYM ขอนแก่น ได้ส่งเด็กซึ่งเป็นนักกีฬายิมนาสติกเข้าแข่งขัน ล่าสุดส่งการแข่งขันยิมนาสติกแอโรบิค และยิมนาสติกศิลป์ ทั้งชายและหญิง ซึ่งยิมนาสติกแอโรบิค มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 105 คน แล้วทาง KP GYM ขอนแก่น ส่งเข้าแข่งขัน 3 คน ผลที่ได้คือได้รับเหรียญทองทั้งสามคน ทั้งนี้ KP GYM


  ขอนแก่นยังได้ส่งเข้าแข่งขันยิมนาสติกศิลป์ จำนวน 12 คนโดยแบ่งเป็นยิมศิลป์ทั้งชาย 1 คน และยิมศิลป์หญิง 11 คน ผลที่ได้คือได้ 10 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน สิ่งที่เด็กได้ในวันนี้คือเด็กมีความพยายามฝึกฝนในคลาสเรียน ตั้งใจฝึกซ้อม ทำตามที่คุณครูบอก จึงทำให้เด็กๆได้รับรางวัลในวันนี้ จริงๆแล้วเป็นความภาคภูมิใจของเด็กๆ ผู้ปกครอง และของคุณครูที่ได้เห็นผลสัมฤทธิ์ แต่นั่นก็เป็นเพียงจุดเล็กๆ เริ่มต้นก้าว เด็กๆในอนาคตเด็กๆ จะได้มีผลงานและมีการแข่งขันแมตช์ใหญ่กว่านี้


   ในส่วนของคุณครูจะเป็นผู้ชี้นำในการสอน เทคนิคและวิธีการในการเข้าแข่งขันกับเด็กๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เด็กๆที่จะได้มีผลงาน เป็นเด็กที่ดีและเก่ง อยู่ที่ชั่วโมงในการเรียน ถ้าอยากได้เหรียญ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญทอง ,เหรียญเงิน ,เหรียญทองแดง หรืออะไรต่างๆ แต่มีเวลาให้คุณครูน้อย ซึ่งโอกาสจะเป็นไปได้ยาก หรืออยากได้เรียนเลย แต่ถ้าไม่มาฝึกซ้อมจะเป็นไปไม่ได้

  

ดังนั้นต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เสียสละเวลา สนับสนุนมีเวลาพาเด็กมาฝึกซ้อมกับคุณครู เพราะคุณครูก็มีพร้อมที่จะผลักดันเด็กๆอย่างเต็มที่ ในการสอนทั้งครูดิว ครูปุ๊ ครูพลอย คุณลูกน้ำ ครูคอส หรือคุณครูทุกคน ต้องสอนเด็กๆนอกจากทักษะการเรียนยิมแล้ว ยังสั่งสอนให้เด็กๆเป็นเด็กดี เป็นนักกีฬาที่ดี คำว่าดีในที่นี้คือให้เด็กๆเป็นคนดีมีสัมมาคาราวะ เป็นเด็กที่มีความอดทน เป็นเด็กที่มีความขยัน ไม่ย่อท้อเพราะความเก่ง เราฝึกกันได้ แต่เด็กดีบางทีก็ฝึกกันได้ยากกว่า แต่ถ้าเราไม่ฝึกตั้งแต่ตอนนี้ ในอนาคตเราจะฝึกเด็กไม่ได้ นั้นคือถ้าเด็กๆมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์กีฬาก็จะไม่นำพาให้เด็กๆไปในระดับประเทศได้

ในส่วนของสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ก็ยินดีที่จะผลักดัน เด็กๆและได้ส่งไปยังสโมสรต่างๆ รวมทั้งสโมสร KP GYM ขอนแก่น ที่ได้ผลักดันเด็กๆทุกคน มีสิทธิ์ที่จะได้รับการสนับสนุนในตรงนี้ ดังนั้นเด็กๆที่อยากมีผลงานก็ต้องหมั่นขยัน และฝึกซ้อมมา ร่วมเรียนกับเราได้ สามารถติดต่อได้ สโมสร KP GYM ขอนแก่นได้ทั้ง 3 สาขา ตอนนี้มีที่สาขาตลาดต้นตาล ,สาขาโนนม่วง และสาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ หาผู้ปกครองท่านใดสนใจที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร: 083-3116401(ครูดิว) และ 099-4512922 (ครูปุ๊) เปิดทุกวัน จันทร์ – ศุกร์  ตั้งแต่13:00 น. – 21:00 น.


  ในส่วนคลาสที่เปิดสอนในตอนนี้ก็จะเป็นคลาสยิมนาสติกเด็กเล็ก รับตั้งแต่อายุ 3 – 5 ขวบ แต่ถ้าบางเคสน้องๆ 2 ขวบกว่าอยากเข้ามาเรียน มาได้ไหมเข้ามาได้ คือคุณครูจะให้เด็กๆได้เทสทุกคน สำหรับเด็กเล็กถ้าเทสแล้วเด็กๆอยู่กับครูได้ เข้ากับคุณครูได้อันนี้คุณครูก็รับสอน ทั้งชายและหญิง ต่อมาก็จะเป็นคลาสยิมลีลา ส่วนยิมลีลาก็จะมาแบ่งเป็นเลเวล ตั้งแต่ พรีเลเวล ,เลเวล1และเลเวล 2,3,4 ระดับ 5 ที่เป็นระดับนักกีฬา ถ้าถึงเลเวล 5 ก็จะถึงระดับทีมชาติแล้ว ซึ่งจะมียิมศิป์เหมือนกัน พร้อมทั้งมียิมฟอร์แดง ตีลังกา เรียนได้ทั้งชายและหญิง และล่าสุดจะเปิดสอนยิมนาสติกแอโรบิค จะเป็นทักษะการเต้นบวกกับ ยิมนาสติกเข้าไปด้วย

ที่ผ่านมาสโมสร KP GYM ขอนแก่น เคยส่งเด็กเข้าแข่งขัน ในแมตซ์ระดับประเทศ โดยมี กีฬายิมนาสติค ซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา  ประเภทอุปกรณ์ลูกบอล ยิมนาสติกลีลา ผลคะแนนติดอันดับ 1 ในสิบ และในส่วนของแมตซ์ยิมชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประเภทยิมแดนซ์ ส่ง 2 รุ่น 2 ทีม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 2 ทีม และได้รับเหรียญเงิน มาแล้ว


“สุดท้ายนี้ กีฬายิมนาสติก เป็นกีฬาที่เหมาะสำหรับเด็กๆทุกคน จริงๆแล้วยิมนาสติกก็คือการใช้ร่างกาย ดังนั้น ทุกกิจกรรมไม่ว่าทำอะไร ต้องมีการใช้ร่างกาย ตั้งแต่การนอน ,การเดิน ,การยืน ,การนั่งหรือการกระโดดต่างๆ ดังนั้นเป็นทักษะพื้นฐานที่เด็กๆทุกคน ที่จะได้รับการฝึกฝน ไม่ว่าเรียนแล้วจะต้องเป็นนักกีฬา ยิมนาสติกเสมอไป เรียนยิมนาสติกเพื่อทำให้การเคลื่อนไหวดีขึ้น มีสรีระที่ดีขึ้น มีแขนขาที่เรียวยาว และแก้ไขพัฒนาร่างกายในช่วงเด็ก เพราะบางคนมีปัญหาในเรื่องของขาโก่ง หรือขาวไม่ตรง กีฬายิมนาสติกก็จะช่วยในเรื่องของสรีระของเด็กๆ มีลักษณะที่ถูกต้องได้”นายชาญวิทย์ กล่าว


  น.ส.อุมาพร  โพธิ์สุดตา

ด้าน น.ส.อุมาพร  โพธิ์สุดตา บรรณาธิการหนังสือพิมพ์อีสานขอนแก่นนิวส์ ซึ่งเป็นผู้ปกครอง ของ ด.ญ.ณัฏฐณิชา  วงศ์บุญมี (น้องใบชา) กล่าวถึงความรู้สึกจนรู้สึกดีใจและมีความภาคภูมิใจในลูกสาวคนนี้มาก ที่มีมีความขยัน หมั่นเพียร อดทน หมั่นฝึนฝน และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เพราะอยากให้เธอใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลังจากเรียนหรือทำใบงานของคุณครูประจำชั้นเสร็จ เวลาก็จะเหลือเฟือเพราะช่วง covid ไม่มีอะไรทำนอกจากกินๆ นั่งๆ นอนๆ และไม่อยากให้เธอมีร่างกายที่อ้วนลงพุง จึงตัดสินใจพาลูกสาวไปสมัครเรียนที่สโมสร KP GYM ขอนแก่น เพื่อพัฒนาการและสรีระการเคลื่อนไหวของร่างกายของเธอจะได้ดีขึ้น


   ด.ญ.ปภาดา  พงษ์สุวรรณ์ (น้องไบร์ท)

ส่วน ด.ญ.ปภาดา  พงษ์สุวรรณ์ (น้องไบร์ท) 1 คนที่ได้รับเหรียญทอง กล่าวว่า หนูรู้สึกดีใจมากที่ ได้รับเหรียญทองในครั้งนี้เพราะที่ผ่านมาก็ได้เหรียญทองแดงและรางวัลชมเชยแต่มาคราวนี้หนูได้เหรียญทอง 2 เหรียญเป็นประเภทยิมนาสติกแอโรบิก และยิมนาสติกศิลป์หนูรู้สึกดีใจมากและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads