วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

ด่วน!ศาล ยกฟ้อง คดี ปธ.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูขอนแก่น จำกัด เรียกดอกเบี้ย เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการเดิม

ด่วน!ศาล ยกฟ้อง คดี ปธ.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูขอนแก่น จำกัด เรียกดอกเบี้ย เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการเดิม
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ด่วน!ศาล ยกฟ้อง คดี ปธ.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูขอนแก่น จำกัด เรียกดอกเบี้ย เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการเดิม

ศาลแขวงขอนแก่น  ยกฟ้อง คดี นายวิศว์ อัครสันตติกุล ปธ.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เป็นโจทก์ เรียกดอกเบี้ย ที่เกิดจากการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้ระงับการดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการเดิม (ก.ส.ส. 1-6, กสช.1-3 )ตาม คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ (ขก.)43/2563


 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด ได้มีหนังสือถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด และผู้แทนสมาชิก เกี่ยวกับนายวิศว์ อัครสันตติกุล โจทก์ ฟ้องเรียกดอกเบี้ย ที่เกิดจากการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้ระงับการดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการเดิม (ก.ส.ส. 1-6, กสช.1-3 )ตาม คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ (ขก.)43/2563โดยมีเนื้อหาข้อความดังต่อไปนี้
“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด ต้องสีขาวด้วยธรรมาภิบาล และมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตามอุดมการณ์ของสหกรณ์


 เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดผู้แทนสมาชิก ที่รักและเคารพทุกท่าน
  ตามที่นายวิศว์ อัครสันตติกุล โจทก์ ฟ้องคดีความแพ่ง คดีหมายเลขดำ ที่ ผบ 3864/2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด จำเลย เพื่อเรียกดอกเบี้ย ที่เกิดจากการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้ระงับการดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการเดิม (ก.ส.ส. 1-6, กสช.1-3 )ตาม คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ (ขก.)43/2563 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 โดยคืนเงินบริจาคแรกเข้าให้สมาชิกโดยไม่มีเงื่อนไข ศาลนัดสืบพยานโจทก์และจำเลยเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 และในวันนี้ ศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้องกรณีดังกล่าว

     จึงเรียนให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน ขอแสดงความนับถือ นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด 20 ตุลาคม 2564.

นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ 

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads