วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

“รร.เมทนีดล จ.ขอนเเก่น” ทำงานคู่กับการทำบุญ ตัวเเทนผู้ปกครอง นักเรียนมัธยม ประถม อนุบาล เตรียมอนุบาลโรงเรียนเมทนีดล ช่วยเหลือทันที! น้ำท่วมบ้านโนนตุ่น ขอนเเก่น

“รร.เมทนีดล จ.ขอนเเก่น” ทำงานคู่กับการทำบุญ ตัวเเทนผู้ปกครอง นักเรียนมัธยม ประถม อนุบาล เตรียมอนุบาลโรงเรียนเมทนีดล ช่วยเหลือทันที! น้ำท่วมบ้านโนนตุ่น  ขอนเเก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “รร.เมทนีดล จ.ขอนเเก่น” ทำงานคู่กับการทำบุญ ตัวเเทนผู้ปกครอง นักเรียนมัธยม ประถม อนุบาล เตรียมอนุบาลโรงเรียนเมทนีดล ช่วยเหลือทันที! น้ำท่วมบ้านโนนตุ่น ขอนเเก่น


    เมื่อวันที่ 21เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนเเก่น แม่ทัพนำทีมช่วยเหลือแบ่งปันผู้ประสบอุทกภัย มอบเรือใหญ่พร้อมไม้พายได้ใช้ทันที ส่งมอบลึกถึงที่หมาย น้ำดื่ม อาหารแห้งและขนมจีนน้ำยาร้อนๆเพิ่มพลังผ่านวิกฤติเร็ววัน นำโดย ดร.อรทัย สันติเมทนีดล (ผอ.ฝน)ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนเเก่น ผู้นำพลังบวกยั่งยืนเหนือการเปลี่ยนแปลง Altrocentric Leadership ผู้นำเลิศ ผู้ตามเลอค่า พร้อมด้วย ผศ.ดร.เกสร วงษ์เกษม (ดร.แอน) ผู้แทนผู้ปกครอง,ผู้แทนนักเรียน,ผู้แทนคุณครูและทีมพนักงานทุกฝ่าย จัดเตรียมส่งมอบเรือใหญ่พร้อมไม้พาย และน้ำดื่มนับ 1,000 ขวดพร้อมด้วยอาหารแห้งและขนมจีนน้ำยาร้อนๆ แด่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านโนนตุ่น ต.เมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น พร้อมส่งมอบกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัย

   ดร.อรทัย สันติเมทนีดล (ผอ.ฝน)ผู้อำนวยการ โรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนเเก่น กล่าวว่าโรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนเเก่น เปรียบได้เป็นเเม่เหล็กพลังบุญ CSR : Coroporate Social Responsibility ทำงานคู่กับการทำบุญ ผู้มีจิตใจงาม และลูกทีมเอื้อเฟื้อช่วยเหลือแบ่งปันน้ำใจในครั้งนี้ ซึ่งที่ผ่านมารับผิดชอบช่วยเหลือสังคม เพื่อความสุขการปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข ด้วยคุณธรรม จริยธรรมเสมอมา พร้อมแบ่งปันน้ำใจแด่องค์กรที่รักเราและดูแลเราด้วยดีมาโดยตลอดต่อเนื่อง.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads